Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Welcome to UnitedHealthcare Community Plan in Wisconsin

Matutunan ang tungkol sa mga uri ng plano

Medicare ID Card

Mga Dual Special Needs Plan (DSNP)

Ang mga dual special needs plan (tinatawag ding mga “dual” plan) ay para sa mga taong may Medicare at Medicaid. Sinasaklaw ng mga dual plan ang mga pagpapatingin sa doktor, pananatili sa ospital, at inireresetang gamot. Nag-aalok ang mga ito ng mas maraming benepisyo at karagdagang tampok kaysa sa Original Medicare. Mapapanatili mo rin ang lahat ng benepisyo mo sa Medicaid.

Generic Medicaid ID Card

Mga plano ng Medicaid

Ang Medicaid ay isang insurance sa kalusugan para sa mga taong mababa ang kita. Maaari kang makakuha ng Medicaid kung ikaw ay buntis, may mga anak, o namumuhay nang may kapansanan. Sa ilang kaso, maaari ding maging kwalipikado ang iba pang nasa hustong gulang. Mababa ang gagastusin mo at nakabatay ito sa kakayahan mong magbayad. Mahalagang malamang magkakaiba sa bawat estado ang mga patakaran at saklaw ng Medicaid.

Announcement

We will transition to MARCH Vision for eye care services in 2018

On January 1, 2018 we will begin using MARCH Vision for eye care services such as eye exams and glasses. There are no changes to your benefits; however you may need to choose a different vision doctor. Call member services at 1-844-445-7221 for help finding a doctor or with any other questions. Members will receive a new UnitedHealthcare Community Plan ID card in the mail in December with a new vision number on the back.

Mga itinatampok na programa


UnitedHealthcare Healthy First Steps®

Bumuo ng malusog na hinaharap para sa iyo at sa anak mo, at makakuha ng magagandang reward. Tumutulong ang aming programang UnitedHealthcare Healthy First Steps® na  panatilihin ka at ang anak mong malusog habang buntis ka at sa unang 15 (na) buwang buhay ng iyong sanggol.

Tutulungan ka namin:

 • Pumili ng provider sa pagbubuntis at isang pediatrician (doktor ng bata).
 • Mag-iskedyul ng mga pagpapatingin at pagsusulit at ayusin ang mga pagbiyahe papunta sa mga pagpapatingin mo.
 • Makakuha ng mga reward para sa pagpunta sa mga pagpapatingin sa kabuuan ng iyong pagbubuntis at sa unang 15 (na) buwan ng buhay ng sanggol.
 • Kumuha ng mga supply, kabilang ang mga breast pump para sa mga nagpapasusong ina.
 • Kumonekta sa mga mapagkukunan sa komunidad tulad ng mga serbisyo sa Women, Infants and Children (WIC).
Reading-newsltter

Newsletter ng Miyembro ng HealthTalk

Online na ngayon ang aming newsletter sa HealthTalk. Ang mga newsletter ay mahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa aming planong pangkalusugan at mahahalagang paksa sa kalusugan.

Maaari mo itong mabasa kahit kailan, saan mo man gusto. Bumalik dito tuwing tatlong buwan para sa isang bagong edisyon.

Medicaid Ingles | Español


Healthy Savings

Want to eat healthier and save money? The Healthy Savings program makes it a little easier.

Each Sunday, your card is pre-loaded with new savings on healthy food items. You just shop for the foods you want at a local participating Copps, Metro Market, Pick ‘n Save or Woodman’s Market stores. Then scan your card at checkout. All of your savings are instant.

It’s that easy. There are no coupons to click, clip, download or print. Your savings add up fast every time you shop. For more information visit www.HealthySavingsUHC.com

Other announcements


Your feedback is important

This winter you may get a survey in the mail. It asks how happy you are with UnitedHealthcare Community Plan.

If you get a survey, please fill it out and mail it back. Your answers will be private. Your opinion helps us make the health plan better.


It's time to renew your benefits

Each year BadgerCare Plus and Medicaid SSI enrollees receive information from the State of Wisconsin. This information tells you what to do to renew your health benefits. 

It is important to complete your renewal right away. This will make sure that you continue to get your benefits without delay.

There are four ways to renew your benefits:

 • By phone: Call your local consortia agency.
 • Online: Visit access.wi.gov and follow the instructions to renew.
 • In person: Visit your local consortia office.
 • By Mail: Download an application online at access.wi.gov.

Download the UnitedHealthcare Mobile App

UnitedHealthcare Mobile appis now available to download from the app store. 

The mobile app lets you:

 • Pull up your member ID card anytime.
 • See your health plan benefits.
 • Find nearby providers, hospitals and urgent care clinics.
 • Check transportation services that are available to you.
 • View your Member Handbook.
 • Connect with helpful professionals 24/7.

Follow these steps to get started:

1. Go to the app store on your iPhone or Google Play on your Android.

2. Download the app to your phone.

3. Use your myuhc.com credentials to log in or enter member ID card information to register.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software