Missouri Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

 

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0169-002

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $840 loaded onto your card to buy health products you may need.
Fitness Benefit Icon

Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5967 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-6886 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5967
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-6886 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo
Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Andrew, Audrain, Barry, Barton, Bates, Boone, Buchanan, Caldwell, Callaway, Camden, Carroll, Cass, Christian, Clay, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Dade, Dallas, DeKalb, Franklin, Gasconade, Greene, Howard, Iron, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Laclede, Lafayette, Lawrence, Lincoln, Madison, Maries, McDonald, Miller, Moniteau, Monroe, Montgomery, Newton, Osage, Pike, Platte, Polk, Ray, Sainte Genevieve, St. Charles, St. Clair, St. Francois, St. Louis, St. Louis City, Stone, Taney, Vernon, Warren, Washington, Webster and Wright.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0169-002

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP)
R3444-011

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Health Products Benefit Icon

Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $880 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.

Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 12 one-way rides every year.

Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5967 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5967
TTY: 711

Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.

UnitedHealthcare Community Plan -
MO HealthNet Managed Care


UnitedHealthcare Community Plan is a MO HealthNet Managed Care plan. Our health plan is for children, families, pregnant women and adults who meet MO HealthNet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs. Members can choose their own doctor.

Choose “View Plan Details” to see what our health plan offers.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-292-0359 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m. CT

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-866-292-0359
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software