Nebraska Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.It’s important to be aware of your online security this time of year. Here’s a few ways you can protect yourself against online scams. If you get a suspicious email, phone call or text, it’s ok to ignore it. If you do accidentally open an email or text, don’t open any attachments or click on links or videos. They may harm your phone’s or computer’s security. If you are not comfortable with a request you received via phone call or text, don’t respond and hang up. Then, contact the company using a trusted source like a phone number found on the company’s website. If the requester claims to be from UnitedHealthcare Community Plan, call Member Services to make sure the request is valid.

 

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0169-003

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $560 loaded onto your card to buy health products you may need.
Vision Coverage Icon

Vision Coverage

Annual exam and $200 credit every year for eyewear.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-813-7805 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-7149 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-813-7805
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-7149 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo
Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Adams, Buffalo, Burt, Cass, Dodge, Douglas, Gage, Hall, Lancaster, Madison, Otoe, Saline, Sarpy, Saunders, Seward and Washington.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0169-003

UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health

UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health is for Nebraska children, families, pregnant women and adults who meet income requirements. We also offer extra support to adults with special health care needs or a disability. Members can still choose their own doctor.

Choose "View Plan Details" to see what our UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health offers.

Higit Pa
Choice of Doctor  Icon

Pagpili ng Doktor

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

No Copays Icon

No Copays

Wala kang babayaran para sa mga sinasaklaw na serbisyo.

Well Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-641-1902 / TTY: 711

Monday - Friday
7 a.m. - 7 p.m. CT
6 a.m. – 6 p.m. MT

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-641-1902
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software