UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R6801-011

Dual Special Needs Program (DSNP)

R6801-011

Buwanang Premium: $0.00

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $1,220 na credit kada taon.

Kada 3 (na) buwan, makakatanggap kayo ng $305 na credit na magagamit ninyo upang mag-order ng mga produktong pangkalusugan sa FirstLine catalog. Direktang ipapadala sa inyo ang mga produktong mail order nang walang karagdagang gastos.

Maaaring kasama sa mga produkto sa catalog ang:

 • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
 • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
 • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

Receive routine dental exams and cleanings every 6 months. Protect your teeth and your gums by receiving regular dental care.

Kasama sa saklaw para sa ngipin ang:

 • Checkups with dental provider every 6 months.
 • Routine x-rays every 3 years or as covered.
 • Horizontal bitewings as prescribed by your dental provider once every year.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 12 one-way or 6 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

We provide the exams you may need to help keep your feet healthy.

Foot care coverage may include:

 • Up to 6 foot care visits per year.
 • Help with choosing the right shoes.
 • Information on nerve damage.

Tumanggap ng pagpapatingin sa tahanan mula sa isang practitioner ng pangangalaga sa kalusugan nang walang karagdagang gastos.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa rehistradong nurse anumang oras nang walang karagdagang gastos.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Fitness Activity Tracker

One Fitbit® activity tracker per year at no extra cost.

Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Hearing Coverage

Annual exam and $2,000 every 2 years for hearing devices.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Mga Inireresetang Gamot

May libu-libong gamot na available.

Vision Coverage

$0 copay for annual exam.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software