Texas Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-041

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Hanggang $1,000 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4983 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4983 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 El Paso.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-041

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4514-001

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00 (MA)
$29.40 (Part D)

Higit Pa
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Hanggang $900 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4983 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4983 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson and Wood.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4514-001

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-020

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $700 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-846-2762 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-846-2762 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall and Tarrant.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4590-020

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-022

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $380 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-846-2762 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-846-2762 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall and Wilson.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4590-022

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-033

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $600 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-846-2762 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-846-2762 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces and San Patricio.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4590-033

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5322-025

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $420 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-250-6385 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4983 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-250-6385
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-944-4983 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Angelina, Grayson, Gregg, Hardin, Harrison, Hood, Houston, McLennan, Nacogdoches, Orange, Panola, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Trinity, Tyler, Victoria, Walker and Webb.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5322-025

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5322-026

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $440 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.

Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-250-6244 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-643-4845 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-250-6244
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-643-4845 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Cameron, Hidalgo and Willacy.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5322-026

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-003

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $440 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 60 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-550-4736 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-550-4736 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Hays, Travis and Williamson.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4527-003

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-004

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$0 copay for covered exams and cleanings.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $220 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 60 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-550-4736 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-550-4736 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Aransas, Kleberg, Nueces and San Patricio.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4527-004

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-006

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00 (MA)
$3.80 (Part D)

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$0 copay for covered exams and cleanings.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $320 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 30 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-550-4736 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-550-4736 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 El Paso.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4527-006

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-015

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $440 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 60 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-550-4736 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-864-2079
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-550-4736 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Cameron, Hidalgo and Willacy.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4527-015

Care Improvement Plus Dual Advantage (Regional PPO SNP)
R6801-011

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-204-1002 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-204-1002
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.

Children's Health Insurance Program (CHIP)

TX Chip Logo
Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Child Care Icon

Well Child Care

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Pangangalaga sa Ngipin

We pay for cleanings, checkups and dental work.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-887-9003
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller and Wharton.

STAR

TX Star Logo
Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

Fill your prescriptions at local pharmacies.

Transportation Icon

Transportasyon

We pay for rides to and from medical visits.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-887-9003
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy and Zapata.

STAR+PLUS

TX Star Plus Logo
Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support, health and personal care where you live, if needed.

Transportation Icon

Transportasyon

We pay for rides to and from medical visits.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-887-9003
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson and Wood.

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan)

TX MMP Logo
Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

Fill your prescriptions at local pharmacies.

Service Coordinator Icon

Coordinator ng Serbisyo

Helps members get additional services or support.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-256-6533 / TTY: 711

Monday - Friday
8:00 a.m. - 8:00 p.m. local time

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-256-6533
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Harris.

STAR Kids

TX STAR Kids Logo
Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Higit Pa
Service Coordinator Icon

Coordinator ng Serbisyo

Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Medicines

Fill your prescriptions at local pharmacies.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-597-7799 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m. local time

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-597-7799
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood and Zapata.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software