UnitedHealthcare® Senior Care Options (HMO SNP)

Dual Special Needs Program (DSNP)

H2226-001

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid.

This Medicare Advantage plan gives you a choice of doctors and hospitals. It also gives you more benefits and features than Original Medicare and MassHealth. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Bristol, Essex, Hampden, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk, and Worcester.

Mga Pakinabang at Feature

Coverage para sa Ngipin

$0 copay for routine exams, cleanings, fillings, dentures, implants and more.

Up to $320 per calendar year to place catalog orders to buy health-related items you may need.

Unlimited rides to doctor appointments.

Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

$0 copay for routine eye exams, glasses and corrective lenses once a year.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Saklaw sa Pangangalaga sa Paa

Up to 6 visits every year with $0 copay.

Hearing Coverage

$0 copay for annual exam and hearing devices.

Pagbisita sa Bahay

Tumanggap ng pagpapatingin sa tahanan mula sa isang practitioner ng pangangalaga sa kalusugan nang walang karagdagang gastos.

Walang Kinakailangang Referral

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

Mga Inireresetang Gamot

$0 copay for all prescribed medications.

Buwanang Premium
$0

Drugs Copays or Coinsurance
$0

Medical Copays, Coinsurance or Deductible
Mga Pagbisita sa Tanggapan
$0

Mga Inpatient na Pagbisita sa Ospital
$0

Out-of-Pocket Maximum
In-network and Out-of-network
$0

Tulong sa Mga Gastos

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

For more information on Medicaid-specific benefits or appeals and grievances information, click the link above to review the Evidence of Coverage.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software