Washington Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-002

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $620 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-553-6905 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4984 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-553-6905
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4984 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Clark, Cowlitz, Franklin, King, Kitsap, Lewis, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Thurston and Yakima.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5008-002

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare

Our plan offers a range of benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid), including pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

There are no copays for covered drugs.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Makipag-usap sa isang rehistradong nurse anumang oras.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Lunes hanggang Biyernes
8 am to 5 pm PT

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Adams, Asotin, Benton, Clallam, Columbia, Cowlitz, Ferry, Franklin, Garfield, Grays Harbor, Island, Jefferson, King, Kitsap, Kittitas, Klickitat, Lewis, Lincoln, Mason, Okanogan, Pacific, Pend Oreille, Pierce, San Juan, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, Whitman and Yakima.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software