New Jersey Health Plans

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga taong parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 3 (na) plano sa kalusugan sa New Jersey

I-filter ayon sa Taon ng Plano

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP)

H3113-005

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Atlantic, Bergen, Burlington, Camden, Cumberland, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Salem, Somerset, Sussex, and Union.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang sa $900 na kredito para umorder mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugan na maaaring kailangan mo.

 • OTC Network Card

  Up to $1,000 in credits to buy health-related items you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP)

H3113-005-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Atlantic, Bergen, Burlington, Camden, Cumberland, Essex, Gloucester, Hudson, Hunterdon, Mercer, Middlesex, Monmouth, Morris, Ocean, Passaic, Salem, Somerset, Sussex, Union, and Warren.

Mga Pakinabang at Feature

 • OTC Network Card

  Up to $1,200 in credits to buy health-related items you may need.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Up to $900 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

NJ FamilyCare


Our NJ FamilyCare plan is for children, parent or caretaker relatives, and adults without dependent children. It's also for people who need extra support and care to live safely at home. You can choose your own doctor. Choose "View Plan" to see what our plan offers.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Gamitin ang "Maghanap ng Doktor” para makita kung nasa network namin ang iyong doktor o para maghanap ng bagong doktor.

 • Pangangalaga sa Paningin

  Eye exams and help paying for eyeglasses and contact lenses.

 • Pangangalaga sa Ngipin

  We pay for cleanings, check-ups and dental work.

May mga tanong?    24 hours a day, 7 days a week   1-800-941-4647    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software