MississippiCAN Frequently Asked Questions

Ang Medicaid ay isang programa para sa mga taong mayroong mababang kita na natutugunan ang ilang kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at maaaring magkakaiba ang mga programa mula sa bawat estado.

 

Ang Medicare ay isang federal na programa ng segurong pangkalusugan para sa mga taong mayroong edad na 65 o mas matanda, mga taong mayroong kapansanan, o iyong mga taong mayroong sakit sa bato sa panghuling antas. Ang pagiging karapat-dapat sa Medicare ay hindi batay sa kita, at ang pangunahing saklaw ay pareho sa bawat estado.

Kapag mag-a-apply kayo para sa Medicaid, dapat ninyong punan ang isang application form. Kinakailangan ring magkaroon kayo ng iba't ibang dokumento:

 • Impormasyon tungkol sa mga miyembro ng sambahayan (pangalan, petsa ng kapanganakan at Social Security number)
 • Impormasyon sa renta at sangla
 • Mga Gastusin (mga utility, daycare, atbp.)
 • Impormasyon ng sasakyan
 • Mga statement ng bangko
 • Kita (mga stub ng sahod)
 • Katibayan ng pagkamamamayan
 • Karagdagang impormasyon kung hinihiling

Your medical home is the provider you go to all the time.

 • They have your medical records. This lets the doctor see you faster.
 • They know what shots, illnesses and drugs you have had. They know what works best.
 • They know your allergies and other health issues.
 • They know what behavior and health is normal for you.
 • They can answer your questions about previous treatment.

A "medical emergency" is when you reasonably believe that your health is in serious danger – when every second counts. A medical emergency includes severe pain, a bad injury, a serious illness, or a medical condition that is quickly getting much worse.

If you have a medical emergency:

 • Get medical help as quickly as possible. Call 911 for help or go to the nearest emergency room, hospital, or urgent care center. You don't need to get approval or a referral first from your primary care doctor or other plan provider.

Urgent care is not emergency care. It is care that you need sooner than a normal appointment (within 24 hours). You might need this for things like sprains, mild-to-moderate bleeding, bruises, minor burns, drug reactions or an illness lasting longer than a day. Seek urgent care from a provider in the network. If you require urgently needed care when you are in an area outside of your network, then you may get this care from any provider.

If you get care from a non-network provider that is not an emergency or that is not urgent without prior authorization, you must pay the entire cost yourself.

Matuto Nang Higit Pa

MississippiCAN    

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software