UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP) R1548-001

Dual Special Needs Program (DSNP)

R1548-001

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. R1548-001

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

OTC Network Card

Up to $300 in credits to buy health-related items you may need.

Every 3 months you'll receive $75 in credits loaded onto your card. You can use the card to buy health-related items at participating retailers near you.

Covered products may include:
* Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at tainga.
* Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
* Mga thermometer, pansubaybay ng presyon ng dugo at iba pa.

Kada 3 (na) buwan, makakatanggap kayo ng $200 na credit na magagamit ninyo upang mag-order ng mga produktong pangkalusugan sa FirstLine catalog. Direktang ipapadala sa inyo ang mga produktong mail order nang walang karagdagang gastos.

Maaaring kasama sa mga produkto sa catalog ang:

  • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
  • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
  • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

Protektahan ang iyong mga ngipin at gilagid sa pamamagitan ng pagtanggap ng regular na pangangalaga sa ngipin nang walang karagdagang gastos para sa iyo.

Kasama sa saklaw para sa ngipin ang:

  • $2.500 para sa iyong mga serbisyo sa ngipin.
  • Mga regular na pagsusuri at pagpapalinis kada 6 (na) buwan.
  • Restorative services like fillings, crowns, periodontal services, extractions and more.

Proper nutrition is important after a hospital stay.

To help you maintain a healthy meal plan, your benefit may include:

  • Home delivery of fresh meals.
  • Meal program benefit may be used once per calendar year.
  • Meals must be ordered by a provider and are subject to restrictions and limitations.

Annual exam and $250 credit every 2 years for eyewear.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa rehistradong nurse anumang oras nang walang karagdagang gastos.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Saklaw sa Pangangalaga sa Paa

$0 na copay para sa hanggang 4 (na) pagpapatingin kada taon upang makatulong na mapanatiling malakas ang iyong mga paa.

Hearing Coverage

Annual exam and $2,500 every 2 years for hearing devices.

Pagbisita sa Bahay

Tumanggap ng pagpapatingin sa tahanan mula sa isang practitioner ng pangangalaga sa kalusugan nang walang karagdagang gastos.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Mga Inireresetang Gamot

May libu-libong gamot na available.

Tulong sa Transportasyon

Up to 48 one-way rides every year.

Virtual Doctor Visits

Talk to a doctor 24 hours a day, 7 days a week with $0 copay.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Suriin ang Pagiging Karapat-Dapat

Pag-enroll

Magpatala online ngayon.

Mangyaring ihanda ang iyong impormasyon ng Medicaid at Medicare.

Magpatala sa Plano

Magpatala gamit ang Telepono

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

1-844-812-5967
TTY: 711

Humiling ng tawag

Mga Hakbang upang Magpatala

Magpatala gamit ang Koreo

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Mga Tanong

Tanungin kami ng kahit ano.

Tumawag para alamin ang higit pa tungkol sa UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP).

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

1-844-812-5967
TTY: 711

Miyembro na?

Call any day, 8 a.m. – 8 p.m.

1-844-368-7151

TTY: 711

Mayroon kang access sa aming website na para sa miyembro lang kung saan maaari mong i-print ang mga ID card at higit pa.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software