Health Plans for Oklahoma

Iniaalok namin ang 3 na plano sa kalusugan sa Oklahoma

I-filter ayon sa Taon ng Plano

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-031

H5322-031

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, McClain, Muskogee, Oklahoma, Osage, Pottawatomie, Seminole, Sequoyah, Tulsa, and Wagoner.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $400 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO D-SNP) H8125-003-000

H8125-003-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, Mayes, McClain, Muskogee, Oklahoma, Okmulgee, Osage, Pottawatomie, Rogers, Seminole, Sequoyah, Tulsa, and Wagoner.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2500 toward dental services.

 • Health & Wellness Products Card

  Up to $600 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

May mga tanong?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO D-SNP) H5322-031-000

H5322-031-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, Mayes, McClain, Muskogee, Oklahoma, Okmulgee, Osage, Pottawatomie, Rogers, Seminole, Sequoyah, Tulsa, and Wagoner.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2500 toward dental services.

 • Health & Wellness Products Card

  Up to $600 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software