New Jersey Health Plans

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 2 na plano sa kalusugan sa New Jersey

Tingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP) H3113-005

Dual Special Needs Program (DSNP)

H3113-005

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Atlantic, Bergen, Burlington, Camden, Cumberland, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Salem, Somerset, Sussex, and Union.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $900 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.

 • OTC Network Card

  Up to $1,000 in credits to buy health-related items you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

NJ FamilyCare

Medicaid


Our NJ FamilyCare plan is for children, parent or caretaker relatives, and adults without dependent children. It's also for people who need extra support and care to live safely at home. You can choose your own doctor. Choose "View Plan" to see what our plan offers.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Pangangalaga sa Paningin

  Eye exams and help paying for eyeglasses and contact lenses.

 • Pangangalaga sa Ngipin

  We pay for cleanings, check-ups and dental work.

May mga tanong?    24 hours a day, 7 days a week   1-800-941-4647    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software