UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-006

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4527-006

Buwanang Premium ng Plano*
$0.00 (MA)
$3.80 (Part D)

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Mga Pakinabang at Feature

Coverage para sa Ngipin

$0 na copay para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Receive routine dental cleanings every 6 months. Protect your teeth and your gums by receiving regular dental care.

Kasama sa saklaw para sa ngipin ang:

 • Annual prevention exams.
 • One fluoride treatment each year.
 • Annual x-rays.

Kada 3 (na) buwan, makakatanggap kayo ng $80 na credit na magagamit ninyo upang mag-order ng mga produktong pangkalusugan sa FirstLine catalog. Direktang ipapadala sa inyo ang mga produktong mail order nang walang karagdagang gastos.

Maaaring kasama sa mga produkto sa catalog ang:

 • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
 • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
 • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 30 one-way or 15 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Don't let hearing loss affect your life. Take advantage of the routine hearing exam and hearing aids benefit.

Hearing coverage includes:

 • One routine hearing exam every year.
 • $300 credit toward hearing aids every 2 years.
 • Support and assistance to help you hear better.

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa rehistradong nurse anumang oras nang walang karagdagang gastos.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Mga Inireresetang Gamot

May libu-libong gamot na available.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang Mada-download na Mapagkukunan

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software