Health Plans for Missouri

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 3 na plano sa kalusugan sa Missouri

Tingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0169-002

Dual Special Needs Program (DSNP)

H0169-002

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0169-002


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Andrew, Audrain, Barry, Barton, Bates, Boone, Buchanan, Caldwell, Callaway, Camden, Carroll, Cass, Christian, Clay, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Dade, Dallas, DeKalb, Franklin, Gasconade, Greene, Howard, Iron, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Laclede, Lafayette, Lawrence, Lincoln, Madison, Maries, McDonald, Miller, Moniteau, Monroe, Montgomery, Newton, Osage, Pike, Platte, Polk, Ray, Sainte Genevieve, St. Charles, St. Clair, St. Francois, St. Louis, St. Louis City, Stone, Taney, Vernon, Warren, Washington, Webster, and Wright.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health Products Card

  Up to $840 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

  Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R3444-011

Dual Special Needs Program (DSNP)

R3444-011

Buwanang Premium: $0.00


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $880 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.

 • Tulong sa Transportasyon

  Up to 12 one-way rides every year.

 • Coverage para sa Ngipin

  $500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan - MO HealthNet Managed Care

Medicaid


UnitedHealthcare Community Plan is a MO HealthNet Managed Care plan. Our health plan is for children, families, pregnant women and adults who meet MO HealthNet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs. Members can choose their own doctor.

Choose “View Plan Details” to see what our health plan offers.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Have questions?  Monday - Friday. 8 a.m. - 5 p.m. CT   1-866-292-0359    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software