New York Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer

 

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3387-010

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$3,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
OTC Network Card Icon

OTC Network Card

Up to $1,500 in credits to buy health-related items you may need.
Hearing Coverage Icon

Hearing Coverage

Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9101 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-514-4912 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9101
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-800-514-4912 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Albany, Bronx, Broome, Chautauqua, Dutchess, Erie, Jefferson, Kings, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Tioga, Ulster and Westchester.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H3387-010

UnitedHealthcare Personal Assist™

If you’re eligible for Medicaid, you may also be eligible for managed long-term care sponsored by the State of New York. UnitedHealthcare Personal Assist™, from UnitedHealthcare Community Plan, provides a wide range of long-term care support and services. You can choose your own specialists. And you get in-home services to help with daily activities. Choose “View Plan” to see what our plan offers you. 

Higit Pa
Care Coordinator Icon

Care Coordinator

Someone who will make sure that the right care is provided.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support, health and personal care in your home, if needed.

Transportation Icon

Transportasyon

We provide rides to and from medical visits.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
To Enroll: 1-855-345-6582
1-855-345-MLTC
TTY:711

Member Services:
1-877-512-9354
TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
To Enroll: 1-855-345-6582
1-855-345-MLTC
TTY:711

Member Services:
1-877-512-9354
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Albany, Bronx, Broome, Erie, Kings, Monroe, New York, Oneida, Onondaga, Queens and Richmond.

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare

New York Medicaid

The New York State Medicaid Managed Care Plan is offered through UnitedHealthcare Community Plan. It’s for New York State residents who meet the income or disability requirements.

 

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one. 

Medicines Icon

Medicines

Prescription drugs are covered with a small copay.

Dental Care Icon

Pangangalaga sa Ngipin

We cover cleanings, checkups and dental work.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-617-8979 / TTY: 711

Pag-enroll:
Monday - Friday 8 a.m.-8 p.m. EST.
Mga Serbisyo para sa Miyembro:
Monday - Friday 8 a.m.-6 p.m. EST.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-617-8979
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Greene, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Schenectady, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester, Wyoming and Yates.

UnitedHealthcare Dual Advantage

NY Medicaid Advantage (UnitedHealthcare Dual Advantage) offers an excellent opportunity for people who are eligible for Medicaid and Medicare to enroll in UnitedHealthcare for most of their Medicare and Medicaid benefits - plus great additional benefits like no monthly premium and free transportation to medical appointments.

To find out if UnitedHealthcare Community Plan is offered in your county, please call 1-888-565-8170.

New York State sponsored health insurance programs.

For more information on Medicaid and Child Health Plus call New York Health Options at 1-855-693-6765.

For more information on Medicaid Managed Care, call New York Medicaid Choice at 1-800-505-5678.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-565-8170 / TTY: 711

24 hours a day, 7 days a week

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-565-8170
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens and Richmond.

UnitedHealthcare Wellness4Me

 

The Wellness4me Plan is offered through UnitedHealthcare Community Plan. Wellness4Me is a Health and Recovery Plan, or HARP, approved by New York State.  HARPs are a new kind of plan that provide Medicaid members with their health care, plus care for behavioral health, including Serious Mental Illness and Substance Use Disorders. This plan is for New York residents age 21 and who qualify for Medicaid coverage.  Pindutin ang “View Plan” upang makita ang mga inaalok ng aming plano.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one. 

Well Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Regular checkups, eye and hearing exams plus care coordination and more.

Dental Care Icon

Pangangalaga sa Ngipin

We pay for cleanings, checkups and dental work with no referrals.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-433-3413 / TTY: 711

24 hours a day.
7 days a week.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-433-3413
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Fulton, Genesee, Greene, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester and Wyoming.

Essential Plan


The Essential Plan is offered through UnitedHealthcare Community Plan. It’s for lower income individuals in New York who meet the income or citizenship status requirements.


* Vision and dental benefits are available through purchase of Essential Plus plans or as a standard benefit in Essential Plan 3 and 4 plans; these benefits are not available for Essential Plan 1 and 2 Standard Plans. Malalapat ang pagbabahagi ng gastos para sa mga nasa planong Essential Plan Plus.  

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one. 

Medicines Icon

Medicines

Prescription drugs are covered with a small copay.

Dental/Vision Care* Icon

Dental/Vision Care*

See life more clearly with routine eye exams and glasses, if needed.  We also cover cleanings, checkups and dental work.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
Enrollment: 1-888-617-8979 or Benefits: 1-866-265-1893 / TTY: 711

Pag-enroll:
Monday - Friday 8 a.m.-8 p.m. EST.
Mga Pakinabang:
Monday - Friday 8 a.m.-6 p.m. EST.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
Enrollment: 1-888-617-8979 or Benefits: 1-866-265-1893
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Delaware, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Greene, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Saratoga, Schenectady, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester, Wyoming and Yates.

Child Health Plus

Child Health Plus

The New York State Child Health Plus program from UnitedHealthcare Community Plan is for children up to age 19. Members must be residents of New York and eligible for Medicaid. You can choose your child’s doctor. And your child gets many services to stay healthy. Choose “View Plan” to see what our plan offers your child.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or find a new one.

Well Child Visits Icon

Well Child Visits

Preventive checkups and shots, plus eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Pangangalaga sa Ngipin

We cover cleanings, checkups and dental work.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-493-4647 / TTY: 711

Pag-enroll:
Monday - Friday 8 a.m.-8 p.m. EST.
Mga Pakinabang:
Monday - Friday 8 a.m.-6 p.m. EST.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-493-4647
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Greene, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Schenectady, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester, Wyoming and Yates.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software