Washington Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer
  • Plans for Medicaid and Medicare recipients
  • Plans for families
  • Plans for adults
  • Plans for children
  • Lahat ng plano
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-002

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4984 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4984 / TTY: 711

Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Benton, Clark, Cowlitz, Franklin, King, Kitsap, Lewis, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Thurston, Walla Walla, Whatcom and Yakima.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5008-002

Washington Apple Health Integrated Managed Care (IMC)


Our plan offers a range of physical and behavioral health benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid) Integrated Managed Care. We serve pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.


This plan is available beginning 2019.

 

This plan is available beginning 2019.
Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

There are no copays for covered drugs.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Makipag-usap sa isang rehistradong nurse anumang oras.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Lunes hanggang Biyernes
8 am to 5 pm PT

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 King and Pierce.

Behavioral Health Services Only (BHSO)


Our plan offers a range of behavioral health benefits. These include mental health services and drug or alcohol treatment. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid) but receive physical health services some other way.


This plan is available beginning 2019.

 

 

 

Click Plan Details to learn more.Click Plan Details to learn more.
Higit Pa
 Choice of Behavioral Health Provider Icon

Choice of Behavioral Health Provider

Use "Doctor Lookup" to see if your behavioral health provider is in our network or to find a new one.

 

Choice of Behavioral Health Provider

Use "Doctor Lookup" to see if your behavioral health provider

is in our network or to find a new one.Choice of Behavioral Health Provider
Use "Doctor Lookup" to see if your behavioral health provider is in our network or to find a new one.

No Cost for Covered Services Icon

No Cost for Covered Services

Get the quality health care you deserve at no cost for covered services.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Makipag-usap sa isang rehistradong nurse anumang oras.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Lunes hanggang Biyernes
8 am to 5 pm PT

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 King and Pierce.

Washington Apple Health Medicaid

Our plan offers a range of benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid), including pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

There are no copays for covered drugs.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Makipag-usap sa isang rehistradong nurse anumang oras.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Lunes hanggang Biyernes
8 am to 5 pm PT

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-8997
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Clallam, Cowlitz, Grays Harbor, Island, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, San Juan, Skagit, Snohomish, Thurston, Wahkiakum and Whatcom.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software