Health Plans for Texas

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 29 na plano sa kalusugan sa Texas

I-filter ayon sa Taon ng Plano

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-041

H2228-041

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H2228-041


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health Products Card

  Up to $1,100 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Hearing Coverage

  Annual exam and $2,500 credit every 2 years for hearing devices.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4514-001

H4514-001

Buwanang Premium ng Plano*
$0.00 (MA)

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H4514-001


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson, and Wood.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $940 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 toward dental services.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 24 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-020

H4590-020

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H4590-020


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, and Tarrant.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang sa $700 na kredito para umorder mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugan na maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 24 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-022

H4590-022

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H4590-022


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, and Wilson.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Up to $380 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 50 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-033

H4590-033

Buwanang Premium: $0.00


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces, and San Patricio.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,250 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health Products Card

  Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Hearing Coverage

  Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-025

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H5322-025


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Anderson, Angelina, Bandera, Cherokee, Clay, Cooke, Delta, Ector, Falls, Fannin, Grayson, Gregg, Hardin, Harrison, Hill, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Matagorda, McLennan, Medina, Midland, Montague, Nacogdoches, Orange, Panola, Rains, Red River, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Tom Green, Trinity, Tyler, Victoria, Walker, Webb, Wharton, Wise, and Zavala.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $660 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 36 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-026

H5322-026

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H5322-026


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $1,100 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 36 one-way rides every year.

May mga tanong?   8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-003

H4527-003

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H4527-003


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $440 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-004

H4527-004

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H4527-004


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Aransas, Kleberg, Nueces, and San Patricio.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $220 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-006

H4527-006

Buwanang Premium ng Plano*
$0.00 (MA)


* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H4527-006


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $0 copay for covered exams and cleanings

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $320 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 30 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-015

H4527-015

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H4527-015


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $1,000 toward dental services.

 • Health Products Card

  Hanggang $440 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R6801-011

R6801-011

Buwanang Premium: $0.00


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Up to $1,220 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 12 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP) H2228-041-000

H2228-041-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,400 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $3500 toward dental services.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4514-001-000

H4514-001-000

Buwanang Premium ng Plano*
$0.00 (MA)

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H4514-001-000


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson, and Wood.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $940 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2500 toward dental services.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-003-000

H4527-003-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $940 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2500 toward dental services.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-004-000

H4527-004-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Aransas, Kleberg, Nueces, and San Patricio.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $0 copay for covered routine dental care.

 • Health Products Card

  Up to $400 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-006-000

H4527-006-000

Buwanang Premium ng Plano*
$0.00 (MA)


* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H4527-006-000


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,200 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-015-000

H4527-015-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2000 toward dental services.

 • Health Products Card

  Up to $1,400 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4590-020-000

H4590-020-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, and Tarrant.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2000 toward dental services.

 • Health Products Card

  Up to $1,200 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 48 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4590-022-000

H4590-022-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, and Wilson.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,000 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2500 toward dental services.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 50 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4590-033-000

H4590-033-000

Buwanang Premium: $0.00


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces, and San Patricio.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,200 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2500 toward dental services.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 60 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO D-SNP) R6801-011-000

R6801-011-000

Buwanang Premium: $0.00


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Up to $1,000in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $0 for covered routine dental care.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 12 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H5322-025-000

H5322-025-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Anderson, Andrews, Angelina, Archer, Armstrong, Austin, Bandera, Baylor, Bell, Brazos, Cherokee, Clay, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Dimmit, Duval, Eastland, Ector, Erath, Falls, Fannin, Frio, Gonzales, Gray, Grayson, Gregg, Grimes, Hale, Hardin, Harrison, Hill, Hockley, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Jasper, Karnes, Lavaca, Limestone, Lubbock, Matagorda, Maverick, McLennan, Medina, Midland, Milam, Montague, Morris, Nacogdoches, Navarro, Nolan, Orange, Palo Pinto, Panola, Parker, Potter, Rains, Randall, Red River, Roberts, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Taylor, Titus, Tom Green, Trinity, Tyler, Upshur, Victoria, Walker, Washington, Webb, Wharton, Wise, and Zavala.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,200 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 60 one-way rides every year.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H5322-026-000

H5322-026-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,100 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2000 toward dental services.

 • Tulong sa Transportasyon

  Hanggang sa 36 na one-way na biyahe kada taon.

May mga tanong?   8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

Children's Health Insurance Program (CHIP)


Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller, and Wharton.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

 • Well Child Care

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Pangangalaga sa Ngipin

  We pay for cleanings, checkups and dental work.

May mga tanong?   8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday  1-888-887-9003    TTY 711

STAR


Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy, and Zapata.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Gamitin ang "Maghanap ng Doktor” para makita kung nasa network namin ang iyong doktor o para maghanap ng bagong doktor.

 • Pangangalaga sa Tahanan

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Transportasyon

  We pay for rides to and from medical visits.

May mga tanong?    Monday - Friday 8 a.m. to 8 p.m. local time   1-877-887-9003   TTY 711

STAR+PLUS


Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson, and Wood.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Gamitin ang "Maghanap ng Doktor” para makita kung nasa network namin ang iyong doktor o para maghanap ng bagong doktor.

 • Pangangalaga sa Tahanan

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Transportasyon

  We pay for rides to and from medical visits.

May mga tanong?   8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday  1-888-887-9003   TTY 711

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan) H7833-001-000

H7833-001


Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Gamitin ang "Maghanap ng Doktor” para makita kung nasa network namin ang iyong doktor o para maghanap ng bagong doktor.

 • Care Coordinator

  Personal healthcare assistant.

 • Transportasyon

  We pay for rides to and from medical visits.

May mga tanong?    8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday   1-800-256-6533   TTY 711

STAR Kids


Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-877-597-7799, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-5 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood, and Zapata.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coordinator ng Serbisyo

  Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

 • Pagpili ng Doktor

  Gamitin ang "Maghanap ng Doktor” para makita kung nasa network namin ang iyong doktor o para maghanap ng bagong doktor.

 • Mga Gamot

  Fill your prescriptions at local pharmacies.

May mga tanong?   8 a.m. to 5 p.m. local time, Monday - Friday    1-877-597-7799    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software