Paglaban sa Panloloko sa Pangangalagang Pangkalusugan

Dual Special Needs Plan (DSNP)

Nakakahamak sa lahat ang panloloko at pagsasayang sa programa ng Medicare. Kung naghihinala kayo sa isang posibleng kaso ng panloloko, mangyaring iulat ito agad sa amin. Narito ang ilang mga halimbawa ng panloloko:

  • May isang taong nagkukunwaring kumakatawan sa Medicare o Social Security at hinihingi ang inyong Social Security number, bank account o mga credit card number, pera, atbp.
  • Tinatanggihan kayo ng plano ng inireresetang gamot ng Medicare dahil sa edad, kalusugan, lahi, relihiyon o kita.
  • Hinihikayat kayo ng plano ng inireresetang gamot ng Medicare upang kanselahin ang iyong pag-enroll.
  • Inaalok kayo ng isang samahan ng pera o isang regalo na may halaga nang higit sa $15 upang mag-sign up para sa plan.
  • A pharmacy bills you for drugs you did not receive, or gives you drugs different fom those your doctor ordered. (Pharmacies may provide a generic drug in place of a brand-name drug unless the prescribing physician does not allow substitutions).

Upang mag-ulat ng isang potensyal na kaso ng panloloko, mangyaring tawagan ang Customer Services sa numero sa likod ng inyong ID card ng miyembro. Ikokonekta kayo ng Customer Services sa aming nakalaang hotline sa panloloko. Maaari mong iulat ang mga kaso nang hindi kayo makikilala at gagawin namin ang bawat pagsususumikap upang mapanatili ang inyong pagiging kumpidensyal kung inyong nais. Maaaring hindi namin magarantiya ang hindi pagkakakilala kung kabilang ang pagpapatupad ng batas. Pinapanatili namin ang patakarang walang pagganti para sa lahat ng ulat sa kagandahang loob.

You also may call Medicare directly at 1-877-7SafeRx (1-877-772-3379) or visit www.healthintegrity.org to report possible fraud.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software