HealthChoice Frequently Asked Questions

Ang Medicaid ay isang programa para sa mga taong mayroong mababang kita na natutugunan ang ilang kinakailangan sa pagiging karapat-dapat at maaaring magkakaiba ang mga programa mula sa bawat estado.

Ang Medicare ay isang federal na programa ng segurong pangkalusugan para sa mga taong mayroong edad na 65 o mas matanda, mga taong mayroong kapansanan, o iyong mga taong mayroong sakit sa bato sa panghuling antas. Ang pagiging karapat-dapat sa Medicare ay hindi batay sa kita, at ang pangunahing saklaw ay pareho sa bawat estado.

Kapag mag-a-apply kayo para sa Medicaid, dapat ninyong punan ang isang application form. Kinakailangan ring magkaroon kayo ng iba't ibang dokumento:

  • Household monthly income (including pay stubs, W-2 forms, or tax returns if you have them)
  • Social Security numbers or document numbers for each household member reapplying for coverage
  • Date of birth for each household member reapplying for coverage
  • Immigration information, if applicable
  • Karagdagang impormasyon kung hinihiling

Ang Paliwanag ng Mga Pakinabang ay isang dokumento na inyong kukunin sa bawat buwan na inyong gagamitin ang inyong saklaw ng inireresetang gamot. Sasabihin nito sa inyo ang kabuuang halaga na inyong nagastos sa inyong mga inireresetang gamot at ang kabuuang halaga na aming binayaran para sa inyong mga inireresetang gamot. Kukunin ninyo ang inyong Paliwanag ng Mga Pakinabang sa mail sa bawat buwan na inyong gagamitin ang mga pakinabang na aming ibinibigay.

A "medical emergency" is when you reasonably believe that your health is in serious danger – when every second counts. A medical emergency includes severe pain, a bad injury, a serious illness, or a medical condition that is quickly getting much worse.

If you have a medical emergency:

  • Get medical help as quickly as possible. Call 911 for help or go to the nearest emergency room, hospital, or urgent care center. You don’t need to get approval or a referral first from your primary care doctor or other plan provider.

If, while temporarily outside the Plan’s service area, you require urgently needed care, then you may get this care from any provider. The plan is obligated to cover all urgently needed care at the cost-sharing levels that apply to care received within the Plan network.

You must obtain covered services from network providers except in limited cases such as emergency care, urgent care, or when our network is not available. If you get non-emergency care from non-network providers without prior authorization, you must pay the entire cost yourself.

The Group ID may not appear on your member ID card.  For Maryland Medicaid members, your Group ID is MDCAID.  You may call 1-800-318-8821 (TTY: 711) for help with myuhc.com/CommunityPlan.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software