Impormasyon at Mga Form ng Plano

Dalawahang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan (DSNP)

Mga form para sa paglilipat at pagbabawas.

Form ng Elektronikong Paglilipat ng Mga Pondo

Form ng Pagbabawas sa Premium

Mga form para hilingin sa aming bayaran kayo.

Form ng Reimbursement sa Gamot

Form ng Medikal na Reimbursement

Mga Form ng Pahintulot at Pagpili.

Pahintulot sa Pagbabahagi ng Personal na Impormasyon

Pagpili ng Kinatawan

Nombramiento de un Representante

Pagpili ng Kinatawan (nai-edit na PDF)

Mga Form ng Saklaw at Pahintulot sa Panggagamot at Part D.

Form ng Kahilingan sa Pagpapasya para sa Saklaw ng Medicare Part D

Form ng Kahilingan para sa Paunang Pahintulot sa Panggagamot

Form ng Kahilingan sa Muling Pagpapasya sa Reseta

Mga karagdagang mapagkukunan na maaari ninyong i-download. 

Pangako ng UHC sa Kalidad

Form ng Mga Apela at Karaingan sa Medicare

Liham ng Pagwawakas ng Karagdagan ng Medicare

Potensyal na Pagwawakas ng Kontrata

Kumpletuhin ang liham na ito kapag wawakasan ng isang miyembro ang kanyang karagdagang plano ng Medicare (Medigap) at papalitan niya ito ng Medicare Advantage plan ng UnitedHealthcare.

Recursos en Espanol.

Medicare y Usted

Para makakuha ng isang form ng pagpapatala sa planong Mga Dual na Espesyal na Pangangailangan ng UnitedHealthcare (PDF), pumunta sa UHCCP.com at ilagay ang inyong ZIP code at i-click ang button na "Maghanap ng Mga Plano." Kapag nahanap ninyo ang plano kung saan ninyo gustong magpatala, i-click ang button na "Tingnan ang Mga Detalye ng Plano" para ma-access ang inyong form sa pagpapatala.

Ang mga planong pangkalusugan ng UnitedHealthcare ay iniaalok ng United Healthcare Insurance Company. Nakikipagtulungan kami (at iba pang pribadong kumpanya ng seguro) sa mga pederal na ahensya at ahensya ng estado para magbigay ng segurong pangkalusugan na itinataguyod ng pamahalaan. Hindi kami bahagi ng Medicare. Nakikipagtulungan kami sa Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) at sa pamahalaan ng maraming estado para magbigay ng saklaw sa kalusugan para sa mga tumatanggap ng Medicare at Medicaid.

I-print ang PDF form. Punan ito gamit ang itim/asul na tinta. I-mail o i-fax ito gamit ang mga direksyon sa form.

I-print ang PDF form. Punan ito gamit ang itim/asul na tinta. I-mail o i-fax ito gamit ang mga direksyon sa form.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software