Mga Kapaki-pakinabang na Link

Dalawahang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan (DSNP)

Upang malaman ang tungkol sa Medicaid sa inyong estado, pakibisita ang Web site ng Center para sa Medicare at Mga Serbisyo ng Medicaid.

Departmento ng Mga Serbisyo ng Kalusugan at Pantao

Mayroong pananagutan ang Departmento ng Mga Serbisyo ng Kalusugan at Pantao para sa pampublikong kalusugan sa Estados Unidos at nagbibigay ng suporta at proteksyon sa mga mas nakatatandang Amerikano.

Medline
Maghanap ng higit pang mga mapagkukunan mula sa listahan ng mga link mula sa Medline Plus.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software