UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-042

Dual Special Needs Program (DSNP)

H2228-042

Buwanang Premium: $0.00*

 * Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-042 

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Dona Ana, Grant, Hidalgo, Luna, and Sierra.

Mga Pakinabang at Feature

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Protektahan ang iyong mga ngipin at gilagid sa pamamagitan ng pagtanggap ng regular na pangangalaga sa ngipin nang walang karagdagang gastos para sa iyo.

Kasama sa saklaw para sa ngipin ang:

 • $2,000 para sa iyong mga serbisyo sa ngipin.
 • Mga regular na pagsusuri at pagpapalinis kada 6 (na) buwan.
 • Restorative services like fillings, crowns, periodontal services, extractions, dentures and more.

Kada 3 (na) buwan, makakatanggap kayo ng $225 na credit na magagamit ninyo upang mag-order ng mga produktong pangkalusugan sa FirstLine catalog. Direktang ipapadala sa inyo ang mga produktong mail order nang walang karagdagang gastos.

Maaaring kasama sa mga produkto sa catalog ang:

 • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
 • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
 • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

Kabilang sa programa sa kalakasan ng katawan na SilverSneakers® ang walang limitasyong access sa bawat kalahok na gym at fitness center sa network nang walang karagdagang gastos – Maging miyembro, manatiling aktibo at ipagpatuloy na gawin ang mga bagay na gustong-gusto ninyo.

Binibigyan kayo ng SilverSneakers ng LIBRENG access sa:

 • Mga nagsanay na tagapagturo na nagtuturo ng mga klaseng idinisenyo upang pabutihin ang mga antas ng enerhiya, lakas, balanse, lambot ng katawan at katatagan.
 • Mga kalahok na lokasyon sa buong bansa.
 • Mga tip sa kalakasan ng katawan at nutrisyon online at mga video para sa araw-araw na pag-eehersisyo.

We can help you get to plan-sponsored locations so you can take care of your health needs. 36 one-way or 18 round trips are available at no extra cost to you.

Transportation coverage may include:

 • Rides to health providers like doctors and dentists.
 • Rides to your pharmacy.
 • Wheelchair accessible vehicles as needed.

Annual exam and $2,000 every 2 years for hearing devices.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa rehistradong nurse anumang oras nang walang karagdagang gastos.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Saklaw sa Pangangalaga sa Paa

$0 na copay para sa hanggang 4 (na) pagpapatingin kada taon upang makatulong na mapanatiling malakas ang iyong mga paa.

Pagbisita sa Bahay

Tumanggap ng pagpapatingin sa tahanan mula sa isang practitioner ng pangangalaga sa kalusugan nang walang karagdagang gastos.

Meal Program

Up to 14 meals in 7 days delivered to you with $0 copay.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Mga Inireresetang Gamot

May libu-libong gamot na available.

Vision Coverage

Annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Documents include Summary of Benefits, Enrollment Application, Enrollment Kit, Evidence of Coverage, Formularies, Medicare Plan Star Ratings, Provider Directories, Vendor Information, Annual Notice of Changes, Other downloadable resources.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Suriin ang Pagiging Karapat-Dapat

Pag-enroll

Magpatala online ngayon.

Mangyaring ihanda ang iyong impormasyon ng Medicaid at Medicare.

Magpatala sa Plano

Magpatala gamit ang Telepono

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

1-844-812-5967
TTY: 711

Humiling ng Tawag

Mga Hakbang sa Pag-sign Up

Magpatala gamit ang Koreo

Kunin ang Iyong Libreng Gabay sa Dual na Plano

Mga Tanong

Tanungin kami ng kahit ano.

Tumawag para alamin ang higit pa tungkol sa UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP).

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

1-844-812-5967
TTY: 711

Miyembro na?

Call any day, 8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

1-866-393-0208

TTY: 711

You have access to our member-only website. Print ID cards, chat with a nurse online, and more.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software