Tennessee Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0251-002

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 toward dental services
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $800 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Personal Emergency Response System Icon

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-477-6396 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-690-1606 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-477-6396
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-690-1606 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0251-002

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP)
H0251-004

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot. Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$3,000 toward dental services
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $1,000 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Personal Emergency Response System Icon

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-477-6396 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-690-1606 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-477-6396
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-690-1606 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0251-002

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare

Our TennCare Medicaid plan is for pregnant women, children, adults and people who are elderly or have a disability and who meet income requirements. This plan covers well and sick care plus extra support for those who need it. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Higit Pa
Primary Care Provider Icon

Primary Care Provider

Have one main person to go to for care. Use “Doctor Lookup” to find a doctor.

Transportation Icon

Transportasyon

We pay for rides to and from medical visits.

Prenatal Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis

Pregnant mothers get care and support to keep you and your baby healthy. 

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-690-1606 / TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-690-1606
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software