Wisconsin Health Plans

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 4 na plano sa kalusugan sa Wisconsin

Learn more before you enroll in a plan.

Visit Wisconsin's Homepage

Tingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO SNP) H3794-002

Dual Special Needs Program (DSNP)

H3794-002

Buwanang Premium: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H3794-002


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Adams, Brown, Calumet, Clark, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Florence, Fond Du Lac, Forest, Grant, Green, Green Lake, Iowa, Iron, Jackson, Jefferson, Juneau, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Lafayette, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Portage, Price, Racine, Richland, Rock, Sauk, Shawano, Sheboygan, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago, and Wood.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health Products Card

  Up to $800 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

May mga tanong?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP) H5253-024

Dual Special Needs Program (DSNP)

H5253-024

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5253-024


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Brown, Calumet, Green Lake, Kewaunee, La Crosse, Milwaukee, Monroe, Oconto, Outagamie, Ozaukee, Racine, Shawano, Sheboygan, Trempealeau, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, and Winnebago.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health Products Card

  Up to $800 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

May mga tanong?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

Medicaid SSI

Medicaid


Our Medicaid SSI plan is for Wisconsin residents who receive Supplemental Security Income (SSI). The program offers extra support to adults with special health care needs or a disability. You can choose your own doctor. There are no copays.

Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago, and Wood.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Tagapamahala ng Pangangalaga

  Someone to coordinate the services and care you need for your health.

 • NurseLine℠

  Speak with a registered nurse 24/7.

May mga tanong?    7 a.m. to 7 p.m., local time Monday - Friday    1-800-504-9660     TTY 711

 

BadgerCare Plus

Medicaid


Our BadgerCare Plus plan is for pregnant women, children to age 19 and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor.

Choose "View Plan" to see what our plan offers.

Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago, and Wood.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Member Advocates

  Local assistance to help with your plan.

 • NurseLine℠

  Speak with a registered nurse 24/7.

May mga tanong?    Monday – Friday 7 a.m. – 7 p.m. local time   1-800-504-9660    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software