UnitedHealthcare Personal Assist™

Medicaid

The Personal AssistTM plan is no longer accepting new enrollments and will be closing effective September 1, 2019. To select a new plan or other assistance with your coverage please call New York Medicaid Choice at 1-888-401-MLTC (1-888-401-6582) (TTY users: 1-888-329-1541), or your care manager at 1-877-512-9354.

Mga Pakinabang at Feature

Pangangalaga Habang Walang Sakit at Kapag May Sakit

Get the care you need to be at your best – or to get better if you are injured or sick. That includes:

 • Transportasyon. We provide rides to and from medical visits.
 • Vision. Covers eye exams and eyeglasses every two years.
 • Dental. We cover cleanings, checkups and dental work.
 • Pangangalaga sa Paa. More covered visits to keep your feet healthy.
 • Therapies. Physical, occupational, speech or more are covered.

Make sure your sight, smile and hearing are at their best. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Vision. Covers eye exams and glasses every two years.
 • Dental. We cover cleanings, checkups and dental work.
 • Hearing. Tests, checkups and hearingaids, if needed, are provided.

Get the medical care and equipment you need to live at home. Kabilang sa mga benepisyo ang:

 • Care Coordinator. Someone to get you the services you need to recover safely.
 • Personal Care. Services to help you heal after illness or injury.
 • Home Meal Delivery. If you can’t safely make meals, we'll provide them.
 • Kagamitan at Mga Supply. Ang medikal at pangkaligtasang kagamitan sa tahanan ay sinasaklaw.
 • Nurse Visits. Care after surgery or illness to recover at home.

Kung minsan, maaaring kailanganin mo ng kaunting karagdagang tulong sa paggamit ng iyong planong pangkalusugan. Para sa mga pagkakataong iyon, maaari kang umasa sa:

 • Transportasyon. We pay for rides to and from medical visits or the pharmacy.
 • Mga Serbisyo sa Miyembro. Your benefit questions are answered 24/7.
 • Adult Day Care. Friendship and social activities in a safe setting.
 • Emergency Response System. Sends an urgent request for someone to check on you.
 • Pansamantalang pangangalaga. Tulong sa tahanan upang makapagpahinga ang iyong caregiver.
 • Nutrition Coaching. Helpful advice to improve your diet.

Adult Day Care

Companionship is important. Adult day care provides care and companionship for seniors who need extra help during the day.

Caregivers also benefit, knowing their loved one is well cared for and safe during the day.

Adult day care can provide:

 • Social connections and friendship.
 • Bathing and personal care.
 • Meals.

Asthma and COPD Care

Individual care to help control asthma, allergies or COPD symptoms.

Do you have trouble managing asthma, allergies or COPD symptoms? A nurse who specializes in breathing issues can really help. You'll get a customized treatment plan and medicine to:

 • Manage flare-ups.
 • Reduce symptoms.
 • Let you stay active.

Care Coordinator

Our members' safety at home is our priority. That is why we conduct home visits for those needing extra help to stay at home.

During this visit, we:

 • Understand your personal needs.
 • See if your home needs minor modifications, such as ramps and bathroom safety devices.
 • Set up emergency monitoring.
 • Arrange for personal care attendants.

Pagpili ng Doktor

With the Personal Assist Plan, you can keep your current primary care physician (PCP), who is your main doctor.

You get physician services by using your New York State Medicaid benefits card. Be sure your PCP accepts regular Medicaid.

Pangangalaga sa Ngipin

Checkups and emergency care are covered.

Exams and cleanings every six months help keep teeth and gums strong and healthy. If there is a dental problem that needs to be fixed, that’s covered as well.

Matibay na Medikal na Kagamitan

Ang iyong kalusugan at kaligtasan sa tahanan ay mahalaga.

Our plan covers medical equipment ordered by your doctor or case manager. Puwedeng kasama sa mga supply ang:

 • Diabetic supplies.
 • Mga kama sa ospital.
 • Mga wheelchair or walker.

Emergency Response System

If you are at risk for a fall or sudden illness, an emergency call system can really help. It sends an urgent request for someone to check on you and help you.

Pangangalaga sa Paa

We provide the exams needed to help keep your feet in great shape. And diabetes, good foot care can help prevent much more serious problems.

Kasama ng aming saklaw sa podiatry ang:

 • Routine foot exams.
 • Mga tip tungkol sa pangangalaga sa paa at pagpili ng mga tamang sapatos.
 • Impormasyon tungkol sa mga senyales ng babala sa pinsala sa nerve.

Pangangalaga sa Pandinig

Ang problema sa pandinig ay maaaring makaapekto sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa maraming paraan. Kabilang sa aming plano ang mga serbisyo at suporta upang matulungang protektahan ang iyong pandinig.

Sinasaklaw ng aming plano ang:

 • Mga eksaminasyon, therapy, at pagsusuri.
 • Mga hearing aid.

Home Meal Delivery

Good nutrition is essential to good health.

Yet you may not be able to safely fix meals for yourself at home. So we’ll arrange for home meal delivery.

Pangangalaga sa Tahanan

After surgery or a serious illness you may need extra help with day-to-day tasks like cleaning, cooking or dressing. Posibleng kailanganin mo rin ng medikal na pagbisita sa bahay para matingnan kung maaayos ba ang paggaling mo. Kapag may pag-apruba, saklaw ng aming plano ang:

 • In-home medical visit.
 • Medikal na kagamitan tulad ng mga kama sa ospital, walker o wheelchair.
 • Disposable medical supplies

Mga Serbisyo para sa Miyembro

Minsan kailangan mo ng tulong para maunawaan ang iyong mga opsyon sa pangangalagang pangkalusugan. With us, you have someone you can call 24/7. Sasagutin namin nang simple at buo ang iyong mga tanong.

Maaari ka rin naming tulungang humanap ng:

 • Mga provider ng pangangalaga sa bahay.
 • Dentists and vision providers.
 • Adult day health centers.

No Copays

You will not have a copayment for care and services covered by our plan.

Nurse Visit

Sometimes you may need continued care after you leave the hospital or urgent care.

If your health is at risk after a serious illness, surgery or injury, a nurse will visit you at home to:

 • Provide medical care for you.
 • Answer your questions and concerns.

Pagtuturo tungkol sa Nutrisyon

Malaki ang maitutulong ng masustansyang pagkain para matulungan kang maging malusog.

Puwedeng makipagkita sa iyo ang isang nutritionist para suriin ang iyong mga kagawian sa pagkain at mga pinipiling pagkain.

Magkakaroon ka ng mga bagong ideya para sa:

 • Paggawa ng mabubuting desisyon para sa mabilis ihandang pagkain at merienda.
 • Paghahanda ng masusustansyang pagkaing pasok sa badyet.

Personal na Pangangalaga

Minsan mahirap gawin nang mag-isa ang mga pangunahing kaalaman pagkatapos magkaroon ng sakit o pinsala.

Kung kinakailangan, magpapadala kami ng tao para tumulong sa:

 • Pagbibihis.
 • Pagligo.
 • Pagpapakain.

Respite na Pangangalaga

Mayroon ka bang mga kapamilya o kaibigan na nag-aalaga sa iyo sa tahanan?

Kung mayroon, hinihiling naming suportahan sila sa kanilang pagsusumikap. Kaya kami nagbibigay ng pansamantalang pangangalaga para makapagpahinga ang iyong mga caregiver. Ang respite na pangangalaga ay nag-aalok sa mga caregiver ng pansamantalang bakasyon malayo sa kanilang mga mahal sa buhay na may karamdaman o mga espesyal na pangangailangan sa pangangalaga.

Therapies

Physical, respiratory, or occupational therapy can help you be your best.

Or help you recover from an illness or injury. Our plan includes additional therapy inside and outside of the home to help you get better.

Transportasyon

Our plan provides non-emergency medical transportation to and from health care appointments.

That includes trips to:

 • Doctor and therapy visits.  
 • Mga center ng agarang pangangalaga.
 • Diagnostic testing. 

Pangangalaga sa Paningin

See life more clearly with routine eye exams and glasses, if needed.

We also include:

 • Mga inireresetang lens.
 • Medicaid approved frames.
 • New eyeglasses every two years.

This benefit is offered by March Vision Care.

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Matuto Nang Higit Pa

UnitedHealthcare Personal Assist™

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software