Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Keeping Rhode Islanders healthy for almost 30 years

Learn about our low or no-cost health plans and The United Healthcare difference. 

 

 

Helping people is at the heart of all we do

You’ll find UnitedHealthcare serving members and communities across Rhode Island. Helping our members get the care they need – and working closely with local groups to help our communities grow even stronger and healthier.

We offer many plans to help Rhode Islanders get healthy. And stay healthy. In addition to our Medicaid plans, our Dual Special Needs Plan is for those who qualify for both Medicaid and Medicare.

Plus, we offer one of the largest provider networks in Rhode Island. This gives you more options to choose the providers and specialists that fit your health care needs.

Coronavirus (COVID-19) Vaccination Guide


Is the Coronavirus (COVID-19) vaccination safe?

 • Learn how the vaccine is safe
 • Schedule an appointment to get a COVID-19 vaccination at $0 cost-share

Is the COVID-19 vaccine safe?

Over 145 million doses of COVID-19 vaccines were administered in the United States from December 14, 2020, through March 29, 2021.

COVID-19 vaccines are safe and effective. COVID-19 vaccines were evaluated in tens of thousands of participants in clinical trials. The vaccines met FDA’s rigorous scientific standards for safety, effectiveness, and manufacturing quality needed to support emergency use authorization (EUA). Learn more about EUAs in this video.

Millions of people in the United States have received COVID-19 vaccines, and these vaccines will undergo the most intensive safety monitoring in U.S. history. This monitoring includes using both established and new safety monitoring systems to make sure that COVID-19 vaccines are safe.

Learn more facts about COVID-19 vaccines.


What to expect when you get the vaccine

 • Learn about the 2 doses to the COVID-19 vaccination
 • Understand symptoms after being vaccinated

Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong side effect mula sa bakuna laban sa COVID-19?

As with other vaccines and according to the CDC, people report some side effects with the FDA-authorized COVID-19 vaccines. Ang mga side effect ay maaaring tulad sa trangkaso at maaaring makaapekto sa iyong kakayahang gumawa ng mga pang-araw-araw na aktibidad. Ngunit dapat mawala na ang mga ito pagkalipas ng ilang araw.

Kung magkakaroon ng emergency, dapat kang tumawag sa 911 o pumunta sa pinakamalapit na ospital. 

Kung mayroon kang mga side effect na nakakaabala sa iyo o hindi nawawala, dapat mong iulat ang mga ito sa iyong provider ng pagbabakuna o provider ng pangunahing pangangalaga. You should also let the CDC know by calling 1-800-822-7967 or using the CDC’s v-safe mobile app. Makakatulong ito sa iyong magbantay kung may mga side effect at makatanggap ng mga paalala tungkol sa pangalawang dosis. 

Learn more facts about COVID-19 vaccines. 


Where can I get vaccinated?

 • Find a vaccination center 
 • See if you are eligible and schedule an appointment to get a COVID-19 vaccination at $0 cost-share 

How do I get the COVID-19 vaccine in Rhode Island?

Similar to COVID-19 testing in Rhode Island, there are different ways to get vaccinated in Rhode Island. The three main ways that people can get vaccinated are: State vaccination sites, designated local pharmacies, and other local and regional vaccination sites, like clinics run by cities and towns,  hospitals, community health centers, and other sites in the community. Every vaccination site follows the same population eligibility criteria. However, some will move through their priority populations at different speeds due to population size and operational capacity.

How do I make an appointment to get the COIVD-19 vaccine ?

Please go to covid.ri.gov/vaccination to learn how to get a vaccine at a state-run site, a local pharmacy, or at a local or regional vaccine site. Pakitandaan: To get vaccinated in Rhode Island, you must live in Rhode Island, work in Rhode Island, or go to school in Rhode Island.

Learn more facts about COVID-19 vaccines. 

Health Plans and Featured Programs


Medicaid Health Plans

Low or no-cost Medicaid Plans for children and adults. Examples of benefits to keep you and your family covered include:

Provider Visits - As Low as $0 Copay

 • Annual wellness visits 
 • Well-child visits
 • Primary care provider (PCP) visits
 • Specialist visits

Common Services 
As Low as $0 Copay

 • Emergency and urgent care
 • Mga inireresetang gamot
 • Hospital services
 • Immunizations

Other Covered Services 
As Low as $0 Copay

 • Mental health and substance use treatment
 • Care management
 • Diabetes supplies
 • Mga serbisyong dental: 

As Low as $0 Dual Special Needs Health Plan*

A dual special needs plan (DSNP) is a type of health insurance plan. Ito ay para sa mga taong may Medicaid at Medicare. Kung ikaw ito, ikaw ay “dual na kwalipikado.” 

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.

Saklaw ng Inireresetang Gamot
As low as $0 drug copays on all tiers of covered generic and name-brand prescription medications with option for home delivery

Dental
Up to $3000 for covered dental services such as certain cleanings, fillings, crowns, root canals, extractions and dentures

Mga OTC na Item - Debit at Allowance sa Pagkain
Hanggang $820 taon-taon para sa pagbili ng mga over-the-counter na produkto sa store o para sa paghahatid sa bahay, na may karagdagan na hanggang $300 taon-taon sa masusustansyang pagkain sa maraming retailer

Pandinig
Routine hearing exam and $2500 allowance toward name-brand hearing aids or UnitedHealthcare Hearing's exclusive brand Relate™

Paningin
Routine eye exam and $150 allowance for contacts or frames, with standard (single, bi-focal, tri-focal or standard progressive) lenses covered in full


Healthy First Steps®

Bumuo ng malusog na hinaharap para sa iyo at sa anak mo, at makakuha ng magagandang reward. Tumutulong ang aming programang UnitedHealthcare Healthy First Steps® na  panatilihin ka at ang anak mong malusog habang buntis ka at sa unang 15 (na) buwang buhay ng iyong sanggol.

Tutulungan ka namin:

 • Pumili ng provider sa pagbubuntis at isang pediatrician (doktor ng bata).
 • Mag-iskedyul ng mga pagpapatingin at pagsusulit at ayusin ang mga pagbiyahe papunta sa mga pagpapatingin mo.
 • Makakuha ng mga reward para sa pagpunta sa mga pagpapatingin sa kabuuan ng iyong pagbubuntis at sa unang 15 (na) buwan ng buhay ng sanggol.
 • Kumuha ng mga supply, kabilang ang mga breast pump para sa mga nagpapasusong ina.
 • Kumonekta sa mga mapagkukunan sa komunidad tulad ng mga serbisyo sa Women, Infants and Children (WIC).

Quit For Life® Program

Tobacco is bad for you. Quitting is good for you. Makakatulong kami.

Get coaching and online support to help you quit tobacco. It’s one of the best things you can do for your health.

Get assistance deciding which type of nicotine substitute or medication is right for you. Lahat nang wala kang gastos.


Mga Serbisyong Pangkalusugan ng Pag-iisip na Apektado ng Pag-uugali

Ang kalusugan ng pag-iisip na apektado ng pag-uugali ay kasinghalaga ng kalusugan ng pangangatawan. Kung kaya’t mayroon kaming saklaw para sa dalawang ito.

Ang kinakailangang pangangalaga ay sinasaklaw nang 100% nang walang co-pay, kasama ang pagsusuri at diagnosis, behavioral therapy at gamot.

Behavioral health services can help you with personal problems that may affect you and/or your family. Ang mga problemang ito ay maaaring stress, depresyon, pagkabalisa, o paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot o pag-inom ng alak. Makakatulong kami. 

Reading-newsltter

Newsletter ng Miyembro ng HealthTalk

Online na ngayon ang aming newsletter sa HealthTalk. Ang mga newsletter ay mahusay na paraan upang malaman ang tungkol sa aming planong pangkalusugan at mahahalagang paksa sa kalusugan.

Maaari mo itong mabasa kahit kailan, saan mo man gusto. Bumalik dito tuwing tatlong buwan para sa isang bagong edisyon.

Senior Focus Ingles | Español | Portuguese

Edukasyong Pangkalusugan

woman-power-walking

Malusog na timbang. Pag-eehersisyo.

Hindi kailangang maging mahirap ang pagbabawas ng timbang. 

Ang pag-eehersisyo ay isa sa mga pinakamagandang paraan. Subukan mong mag-ehersisyo nang 60 (na) minuto o higit pa araw-araw. Hindi kailangang gumawa ka ng mahihirap na ehersisyo o pumunta ka sa gym araw-araw. Igalaw mo lang ang katawan mo. Narito ang ilang tip:

Gumalaw! Ang pagsasayaw sa iyong mga paboritong tugtog ay makakatulong sa iyong magbawas ng mahigit 300 (na) calories sa isang oras. 

Kung naglalaro ka ng mga video game, maglaro ng mga interactive kung saan kailangan mong gumalaw. Hindi mo rin kailangang umalis sa bahay para gumalaw - subukan ang mga ehersisyo tulad ng jumping jacks, pagmamartsa nang hindi umaalis sa puwesto, pag-akyat at pagbaba sa hagdan, push-up, o sit-up sa bahay.

Maglakad! Maglakad sa labas kasama ang isang kaibigan. Maglakad kasama ang iyong aso o aso ng kapitbahay mo, o maglakad kasama ang pusa mo! Sa halip na magmaneho, maglakad o magbisikleta papunta sa paaralan o sa bahay ng isang kaibigan.

Maglinis! I-vacuum ang iyong kuwarto. Linisin ang kotse. Tabasin ang damuhan. Matutuwa ang mga magulang mo, at isa pa itong pagkakataon para mas makapag-ehersisyo ka, at marahil ay magsaya.

Mag-unplug! Limitahan ang iyong oras ng panonood ng TV o paggamit ng smartphone, computer o iba pang device mo. Panatilihing mas mababa sa dalawang oras ang oras ng pagharap mo sa screen sa isang araw. Kapag nanonood ka ng TV o ginagamit mo ang iyong telepono - subukang magmartsa nang hindi umaalis sa pwesto o mag-ehersisyo habang nanonood/naglalaro ka.

fruits-vegetables

Malusog na timbang. Masustansyang pagkain.

Malusog na Timbang. Malusog na Ikaw.

Kapag kumakain ka ng mas maraming calories kaysa sa ginagamit mo, iniimbak ng katawan mo ang sobrang calories bilang taba. 

A few extra pounds are not bad for most people, but too many extra pounds and too much body fat can be bad for your health.

Providers use a measurement called body mass index (BMI), using your height and your weight to determine how much body fat you have. Ang pinakamagandang paraan para manatili sa isang malusog na timbang o para magbawas ng timbang ay mahusay na piliin ang pagkain. Narito ang ilang madaling paraan upang magawa iyon araw-araw:

 • Subukang kumain ng mas maraming gulay at prutas kaysa sa anupamang uri ng pagkain hangga't maaari.
 • Pumili ng mga pagkaing mababa ang calories o bawasan ang dami ng bawat pagkain kapag kumakain sa labas.
 • Pumili ng masusustansyang side dish tulad ng mga hiwa ng mansanas o apple sauce sa halip na french fries. Kung gusto mo talagang kumain ng fries, subukang kumain muna ng anumang masustansya tulad ng salad, mga hiwa ng mansanas, o apple sauce, pagkatapos ay makipaghati ng kaunting fries sa ilang ibang tao.
 • Uminom ng tubig o gatas sa halip na soda.
 • Suriin ang label - alam mo ba ang lahat ng sangkap? Kung hindi, posibleng marami itong labis na sangkap na hindi mo kailangan, kaya maghanap ng iba pang mapagpipilian. Subukan ang mga mani o mga whole grain cracker halip na mga chip.
 • Subukang palitan ang mga matamis na meryenda ng mga bagay tulad ng yogurt o pinatuyong prutas (na walang idinagdag na asukal). Kung mahilig ka sa matamis, tumikim nang kaunti ng paborito mong matamis na pagkain isang beses sa isang araw.

Depresyon

Ang depresyon ay isang totoong sakit. Nagagamot ito.

Maaari mong maramdamang bumalik ka na sa dati mong sarili. Ang depresyon ay isang sakit tulad ng diabetes o sakit sa puso. Ang unang hakbang ay tanggapin na kailangan mo ng tulong. The second step is to talk to your provider.

Maaaring kasama sa mga karaniwang palatandaan ng depresyon ang:

• Pakiramdam na hindi nasisiyahan, nanlulumo, o nalulungkot araw-araw o pakiramdam na walang halaga, nagkakasala, walang magawa, o walang pag-asa. 
• Walang gana sa mga libangan, aktibidad, at taong kinasisiyahan mo dati.
• Nahihirapang matulog o natutulog nang higit sa karaniwan, o pakiramdam na pagod, mahina, o mababa ang lakas.
• Walang gana sa pagkain o kumakain nang sobra.
• Nahihirapang magtuon, umalala ng mga bagay, o magpasya.
• Iniisip o binabanggit ang tungkol sa pagpapakamatay.

Alamin ang higit pa online sa liveandworkwell.com.


Paano ka naaapektuhan ng stress

Kapag nase-stress ka, alam ito ng iyong katawan. 

Nagsisimulang bumilis ang tibok ng puso mo at tensyonado ang mga kalamnan mo. Paminsan-minsan ay nase-stress ang lahat ng tao sa kanilang buhay. Ngunit ang palaging pagka-stress ay maaaring magkaroon ng mga negatibong epekto sa kalusugan ng iyong pangangatawan at isip. 

Maaari itong makaapekto sa:
Pantunaw. Pinapabagal ng stress ang paglabas ng acid ng sikmura at nagiging sanhi ito ng mas mabilis na pagtatrabaho ng bituka. This can result in stomach aches or diarrhea.

Bilis ng tibok ng puso at mga daluyan ng dugo. Maaaring bumilis ang tibok ng iyong puso, tumaas ang presyon ng dugo at ang kolesterol. This raises your risk for heart attacks and strokes.

Immune System. Pinapabagal ng stress ang paghilom ng sugat. Mas malaki din ang posibilidad na sipunin at maimpeksyon ka.

Timbang Pinapagana ka ng stress sa mga fat at carbohydrate. Kung tataba ang bandang tiyan mo, mas mataas ang
panganib mong magkaroon ng sakit sa puso at diabetes.

Kalusugan ng pag-iisip. Ang stress ay nagdudulot sa iyo ng tensyon at pagkabalisa. Maaari itong humantong sa depresyon, sakit ng ulo, o iba pang problema tulad ng problema sa pagtulog.

Muling ibalik ang iyong balanse. Kung nanaig na ang stress sa buhay mo, narito ang ilang ideya upang mabawi mo ang kontrol:

Maglaan ng oras para sa regular na pag-eehersisyo. Sumangguni sa iyong doktor para makita kung anong mga uri ng ehersisyo ang tama para sa iyo.

 • Gumawa ng mga bagay na ikinasisiya mo.
 • Alamin kung paano mag-relax. 
 • Tratuhin nang mabuti ang iyong sarili.

Kung problema mo pa rin ang iyong stress, makipag-usap sa doktor mo. Maaari siyang magrekomenda ng taong makakatulong sa iyo na makahanap ng iba pang paraan para mapamahalaan ang iyong stress.

Alamin ang higit pa online sa liveandworkwell.com


Gamot sa depresyon

Mga tanong, sagot, at kapaki-pakinabang na payo.

Be sure to see your provider regularly. Lalo na sa simula ng pag-inom mo ng gamot sa depresyon. O kapag binago ang dosis.

Paano ko malalamang may bisa ang gamot ko?

Maging mapagpasensya. Bigyan ito ng panahon para gumana. Gumagaan ang pakiramdam ng karamihan sa mga tao pagkatapos ng ilang linggo. Dapat mabawasan ang pagkapagod o pag-aalala mo nang unti-unti. Maaaring matagalan bago mo makuha ang buong benepisyo mula sa mga gamot mo.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software