Health Plans for Washington

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 4 na plano sa kalusugan sa Washington

Learn more before you enroll in a plan.

Visit Washington's Homepage

Tingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5008-002

Dual Special Needs Program (DSNP)

H5008-002

Buwanang Premium: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H5008-002


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Benton, Clark, Cowlitz, Franklin, King, Kitsap, Lewis, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Thurston, Walla Walla, Whatcom, and Yakima.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Vision Coverage

  Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

   

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

 

Washington Apple Health Integrated Managed Care (IMC)

Medicaid


Our plan offers a range of physical and behavioral health benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid) Integrated Managed Care. We serve pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.

 

Island, King, Pierce, San Juan, Skagit, Snohomish, and Whatcom.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Medicines

  There are no copays for covered drugs.

 • NurseLine℠

  Speak with a registered nurse anytime.

Have questions?    Monday through Friday, 8 am to 5 pm PT    1-877-542-8997    TTY 711

Behavioral Health Services Only (BHSO)

Medicaid


Our plan offers a range of behavioral health benefits. These include mental health services and drug or alcohol treatment. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid) but receive physical health services some other way.

Island, King, Pierce, San Juan, Skagit, Snohomish, and Whatcom.

Mga Pakinabang at Feature

 • Choice of Behavioral Health Provider

  Use "Doctor Lookup" to see if your behavioral health provider is in our network or to find a new one.

 • No Cost for Covered Services

  Get the quality health care you deserve at no cost for covered services.

 • NurseLine℠

  Makipag-usap sa isang rehistradong nurse anumang oras.

   

May mga tanong?    Monday – Friday 8 am to 5 pm PT   1-877-542-8997    TTY 711

Washington Apple Health Medicaid

Medicaid


Our plan offers a range of benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid), including pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.

Clallam, Cowlitz, Grays Harbor, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, Thurston, and Wahkiakum.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Medicines

  There are no copays for covered drugs.

 • NurseLine℠

  Makipag-usap sa isang nakarehistrong nurse anumang oras.

Have questions?    Monday through Friday, 8 am to 5 pm PT    1-877-542-8997    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software