UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP) H3113-005

Dual Special Needs Program (DSNP)

H3113-005

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid.

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Atlantic, Bergen, Burlington, Camden, Cumberland, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Salem, Somerset, Sussex, and Union.

Mga Pakinabang at Feature

Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $900 na credit kada taon.

Kada 3 (na) buwan, makakatanggap kayo ng $225 na credit na magagamit ninyo upang mag-order ng mga produktong pangkalusugan sa FirstLine catalog. Direktang ipapadala sa inyo ang mga produktong mail order nang walang karagdagang gastos.

Maaaring kasama sa mga produkto sa catalog ang:

  • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
  • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
  • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

Every 3 months you'll receive $250 in credits loaded onto your card. You can use the card to buy health-related items at participating retailers near you.

Covered products may include:

  • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
  • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
  • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Key features include:
* Installation at no extra cost to you.
* Lightweight button can be worn on your wrist, as a pendant around the neck or a belt clip.
* Wireless or landline compatible and works in any U.S. home where cellular or telephone service exists.

Proper nutrition is important after a hospital stay.

To help you maintain a healthy meal plan, your benefit may include:

  • Home delivery of fresh meals.
  • Meal program benefit may be used once per calendar year.
  • Meals must be ordered by a provider and are subject to restrictions and limitations.

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa rehistradong nurse anumang oras nang walang karagdagang gastos.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Pagbisita sa Bahay

Tumanggap ng pagpapatingin sa tahanan mula sa isang practitioner ng pangangalaga sa kalusugan nang walang karagdagang gastos.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Mga Inireresetang Gamot

May libu-libong gamot na available.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software