New Mexico Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-042

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $600 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Gym Membership Icon

Membership sa Gym

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9414 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. lokal na oras, 7 araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9414
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Dona Ana, Grant, Hidalgo, Luna and Sierra.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-042

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-046

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $800 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.

Gym Membership Icon

Membership sa Gym

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9414 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-790-9414
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Bernalillo, Sandoval, Santa Fe and Valencia.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-046

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)
H5008-009

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $980 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Gym Membership Icon

Membership sa Gym

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-263-1853 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-263-1853
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-393-0208 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Cibola, Otero, Rio Arriba, Roosevelt, San Juan, San Miguel, Socorro and Taos.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5008-009

Centennial Care - UnitedHealthcare Community Plan

Our New Mexico Centennial Care Plan is for pregnant women, children, families and adults. For those who have special or long-term health care needs, our plan also includes extra services and support. Members can choose their own doctor. They also get extra benefits that other Centennial Care plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our plan offers.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Home and Community Care Icon

Home and Community Care

Services you need to remain safely at home in your community.

Transportation Icon

Transportasyon

Rides or mileage reimbursement for medical and pharmacy visits.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-236-0826 / TTY: 711

Monday – Friday 8 a.m. to 5 p.m. MST

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-236-0826
TTY: 711

This plan is available:

 Available ang planong ito sa buong estado.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software