STAR

Medicaid

Not all STAR plans are alike. UnitedHealthcare Community Plan provides standard benefits under the STAR program for children, families, pregnant women and single adults who qualify based on income. We also offer additional services called Value Added Services (VAS). View the list below to see what STAR includes.

Language and Interpreter Services

UnitedHealthcare Community Plan has staff that speaks English and Spanish. If you speak another language or are hearing impaired and need help, call Member Services at 1-888-887-9003  or TTY 711 for hearing impaired.

If you need materials in audio, Braille, larger print and in other languages at your request. Please call 1-888-887-9003 for help.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy, and Zapata.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Mga Pakinabang at Feature

Pangangalaga Habang Walang Sakit at Kapag May Sakit

Get the assistance you need to stay healthy — or to get better if you are injured or sick. And pregnant moms get extra support to keep you and your baby healthy. That includes:

 • Hospital Care. Wala kang babayaran para sa pangangalaga sa isang ospital.
 • Laboratoryo at mga X-ray. Ang mga pagsusuri sa laboratoryo, x-ray at diagnostic imaging ay sinasaklaw.
 • Transportasyon. We pay for rides to and from medical visits or pharmacy.
 • Mga pagpapatingin habang walang sakit. Annual checkups can help keep you healthy.

Wala nang mas mahalaga pa sa kalusugan at kapakanan mo at ng iyong sanggol. That’s why our STAR plan benefits include:

 • Pagpili ng Doktor. Find a doctor you trust in our network.
 • Choose a Birth Center. Deliver at your choice of hundreds of hospitals across Texas.
 • Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis. Pangangalaga para sa iyo bago ipanganak ang iyong sanggol.
 • Healthy First Steps®. Karagdagang suporta upang tulungan kayo ng iyong sanggol na manatiling malusog.
 • Infant Care Book. Helpful advice about newborns for expecting moms.

Kung mayroon kang hika, diabetes o isa pang pangmatagalang kundisyon, maaasahan mo kami. Our STAR Plan makes sure you get the care and services you need. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Pamamahala sa kaso. Personal support from an experienced professional.
 • Asthma Support. Individual care to help you control asthma or COPD.
 • Kalusugan ng pag-iisip. Counseling and other treatments are available.

Help protect your hearing and smile with these benefits:

 • Hearing. Tests, checkups and hearing aids, if needed, are provided.
 • Dental. Checkups, routine and emergency care are covered. 

Get the medical equipment and supplies you need to live safely at home. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Home Meal Delivery. If you can’t safely make meals, we'll provide them.
 • Kagamitan at Mga Supply. Ang medikal at pangkaligtasang kagamitan sa tahanan ay sinasaklaw.

Kung minsan, maaaring kailanganin mo ng kaunting karagdagang tulong sa paggamit ng iyong planong pangkalusugan. Para sa mga pagkakataong iyon, maaari kang umasa sa:

 • Transportasyon. We offer rides to and from medical visits or the pharmacy.
 • Interpreters. An interpreter can go with you to medical visits.
 • Tulong sa Wika. Translated medical materials are available at no cost.
 • Mga Serbisyo sa Miyembro. Your benefit questions are answered 24/7.

Read about all the extras you could get when you become a STAR member:

 • Healthy Rewards. Earn rewards for completing important preventive services.
 • Pagkontrol sa Timbang. Get 13 vouchers toward local Weight Watchers programs.
 • Paningin. Includes exams and $105 toward frames or contact lenses.
 • Programs for Kids and Teens. Free Boys & Girls Club memberships.
 • Extra Benefits. Sports and school physicals offered at no cost.
 • NurseLineSM. Speak with a registered nurse 24/7.

  Value Added Services

Asthma and COPD Support

Individual care to help you control asthma or COPD symptoms.

Do you have trouble managing asthma or COPD symptoms? A nurse who specializes in breathing issues can really help. You’ll get a customized treatment plan and medicine to:

 • Manage flare-ups.
 • Reduce symptoms.
 • Help you stay active.

Pamamahala sa sitwasyon

Do you or a loved one have a serious health problem or a high-risk pregnancy? If so, our case managers are in your corner. They will:

 • Explain medical terms in plain language.
 • Coordinate your doctor appointments.
 • Provide your care team with your medical records.

Your case manager will stay with you on your medical journey. He or she will:

 • Think beyond your medical needs.
 • Make sure you have support at home.

So you can focus on getting better.

Pagpili ng Doktor

You or your child gets a primary care physician (PCP) who is your main doctor. Use the Doctor Lookup tool to see if your doctor is in our network.

If you don't have a doctor or if your doctor is not in our network, we can help you find a new one close to you. 

Ang iyong PCP ay ang iyong pangunahing doktor para sa:

 • Pampigil na pangangalaga.
 • Panggagamot kung mayroon kang sakit o pinsala.
 • Mga referral sa mga espesyalista para sa ilang partikular na kundisyon. 

Choose a Birth Center

Where to deliver your child is an important choice. That's why you can pick from hundreds of hospitals across Texas.

We encourage you to tour the hospital's birthing center. Nang sa gayon ay maging pamilyar ka rito. And you’ll be more relaxed when you deliver your baby.

Pangangalaga sa Ngipin

Checkups, routine and emergency care are covered.

Exams and cleanings every six months help keep teeth and gums strong and healthy. If there is a dental problem that needs to be fixed, that's covered as well. 

Mga Kagamitan at Supply

Ang iyong kalusugan at kaligtasan sa tahanan ay mahalaga.

Our plan covers medical equipment ordered by your doctor or case manager. This includes:

 • Hospital bed.
 • Oxygen tank.
 • Walker or wheelchair.

Extra Benefits

Sports and school physicals at no cost to you.

Our plan covers up to two free physicals each year so your child can:

 • Go to camp.
 • Join a team.
 • Play a school sport.

Healthy First Steps®

Maaari kang makatanggap ng tulong at pagpapayo mula sa iyong ina, mga tita, kapatid at kaibigang babae. Gayunpaman, magkakaiba ang bawat pagbubuntis. Susuportahan ka ng programang ito sa kabuuan ng iyong pagbubuntis.

Tutulungan ka naming:

 • Find a doctor for you and your baby.
 • Learn resources for nutrition, fitness and safety.
 • Get supplies, including breast pumps for nursing moms.

Healthy Rewards

An ounce of prevention can be worth a pound of cure. It can also be worth great rewards.

You can earn great gifts for things like:

 • Getting your yearly wellness exam.
 • Getting lab tests.
 • Completing a program for weight management.

Pagkakaospital

This plan pays for all expenses related to a hospital stay, so you can rest and heal.

This includes:

 • Pangangalaga ng isang nurse.
 • Kwarto at matutuluyan.
 • Mga supply at kagamitan.
 • Panggagamot at mga therapy.
 • Mga diagnostic na pagsusuri at eksaminasyon.

At pagkalabas mo sa ospital, hindi ka mag-iisa. Titiyakin naming makakakuha ka ng follow-up na pangangalaga upang maipagpatuloy ang pagpapagaling sa tahanan.

Interpreters

Your doctor and you need to understand each other. Not speaking English well makes this difficult. We can arrange for a medical interpreter to be at your appointment.

We have people at our phone centers that speak more than one language. A service lets us connects with others that speak hundreds of languages.

Tulong sa Wika

You can ask to receive information in another language. Then anything we write to you will only be in that language. This is provided at no cost to you.

Medicines

We make getting your medicine easy.

There are no copays for covered drugs. You can fill your prescriptions at:

 • Local pharmacies.
 • Services that deliver routinely right to your door.
Sinasaklaw din namin ang mga over-the-counter na gamot na may nakasulat na tagubilin mula sa iyong doktor.

Mga Serbisyo para sa Miyembro

Sometimes you might need a little help understanding your health care options. With us, you have someone you can call 24/7. We'll answer your questions simply and completely.

Maaari ka rin naming tulungang humanap ng:

 • Home care providers.
 • Dentists and vision providers.
 • Adult Day Health Centers.

Kalusugan ng Pag-iisip

Mental health is as important as physical health. That's why we have the same coverage for both.

Required care is 100% covered with no copay. This includes:

 • Therapy para sa kalusugan ng pag-iisip na apektado ng pag-uugali.
 • Panggagamot sa pang-aabuso sa gamot.
 • Medications.

No Copays

Wala kang babayaran para sa mga sinasaklaw na serbisyo.

While your health care is low-cost or free, the care quality is high. Magkakaroon ka ng: 

 • Care from highly skilled and compassionate doctors.
 • Treatments at respected hospitals and clinics.
 • Home medical equipment and supplies to help you be at your best. 

NurseLine℠

Dumarating ang mga medikal na tanong at sitwasyon sa mga hindi magandang pagkakataon. When you have questions about your health or your child's health, you can call a trained nurse 24 hours a day, 7 days a week.

Our NurseLine nurses will:  

 • Tutukuyin ang mga sintomas.
 • Gagabayan ka sa pangangalaga sa sarili.
 • Papayuhan ka tungkol sa pagkuha ng pangangalaga sa pagpapatingin sa isang doktor o sa isang center ng agarang pangangalaga.

Suggest you go right to the emergency department.  

Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis

Your pregnancy is a journey you'll want to make with the help of friends, family and a pregnancy doctor, or OB-GYN.

All recommended prenatal clinical visits and tests are covered by our plan.

Sa mga pagpapatinging ito, ang klinika ay:

 • Make sure both you and your baby are healthy.
 • Ipapaliwanag kung ano ang dapat asahan sa bawat yugto ng iyong pagbubuntis.
 • Sasagutin ang iyong mga tanong.

Programs for Kids and Teens

Kids with positive role models make more healthy choices. That's why we provide free memberships to the Boys & Girls Clubs in your area.

Along with fun and games, these clubs offer help with:

 • Homework.
 • Mentoring.
 • Coaching.

Transportasyon

Whether you live in the city or in the country, rides are available. Our plan provides round trips to and from plan locations. This includes trips to and from the pharmacy to fill your prescriptions.

Vaccines and Immunizations

All of the immunizations your child needs are covered.

Pangangalaga sa Paningin

You'll get the care, eyeglasses and treatment that let you see life more clearly. Coverage includes $105 every two years toward frames or contact lenses.

This benefit is offered by certain stores and retailers.

Weight Control

Get 10 vouchers toward local Weight Watchers programs.

Weight Watchers encourages a healthy approach for eating and living. The program helps you change your eating habits and become more active. Weekly meetings give you advice and support. So you can stay on track and meet your goal.  

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Mga Mapagkukunan ng Miyembro
Suriin ang Pagiging Karapat-Dapat

Pag-enroll

Call to enroll today.

Monday - Friday
8 a.m. to 8 p.m. local time

1-888-887-9003
TTY: 711

Learn about the steps to enroll.

Get the details.

More information on eligibility and enrollment can be found on the Texas CHIP & Medicaid website.

Mga Tanong

Miyembro na?

Miyembro na? Mayroon kang access sa aming website na para lang sa miyembro. Mag-print ng mga ID card, makipag-chat sa isang nurse online at higit pa.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software