Health Plans for Nebraska

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 3 na plano sa kalusugan sa Nebraska

I-filter ayon sa Taon ng Plano

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0169-003

H0169-003

Buwanang Premium: $0.00*

 * Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H0169-003


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Adams, Buffalo, Burt, Cass, Dodge, Douglas, Gage, Hall, Lancaster, Madison, Otoe, Saline, Sarpy, Saunders, Seward, and Washington.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $1,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health Products Card

  Up to $560 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Vision Coverage

  Annual exam and $200 credit every year for eyewear.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H0169-003-000

H0169-003-000

Buwanang Premium: $0.00*

 * Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Adams, Antelope, Boone, Buffalo, Burt, Butler, Cass, Clay, Colfax, Cuming, Custer, Dakota, Dixon, Dodge, Douglas, Fillmore, Gage, Hall, Hamilton, Howard, Jefferson, Johnson, Kearney, Knox, Lancaster, Madison, Merrick, Nuckolls, Otoe, Pawnee, Pierce, Platte, Polk, Saline, Sarpy, Saunders, Seward, Sherman, Stanton, Thayer, Thurston, Washington, Webster, and York.

Mga Pakinabang at Feature

 • Health Products Card

  Up to $1,200 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Coverage para sa Ngipin

  $2000 towards dental services.

 • Routine Vision Coverage

  Annual routine exam and $300 credit every year for routine eyewear.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health


UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health is for Nebraska children, families, pregnant women and adults who meet income requirements. We also offer extra support to adults with special health care needs or a disability. Members can still choose their own doctor.

Choose "View Plan Details" to see what our UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health offers.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pagpili ng Doktor

  Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • No Copays

  Wala kang babayaran para sa mga sinasaklaw na serbisyo.

 • Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

May mga tanong?   Monday - Friday 7 a.m. - 7 p.m. CT, 6 a.m. – 6 p.m. MT 

 1-800-641-1902   TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software