Health Plans for Tennessee

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 7 na plano sa kalusugan sa Tennessee

I-filter ayon sa Taon ng Plano

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0251-002

H0251-002

Buwanang Premium: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0251-002


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $3,250 toward dental services.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $1,060 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP) H0251-004

H0251-004

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H0251-004


Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $3,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Up to $1,100 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 
7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE Plus (HMO SNP) H0251-005

H0251-005

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H0251-005


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $4,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Up to $1,200 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

  $0 na copay para sa hanggang 20 na pagpapatingin kada taon para maibsan ang pananakit mula sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H0251-002-000

H0251-002-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $3500 toward dental services.

 • Health & Wellness Products Card

  Up to $1,300 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP) H0251-004-000

H0251-004-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $3500 toward dental services.

 • Health & Wellness Products Card

  Up to $1,300 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 
7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE Plus (HMO D-SNP) H0251-005-000

H0251-005-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $3500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Up to $1,220 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare


Our TennCare Medicaid plan is for pregnant women, children, adults and people who are elderly or have a disability and who meet income requirements. This plan covers well and sick care plus extra support for those who need it. Choose “View Plan” to see what our plan offers you.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pangunahing Provider ng Pangangalaga

  Have one main person to go to for care. Use "Doctor Lookup" to find a doctor.

 • Transportasyon

  We pay for rides to and from medical visits.

 • Mga Pagpapatingin Habang Nagbubuntis

  Pregnant mothers get care and support to keep you and your baby healthy. 

May mga tanong?    24 hours a day. 7 days a week.    1-800-690-1606    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software