UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0169-003

Dual Special Needs Program (DSNP)

H0169-003

Buwanang Premium: $0.00*

 * Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0169-003

Hahayaan ka ng planong ito na pumili ng mga doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Adams, Buffalo, Burt, Cass, Dodge, Douglas, Gage, Hall, Lancaster, Madison, Otoe, Saline, Sarpy, Saunders, Seward, and Washington.

Taking Action to Support People Affected by Flooding in Nebraska 

 • Help Finding a Network Care Provider, Early Refills: Plan participants who need help finding a care provider in the UnitedHealthcare network or obtaining early prescription refills can call Member Services at 1-844-445-7226, TTY 711  

 • Misplaced Medical ID cards, call 866-633-2446, 8 a.m.- 8 p.m. (in the local time zone), Monday through Friday. If you have a smartphone, download the free Health4Me app, which provides instant access to your ID card, network care providers, personal health benefits and more.  

 • Free Help Line: Optum, a leading health and behavioral health services company, is offering a free emotional-support help line. Call the toll-free number at 866-342-6892, available 24 hours a day, seven days a week. The service is free of charge and open to anyone.   

 • Searching for Community Resources: Call Member Services at 1-844-445-7226, TTY 711.

Mga Pakinabang at Feature

Coverage para sa Ngipin

$1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Protektahan ang iyong mga ngipin at gilagid sa pamamagitan ng pagtanggap ng regular na pangangalaga sa ngipin nang walang karagdagang gastos para sa iyo.

Kasama sa saklaw para sa ngipin ang:

 • $1,500 para sa iyong mga serbisyo sa ngipin.
 • Regular exams and cleanings, including fluoride treatments every 6 months.
 • Mga serbisyo sa pagpapanumbalik tulad ng mga filling, crown, periodontal na serbisyo, pagpapabunot, pustiso, root canal at higit pa.

Every 3 months you'll receive $140 loaded onto your card. You can use the card to buy health products at your local Walgreens or through the FirstLine Medical catalog by mail, website or call center.

Covered products may include:

 • Mga item para sa pangangalaga sa bibig, mata at pangangalaga sa tainga.
 • Mga pain reliever, gamot sa sipon at bitamina.
 • Mga thermometer, monitor ng presyon ng dugo at higit pa.

Help protect your eyesight and health with routine eye exams at no extra cost to you.

Vision coverage includes:

 • One routine eye exam every year.
 • $0 copay for standard eyeglass lenses.
 • $200 credit toward glasses or contacts every year.

Vision Provider Lookup

Panatilihing balanse, flexible at maayos na gumagana ang inyong katawan.

Maaaring kasama sa saklaw para sa acupuncture at chiropractic ang:

 • Kombinasyon ng mga karaniwang pagpapatingin para sa chiropractic at acupuncture.
 • Kaginhawahan mula sa pananakit dahil sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.
 • Panggagamot upang malunasan ang mga sintomas ng pagduruwal.

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa rehistradong nurse anumang oras nang walang karagdagang gastos.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Saklaw sa Pangangalaga sa Paa

$0 na copay para sa hanggang 4 (na) pagpapatingin kada taon upang makatulong na mapanatiling malakas ang iyong mga paa.

Hearing Coverage

Annual exam and $1,000 every 2 years for hearing devices.

Pagbisita sa Bahay

Tumanggap ng pagpapatingin sa tahanan mula sa isang practitioner ng pangangalaga sa kalusugan nang walang karagdagang gastos.

Meal Program

Up to 14 meals in 7 days delivered to you with $0 copay.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Mga Inireresetang Gamot

May libu-libong gamot na available.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software