Virginia Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H7464-001

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $700 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Annual exam and $225 credit every year for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-424-3949 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-7151 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-424-3949
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-7151 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Alexandria City, Arlington, Bland, Botetourt, Bristol City, Chesterfield, Fairfax, Fairfax City, Falls Church City, Franklin, Hampton City, Hanover, Henrico, Loudoun, Manassas City, Manassas Park City, Montgomery, Newport News City, Norfolk City, Portsmouth City, Prince William, Radford City, Richmond City, Roanoke, Roanoke City, Suffolk City, Virginia Beach City, Washington and York.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H7464-001

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Panrehiyong PPO SNP)
R1548-001

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $800 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Annual exam and $225 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-424-3949 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-7151 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-424-3949
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-7151 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. R1548-001

Commonwealth Coordinated Care Plus
(CCC Plus)
Our Virginia Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus) Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other Virginia Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus) Medicaid plans don’t offer. Choose “View Plan” to see what our Virginia Medicaid plan offers you.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Care Coordinator Icon

Care Coordinator

Personal healthcare assistant. 

Transportation Icon

Transportasyon

We pay for rides to and from medical visits.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-622-7982 / TTY: 711

7 (na) araw sa isang linggo
8 a.m. to 8 p.m. local time

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-622-7982
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Statewide
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software