Health Plans for Texas

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 17 na plano sa kalusugan sa Texas

Tingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-041

Dual Special Needs Program (DSNP)

H2228-041

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-041


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health Products Card

  Up to $1,100 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Hearing Coverage

  Annual exam and $2,500 credit every 2 years for hearing devices.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4514-001

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4514-001

Buwanang Premium ng Plano*
$0.00 (MA)

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4514-001


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson, and Wood.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $940 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 toward dental services.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 24 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-020

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4590-020

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4590-020


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, and Tarrant.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $700 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 24 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-022

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4590-022

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4590-022


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, and Wilson.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Up to $380 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 50 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-033

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4590-033

Buwanang Premium: $0.00


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces, and San Patricio.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,250 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health Products Card

  Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Hearing Coverage

  Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-025

Dual Special Needs Program (DSNP)

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5322-025


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Anderson, Angelina, Bandera, Cherokee, Clay, Cooke, Delta, Ector, Falls, Fannin, Grayson, Gregg, Hardin, Harrison, Hill, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Matagorda, McLennan, Medina, Midland, Montague, Nacogdoches, Orange, Panola, Rains, Red River, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Tom Green, Trinity, Tyler, Victoria, Walker, Webb, Wharton, Wise, and Zavala.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $660 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 36 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-026

Dual Special Needs Program (DSNP)

H5322-026

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5322-026


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $1,100 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 36 one-way rides every year.

May mga tanong?   8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-003

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4527-003

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4527-003


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $440 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 60 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-004

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4527-004

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4527-004


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Aransas, Kleberg, Nueces, and San Patricio.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $220 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 60 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-006

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4527-006

Buwanang Premium ng Plano*
$0.00 (MA)
$3.80 (Part D)


* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4527-006


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $0 copay for covered exams and cleanings

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $320 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 30 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-015

Dual Special Needs Program (DSNP)

H4527-015

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4527-015


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $1,000 toward dental services.

 • Health Products Card

  Hanggang $440 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 60 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R6801-011

Dual Special Needs Program (DSNP)

R6801-011

Buwanang Premium: $0.00


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Up to $1,220 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 12 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Children's Health Insurance Program (CHIP)

Medicaid


Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller, and Wharton.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

 • Well Child Care

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Pangangalaga sa Ngipin

  We pay for cleanings, checkups and dental work.

May mga tanong?   8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday  1-888-887-9003    TTY 711

STAR

Medicaid


Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy, and Zapata.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • In-Home Care

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Transportasyon

  We pay for rides to and from medical visits.

May mga tanong?    Monday - Friday 8 a.m. to 8 p.m. local time   1-877-887-9003   TTY 711

STAR+PLUS

Medicaid


Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson, and Wood.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • In-Home Care

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Transportasyon

  We pay for rides to and from medical visits.

May mga tanong?   8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday  1-888-887-9003   TTY 711

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan)

Medicaid

H7833-001


Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Care Coordinator

  Personal healthcare assistant.

 • Transportasyon

  We pay for rides to and from medical visits.

May mga tanong?    8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday   1-800-256-6533   TTY 711

STAR Kids

Medicaid


Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-877-597-7799, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-5 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood, and Zapata.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coordinator ng Serbisyo

  Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

 • Pagpili ng Doktor

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Medicines

  Fill your prescriptions at local pharmacies.

May mga tanong?   8 a.m. to 5 p.m. local time, Monday - Friday    1-877-597-7799    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software