Maryland Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4094-001

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,200 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Icon

Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $500 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.
Transportation Assistance Icon

Tulong sa Transportasyon

Up to 30 one-way rides every year.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-813-7805 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-855-9776 / TTY: 711

8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-813-7805
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-855-9776 / TTY: 711


8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week
Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Montgomery.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H4094-001

HealthChoice

The good health of Maryland's families is a top priority for UnitedHealthcare. UnitedHealthcare works with the State of Maryland to provide high-quality health care coverage to limited-income families, pregnant women, children and adults that are eligible for the program.

Dental services for UnitedHealthcare Community Plan members 21 years of age and older will be available starting January 1, 2018. 

We offer health coverage to beneficiaries of Maryland’s HealthChoice program in all counties of the state.  Enrollment is open year-round. We are currently accepting new enrollees in the following counties: Baltimore City, Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard. Montgomery, Prince George’s and St. Mary’s counties.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-318-8821 / TTY: 711

Lunes hanggang Biyernes
8 a.m. to 7 p.m. ET

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-318-8821
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard, Montgomery, Prince George's and St. Mary's.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software