Pennsylvania Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3113-009

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $760 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
OTC Network Card Icon

OTC Network Card

Up to $300 in credits to buy health-related items you may need.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9381 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 days a week.

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-290-4009 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9381
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-290-4009 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Crawford, Dauphin, Erie, Fayette, Greene, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Northampton, Philadelphia, Somerset, Warren, Washington, Westmoreland and York.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3113-009

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP)
H3113-012

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $800 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
OTC Network Card Icon

OTC Network Card

Up to $300 in credits to buy health-related items you may need.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-212-2795 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-290-4009 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-212-2795
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-290-4009 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Crawford, Dauphin, Erie, Fayette, Greene, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Northampton, Philadelphia, Somerset, Warren, Washington, Westmoreland and York.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3113-012

UnitedHealthcare Community Plan for Families

UnitedHealthcare Community Plan offers coverage to beneficiaries of Pennsylvania's Medical Assistance (Medicaid) program.

Medical Assistance recipients can call Pennsylvania Enrollment Services toll free at 1-800-440-3989 (TTY 1-800-618-4225) Monday – Friday 8 a.m. to 6 p.m. and Saturday 8 a.m. to 12 p.m. in finding other options. This will NOT affect any of our CHIP or Medicare members.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-414-9025 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-414-9025
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Chester, Cumberland, Dauphin, Delaware, Fayette, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Somerset, Washington, Westmoreland and York.

UnitedHealthcare Community Plan for Kids

CHIP, brought to you by UnitedHealthcare Community Plan, is short for the Children's Health Insurance Program. The CHIP program provides health insurance to uninsured children and teens.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-414-9025 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-414-9025
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Erie, Fayette, Forest, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Monroe, Montgomery, Montour, Northampton, Perry, Philadelphia, Pike, Schuylkill, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Venango, Warren, Washington, Wayne, Westmoreland, Wyoming and York.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software