Wisconsin Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO SNP)
H3794-002

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $800 loaded onto your card to buy health products you may need.
Personal Emergency Response System Icon

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-813-7803 / TTY: 711

7 a.m. – 7 p.m. local time,
Monday - Friday

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-396-1942 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-813-7803
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-396-1942 / TTY: 711

Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Adams, Brown, Calumet, Clark, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Florence, Fond Du Lac, Forest, Grant, Green, Green Lake, Iowa, Iron, Jackson, Jefferson, Juneau, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Lafayette, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Portage, Price, Racine, Richland, Rock, Sauk, Shawano, Sheboygan, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3794-002

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H5253-024

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $800 loaded onto your card to buy health products you may need.
Personal Emergency Response System Icon

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-813-7803 / TTY: 711

7 a.m. – 7 p.m. local time,
Monday - Friday

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-396-1942 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-813-7803
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-396-1942 / TTY: 711

Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Brown, Calumet, Green Lake, Kewaunee, La Crosse, Milwaukee, Monroe, Oconto, Outagamie, Ozaukee, Racine, Shawano, Sheboygan, Trempealeau, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara and Winnebago.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5253-024

Medicaid SSI

Our Medicaid SSI plan is for Wisconsin residents who receive Supplemental Security Income (SSI). The program offers extra support to adults with special health care needs or a disability. You can choose your own doctor. There are no copays.

Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Higit Pa
Choice of Doctor  Icon

Pagpili ng Doktor

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Care Manager Icon

Tagapamahala ng Pangangalaga

Someone to coordinate the services and care you need for your health.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Speak with a registered nurse 24/7.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-504-9660 / TTY: 711

7 a.m. hanggang 7 p.m., lokal na oras
Monday - Friday

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-504-9660
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.

BadgerCare Plus

Our BadgerCare Plus plan is for pregnant women, children to age 19 and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor.

Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Higit Pa
Choice of Doctor  Icon

Pagpili ng Doktor

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Member Advocates Icon

Member Advocates

Local assistance to help with your plan.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Speak with a registered nurse 24/7.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-504-9660 / TTY: 711

7 a.m. hanggang 7 p.m., lokal na oras
Monday - Friday

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-504-9660
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software