Proseso ng Mga Apela at Daing

Your health plan must follow strict rules for how we identify, track, resolve and report all appeals and grievances.   The following information applies to benefits provided by your Medicare benefit.

For information regarding your Medicaid benefit and the appeals and grievances process, please access your Medicaid Plan’s Member Handbook.

Your health plan must follow strict rules for how we identify, track, resolve and report all appeals and grievances. The following information applies to benefits provided by your Medicare benefit.

For information regarding your Medicaid benefit and the appeals and grievances process, please access your Medicaid Plan’s Member Handbook.

Appeals, Coverage Determinations and Grievances

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Mga Apela

Sino ang maaaring maghain ng Apela?

Maaaring ihain ang isang apela ng sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng apela.
 • Maaaring maghain ang iba pa para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal upang kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng apela para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Provide your health plan with your name, your Medicare number and a statement, which appoints an individual as your representative. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in requesting an appeal from your health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong apela.
   • Mag-click dito upang hanapin at i-download ang form ng Pagtatalaga ng Pagkatawan ng CMS (CMS Appointment of Representation).
  • Click here to find your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9 of the Evidence of Coverage document.

  Ano ang isang Apela?

  Ang isang apela ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang sa pasya (pagpapasya) na ginagawa patungkol sa isang serbisyo, o ang halaga ng pagbabayad ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o magbabayad para sa isang serbisyo o ang halagang dapat ninyong bayaran para sa isang serbisyo.

  Kailan maaaring ihain ang isang Apela?

  Maaari kayong maghain ng apela sa loob ng animnapung (60) araw sa kalendaryo ng petsa ng notice ng paunang pagpapasya ng samahan. Halimbawa, maaari kayong maghain ng apela para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

  • your health plan refuses to cover or pay for services you think your Medicare Advantage health plan should cover.
  • your health plan or one of the Contracting Medical Providers refuses to give you a service you think should be covered.
  • binabawasan o pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal ang mga serbisyong inyong tinatanggap.
  • If you think that your health plan is stopping your coverage too soon.

  Tandaan: Maaaring mapalawak ang animnapung (60) araw na limitasyon para sa mabuting dahilan. Isama sa inyong nakasulat na kahilingan ang dahilan kung bakit hindi kayo makapaghain sa loob ng animnapung (60) araw na timeframe.

  Saan maaaring ihain ang Apela?

  An appeal may be filed in writing directly to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

  P. O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131-0364
  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-844-226-0356

  OR

  Call 1-877-614-0623 TTY 711
  8 a.m. - 5 p.m. PT, Monday – Friday

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D

  Paunawa: Medicare Part D Appeals & Grievance Dept.
  PO Box 6103, M/S CA 124-0197
  Cypress CA 90630-0023

   

  You may fax your written request toll-free to 1-877-960-8235.
  Or Call 1-877-614-0623 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  Bakit maghahain ng Apela?

  You may use the appeal procedure when you want a reconsideration of a decision (organization determination) that was made regarding a service or the amount of payment your health plan paid for a service. 

  Mabibilis na Pasya/Pinabilis na Apela

  Mayroon kayong karapatang humiling at tumanggap ng mga pinabilis na pasya na nakakaapekto sa inyong medikal na panggagamot sa "Sensitibo sa Oras" na mga sitwasyon. Ang isang Sensitibo sa Oras na sitwasyon ay isang sitwasyon kung saan ang pag-aantay na isagawa ang pasya sa loob ng nakatakdang panahon ng karaniwang proseso ng pagpapasya ay maaaring malalang maglagay sa panganib sa: 

  • inyong buhay o kalusugan, o
  • inyong kakayahang makakuhang muli ng maximum na pagpapagana.

  If your health plan or your Primary Care Provider decides, based on medical criteria, that your situation is Time-Sensitive or if any physician calls or writes in support of your request for an expedited review, your Medicare Advantage health plan will issue a decision as expeditiously as possible, but no later than seventy-two (72) hours plus 14 calendar days, if an extension is taken, after receiving the request.

  Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

  Mga Daing

  Sino ang maaaring maghain ng Daing?

  Maaaring maghain ng daing ang sinuman sa sumusunod:

  • Maaari kayong maghain ng daing.
  • Maaaring ihain ng iba pa ang daing para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal na kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng daing para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
   • Provide your Medicare Advantage health plan with your name, your and a statement, which appoints an individual as your representative. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in filing a grievance from  my health plan the quality of services I have received from my provider."
   • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
   • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
   • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong daing.

   

  Ano ang isang Daing?

  A grievance is a type of complaint you make if you have a complaint or problem that does not involve payment or services by your health plan or a Contracting Medical Provider. Halimbawa, maghahain kayo ng daing: kung mayroon kayong problema sa mga bagay gaya ng kalidad ng inyong pangangalaga sa panahon ng pananatili sa opsital; nararamdaman ninyong hinihikayat kayong umalis sa inyong plano; mga oras ng pag-aantay sa telepono, sa isang botika ng network, sa silid ng pag-aantay, o sa silid ng eksaminasyon; nag-aantay nang masyadong matagal upang mapunan ang mga reseta; ang paraan ng pagkilos ng inyong mga doktor, network pharmacist o iba pa; hindi nakausap ang isang tao sa pamamagitan ng telepono o makuha ang impormasyong inyong kinakailangan; o kakulangan sa kalinisan o ang kundisyon ng tanggapan ng doktor. 

  Kailan maaaring ihain ang isang Daing?

  Maaari kayong maghain ng daing sa loob ng animnapung (60) araw sa kalendaryo ng petsa ng pangyayaring nagbibigay-diin sa daing. 

  Pinabilis na Daing

  You have the right to request an expedited grievance if you disagree with your Medicare Advantage health plan's decision to invoke an extension on your request for an organization determination or reconsideration, or your health plan's decision to process your expedited reconsideration request as a standard request. In such cases, your Medicare Advantage health plan will respond to your grievance within twenty-four (24) hours of receipt.

  Saan maaaring ihain ang Daing?

  A grievance may be filed in writing directly to us.

  Bakit maghahain ng Daing?

  You are encouraged to use the grievance procedure when you have any type of complaint (other than an appeal) with your health plan or a Contracting Medical Provider, especially if such complaints result from misinformation, misunderstanding or lack of information.

  Grievance, Coverage Determinations and Appeals

  Filing a grievance (making a complaint) about your prescription coverage

  A grievance is a complaint other than one that involves a request for a coverage determination. The complaint process is used for certain types of problems only. This includes problems related to quality of care, waiting times, and the customer service you receive. Grievances do not involve problems related to approving or paying for Medicare Part D drugs.

  Some types of problems that might lead to filing a grievance include:

  • Issues with the service you receive from Customer Service.
  • If you feel that you are being encouraged to leave (disenroll from) the plan.
  • If you disagree with our decision not to give you a "fast" decision or a "fast" appeal.
  • We don't give you a decision within the required time frame.
  • We don't give you required notices.
  • You believe our notices and other written materials are hard to understand.
  • Waiting too long for prescriptions to be filled.
  • Rude behavior by network pharmacists or other staff.
  • We don't forward your case to the Independent Review Entity if we do not give you a decision on time.

  If you have any of these problems and want to make a complaint, it is called "filing a grievance."

  Who may file a grievance

  You or someone you name may file a grievance. The person you name would be your “representative.” You may name a relative, friend, lawyer, advocate, doctor or anyone else to act for you. Other persons may already be authorized by the Court or in accordance with State law to act for you.

  If you want someone to act for you who is not already authorized by the Court or under State law, you and that person must sign and date a statement granting the person legal permission to be your representative. To learn how to name your representative, call UnitedHealthcare® Customer Service.

  Filing a grievance with our plan

  The process for making a complaint is different from the process for coverage decisions and appeals. If you have a complaint, you or your representative may call the phone number for Medicare Part D Grievances (for complaints about Medicare Part D drugs) listed on the back of your member ID card. We will try to resolve your complaint over the phone.

  If you do not wish to call (or you called and were not satisfied), you can put your complaint in writing and send it to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

  P. O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131-0364
  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-844-226-0356

  OR

  Call 1-877-614-0623 TTY 711
  8 a.m. - 5 p.m. PT, Monday – Friday

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D

  Paunawa: Medicare Part D Appeals & Grievance Dept.
  PO Box 6103, M/S CA 124-0197
  Cypress CA 90630-0023

   

  You may fax your written request toll-free to 1-877-960-8235.
  Or Call 1-877-614-0623 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

If you ask for a written response, file a written grievance, or your complaint is related to quality of care, we will respond in writing.

If you are making a complaint because we denied your request for a “fast coverage decision” or a “fast appeal,” we will automatically give you a “fast” complaint. If you have a “fast” complaint, it means we will give you an answer within 24 hours.

 1. You may submit a written request for a Fast Grievance to the Medicare Part C and Part D Appeals & Grievance Dept. at PO Box 6103, MS CA124-0197 Cypress CA 90630-0023; or
 2. You may fax your written request toll-free to 1-877-960-8235; or
 3. You may contact UnitedHealthcare to file an expedited Grievance.

Please be sure to include the words "fast", "expedited" or "24-hour review" on your request.

 • Or Call 1-877-614-0623 TTY 711 8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

Please be sure to include the words "fast", "expedited" or "24-hour review" on your request.

Whether you call or write, you should contact Customer Service right away. The complaint must be made within 60 calendar days after you had the problem you want to complain about. If possible, we will answer you right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Most complaints are answered in 30 calendar days.

If we need more information and the delay is in your best interest or if you ask for more time, we can take up to 14 more calendar days (44 calendar days total) to answer your complaint. If we do not agree with some or all of your complaint or don't take responsibility for the problem you are complaining about, we will let you know. Our response will include our reasons for this answer. We must respond whether we agree with the complaint or not.

Click here to view Evidence of Coverage in Chapter 9.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Coverage Determination

Asking for a coverage determination (coverage decision)

An initial coverage decision about your Part D drugs is called a “coverage decision.” A coverage decision is a decision we make about your benefits and coverage or about the amount we will pay for your prescription drugs. We are making a coverage decision for you whenever we decide what is covered for you and how much we pay. In some cases we might decide a drug is not covered or is no longer covered by Medicare for you. If you disagree with this coverage decision, you can make an appeal.

In general, if you bring your prescription to a pharmacy and the pharmacy tells you the prescription isn't covered under your plan, that isn't a coverage determination. You need to call or write to us to ask for a formal decision about the coverage.

Drug requirements and limitations

For certain prescription drugs, special rules restrict how and when the plan covers them. A team of doctors and pharmacists developed these rules to help our members use drugs in the most effective ways. These special rules also help control overall drug costs, which keeps your drug coverage more affordable. Some covered drugs may have additional requirements or limits that help ensure safe, effective and affordable drug use. If there is a restriction for your drug, it usually means that you (or your doctor) will have to use the coverage decision process and ask us to make an exception. We may or may not agree to waive the restriction for you.

You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking for the abbreviations next to the drug names in the plan's drug list. To find the plan's drug list go to View plans and pricing and enter your ZIP code. Choose one of the available plans in your area and view the plan details. You’ll find the form you need in the Helpful Resources section.

Some drugs covered by the Medicare Part D plan have "limited access" at network pharmacies because:

 • The FDA says the drug can be given out only by certain facilities or doctors
 • These drugs may require extra handling, provider coordination or patient education that can't be done at a network pharmacy

Requirements and limits apply to retail and mail service. These may include:

Prior Authorization (PA)

The plan requires you or your doctor to get prior authorization for certain drugs. This means the plan needs more information from your doctor to make sure the drug is being used correctly for a medical condition covered by Medicare. If you don't get approval, the plan may not cover the drug.

Quantity Limits (QL)

The plan will cover only a certain amount of this drug , or a cumulative amount across a category of drugs (such as opioids), for one co-pay or over a certain number of days. These limits may be in place to ensure safe and effective use of the drug. If your doctor prescribes more than this amount or thinks the limit is not right for your situation, you and your doctor can ask the plan to cover the additional quantity.

Step Therapy (ST)

There are effective, lower-cost drugs that treat the same medical condition as this drug. You may be required to try one or more of these other drugs before the plan will cover your drug. If you have already tried other drugs or your doctor thinks they are not right for you, you and your doctor can ask the plan to cover this drug.

Medicare Part B or Medicare Part D Coverage Determination (B/D)

Depending on how this drug is used, it may be covered by either Medicare Part B (doctor and outpatient health care) or Medicare Part D (prescription drugs). Your doctor may need to provide the plan with more information about how this drug will be used to make sure it's correctly covered by Medicare.

TANDAAN: If you do not get approval from the plan for a drug with a requirement or limit before using it, you may be responsible for paying the full cost of the drug.

IN ADDITION TO THE ABOVE, YOU CAN ASK THE PLAN TO MAKE THE FOLLOWING EXCEPTIONS TO THE PLAN'S COVERAGE RULES

You can ask the plan to make an exception to the coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask the plan to make.

Formulary Exceptions

 • You can ask the plan to cover your drug even if it is not on the plan's drug list (formulary). If a formulary exception is approved, the non-preferred brand co-pay will apply. You cannot ask for an exception to the copayment or coinsurance amount we require you to pay for the drug.

Cost Sharing Exceptions

 • If your drug is in a cost-sharing tier you think is too high, you and your doctor can ask the plan to make an exception in the cost-sharing tier so that you pay less for it.
 • Drugs in some of our cost-sharing tiers are not eligible for this type of exception. For example, if we grant your request to cover a drug that is not in the plan's Drug List, we cannot lower the cost-sharing amount for that drug. In addition:
  • Tier exceptions are not available for drugs in the Specialty Tier.
  • Tier exceptions are not available for drugs in the Preferred Generic Tier.
  • Tier exceptions are not available for branded drugs in the higher tiers if you ask for an exception for reduction to the generic-only tier level.
  • Tier exceptions are not available for biological (injectable) drugs if you ask for an exception for reduction to a tier that does not contain other biological (injectable) drugs.
  • Tier exceptions may be granted only if there are alternatives in the lower tiers used to treat the same condition as your drug.

Generally, the plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included in the plan’s formulary, the lower-tiered drug or additional utilization restrictions would not be as effective in treating your condition and/or would cause you to have adverse medical effects.

An exception is a type of coverage decision. Similar to other types of coverage decisions, if we turn down your request for an exception, you can appeal our decision.

How to request a coverage determination (including benefit exceptions)

Call the UnitedHealthcare Customer Service number to request a coverage determination (coverage decision). When requesting a formulary or tiering exception or asking for the plan to cover an additional amount of a drug with a quantity limit or asking for the plan to waive a step therapy requirement, a statement from your doctor supporting your request is required. Usually, the coverage decision will be made within 72 hours after we receive the request or your doctor's supporting statement (if required).

You can request an expedited (fast) coverage decision if you or your doctor believe that your health could be seriously harmed by waiting up to 72 hours for a decision. If your request to expedite is granted, we must give you a decision no later than 24 hours after we receive your request or prescribing doctor's supporting statement.

If you are a continuing member in the plan, you may notice that a formulary medication which you are currently taking is either not on the 2019 formulary or its cost-sharing or coverage is limited in the upcoming year.

If you are affected by a change in drug coverage you can:

 • Work with your doctor (or other prescriber) and ask the plan to make an exception to cover the drug. If we approve your request, you’ll be able to get your drug at the start of the new plan year.
 • Find a different drug that we cover. You can call Customer Service to ask for a list of covered drugs that treat the same medical condition. You should discuss that list with your doctor, who can tell you which drugs may work for you.

In some situations, we will cover a one-time, temporary supply. During the time when you are getting a temporary supply of a drug, you should talk with your doctor to decide what to do when your temporary supply runs out. You can either switch to a different drug covered by the plan or ask the plan to make an exception for you and cover your current drug. To initiate a coverage determination request, please contact UnitedHealthcare.

Have the following information ready when you call:

 • Member name
 • Member date of birth
 • Medicare Part D Member ID number
 • Name of the medication
 • Physician's phone number
 • Physician fax number (if available)

You may also request a coverage decision/exception by logging on to www.optumrx.com and submitting a request. If you are a new user with www.optumrx.com, you will need to register before you can access the Prior Authorization request tool. Once you have registered, you will find the Prior Authorization tool under the Health Tools Menu. Once your request has been submitted, we will attempt to contact your prescriber to get a supporting statement and/or additional clinical information needed to make a decision.

Download this form to request an exception:

 • Medicare Part D Coverage Determination Request Form (PDF)(54.6 KB) – for use by members and providers
 • This is a CMS-model exception and prior authorization request form developed specifically for use by all Medicare Part D prescribing physicians or members. You may use this form or the Prior Authorization Request Forms listed below.
 • Medication Prior Authorization Request Form(PDF)(29.9 KB)
 • Tandaan: Matitingnan ang mga PDF (Portable Document Format) file gamit ang Adobe® Reader®. If you don't already have this viewer on your computer, download it free from the Adobe website.

To initiate a request, providers may contact UnitedHealthcare or fax toll-free to 1-800-527-0531 for Standard Prior Authorization or 1-800-853-3844 for Specialty Prior Authorization. The plan's decision on your exception request will be provided to you by telephone or mail. In addition, the initiator of the request will be notified by telephone or fax.

To inquire about the status of a coverage decision, contact UnitedHealthcare.

Please refer to your plan’s Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage document or your plan’s member handbook.

Tandaan: Existing plan members who have already completed the coverage determination process for their medications in 2014 may not be required to complete this process again.

What happens if we deny your request?

If we deny your request, we will send you a written reply explaining the reasons for denial. If an initial decision does not give you all that you requested, you have the right to appeal the decision. See How to appeal a decision about your prescription coverage.

How to appoint a representative to help you with a coverage determination or an appeal.

The representative can be a permanent one, such as a Power of Attorney, or it can be someone you name to help you only during the coverage determination case. Mag-click dito upang hanapin at i-download ang form ng Pagtatalaga ng Pagkatawan ng CMS (CMS Appointment of Representation).

Both you and the person you have named as an authorized representative must sign the representative form. This statement must be sent to UnitedHealthcare, PO Box 6103, Cypress CA 90630-9998. Or you can fax it to the UnitedHealthcare Medicare Plans – AOR toll-free at 1-800-527-0531. If your prescribing doctor calls on your behalf, no representative form is required.

Making an appeal

If we make a coverage decision and you are not satisfied with this decision, you can “appeal” the decision. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin at baguhin ang isang pasya sa saklaw na aming ginawa.

When you make an appeal, we review the coverage decision we have made to check to see if we were following all of the rules properly. Your appeal is handled by different reviewers than those who made the original unfavorable decision. When we have completed the review we give you our decision.

How to appeal a decision about your prescription coverage

Appeal Level 1 - You may ask us to review an adverse coverage decision we’ve issued to you, even if only part of our decision is not what you requested. An appeal to the plan about a Medicare Part D drug is also called a plan "redetermination."

Appeal Level 2 – If we reviewed your appeal at “Appeal Level 1” and did not decide in your favor, you have the right to appeal to the Independent Review Entity (IRE).

When we receive your request to review the adverse coverage determination, we give the request to people at our organization not involved in making the initial determination. This helps ensure that we give your request a fresh look.

 • Write a letter describing your appeal, and include any paperwork that may help in the research of your case. Provide your name, your member identification number, your date of birth, and the drug you need. You may also request an appeal by downloading and mailing in the Redetermination Request Form (PDF)(66.8 KB) or by secure email.
 • Send the letter or the Redetermination Request Form to the Medicare Part C and Part D Appeals and Grievance Department PO Box 6103, MS CA124-0197, Cypress CA 90630-0023.You may also fax your letter of appeal to the Medicare Part D Appeals and Grievances Department toll-free at 1-877-960-8235 or call 1-877-614-0623 TTY 711. 8.a.m. – 8 p.m.: 7 days Oct-Mar; M-F Apr-Sept. You must mail your letter within 60 days of the date the adverse determination was issues, or within 60 days from the date of the denial of reimbursement request. If you missed the 60-day deadline, you may still file your appeal if you provide a valid reason for missing the deadline.
 • Tandaan: if you are requesting an expedited (fast) appeal, you may also call UnitedHealthcare.
 • The Medicare Part C and Part D Appeals and Grievance Department will look into your case and respond with a letter within 7 calendar days of receiving your request. You'll receive a letter with detailed information about the coverage denial.
 • The information on how to file a Level 1 Appeal can also be found in the adverse coverage decision letter.

To inquire about the status of an appeal, contact UnitedHealthcare.

UnitedHealthcare Coverage Determination Part C

P. O. Box 31364
Hot Springs, AR 71903-9675
Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-501-262-7072

OR

Call 1-877-614-0623 TTY 711
8 a.m. - 5 p.m. PT, Monday – Friday

UnitedHealthcare Coverage Determination Part D

Paunawa: Medicare Part D Appeals & Grievance Dept.
PO Box 6103, M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-0023

Fax: Fax/Expedited appeals only 1-501-262-7072

Or Call 1-877-614-0623 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

Who may file your appeal of the coverage determination?

If you are appealing a coverage decision about a Medicare Part D drug, you, your authorized representative, or a prescriber (or his and her office staff) may file a standard appeal request or a fast appeal request.

How soon must you file your appeal?

You must file the appeal request within 60 calendar days from the date included on the notice of our initial determination. We may give you more time if you have a good reason for missing the deadline.

How soon will we decide on your appeal?

For a standard decision regarding reimbursement for a Medicare Part D drug you have paid for and received and for standard appeal review requests for drugs you have not yet received:
We will give you our decision within 7 calendar days of receiving the pre-service appeal request and 14 days for a reimbursement request. If we do not give you our decision within 7/14 calendar days, your request will automatically go to Appeal Level 2 (Independent Review Entity).

For a fast decision about a Medicare Part D drug that you have not yet received.

We will give you our decision within 72 hours after receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 72 hours, your request will automatically go to Appeal Level 2.

Next steps if the plan says "no"

If you asked for Medicare Part D drugs or payment for Medicare Part D drugs and we did not rule completely in your favor at Appeal Level 1, you may file an appeal with the Independent Review Entity (Appeal Level 2).

If you choose to appeal, you must send the appeal request to the Independent Review Entity (IRE). The decision you receive from the plan (Appeal Level 1) will tell you how to file the appeal, including who can file the appeal and how soon it must be filed. You must file your appeal within 60 days from the date on the letter you receive.

To obtain an aggregate number of the plan's grievances, appeals and exceptions please contact UnitedHealthcare.

The following information about your Medicare Part D Drug Benefit is available upon request:

 • Information on the procedures used to control utilization of services and expenditures.
 • Information on the number and disposition in the aggregate of appeals and quality of care grievances filed by those enrolled in the plan.
 • A summary of the compensation method used for physicians and other health care providers.
 • A description of our financial condition, including a summary of the most recently audited statement.

2019 Quality assurance policies and procedures

The Utilization Management/Quality Assurance (UM/QA) program is designed to help ensure safe and appropriate use of prescription drugs covered under Medicare Part D. This program focuses on reducing adverse drug events and drug interactions, optimizing medication utilization, and providing incentives to reduce costs when medically appropriate. UnitedHealthcare offers the UM/QA program at no additional cost to its members and their providers.

Utilization management

The UM/QA program incorporates utilization management tools to encourage appropriate and cost-effective use of Medicare Part D prescription drugs. These tools include, but are not limited to: prior authorization, clinical edits, quantity limits and step therapy.

Quality assurance

As part of the UM/QA program, all prescriptions are screened by drug utilization review systems developed to detect and address the following clinical issues:

 • Morphine Milligram Equivalent (MME) limits
 • Opioid day supply limits (7-day supply)
 • Therapeutic dose limits
 • Clinically significant drug interactions
  • Therapeutic duplication
  • Inappropriate or incorrect drug therapy
  • Patient-specific drug contraindications
  • Under-utilization
  • The UM/QA program helps ensure that a review of prescribed therapy is performed before each prescription is dispensed. These concurrent drug reviews are implemented as clinical edits at the point-of-sale or point-of-distribution.

In addition, retrospective drug utilization reviews identify inappropriate or medically unnecessary care. We perform ongoing, periodic review of claims data to evaluate prescribing patterns and drug utilization that may suggest potentially inappropriate use.

Appeals, Coverage Determinations and Grievances

Dapat na sumunod ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare sa mahihigpit na panuntunan para sa kung paano kilalanin, subaybayan, lutasin at i-ulat ng mga ito ang lahat ng apela at daing.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Mga Apela

Maaaring ihain ang isang apela ng sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng apela.
 • Maaaring maghain ang iba pa para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal upang kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng apela para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in requesting an appeal from your Medicare Advantage health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong apela.
   • Mag-click dito upang hanapin at i-download ang form ng Pagtatalaga ng Pagkatawan ng CMS (CMS Appointment of Representation).
  • Click here to find your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9 of the Evidence of Coverage document.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Ano ang isang Apela?
Ang isang apela ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang sa pasya (pagpapasya) na ginagawa patungkol sa isang serbisyo, o ang halaga ng pagbabayad ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o magbabayad para sa isang serbisyo o ang halagang dapat ninyong bayaran para sa isang serbisyo.

Kailan maaaring ihain ang isang Apela?

Maaari kayong maghain ng apela sa loob ng animnapung (60) araw sa kalendaryo ng petsa ng notice ng paunang pagpapasya ng samahan. Halimbawa, maaari kayong maghain ng apela para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

 • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare na saklawin ang o magbayad para sa mga serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare.
 • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal na magbigay sa inyo ng serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin.
 • binabawasan o pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal ang mga serbisyong inyong tinatanggap.
 • Kung iniisip ninyong pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong saklaw nang masyadong maaga.

Tandaan: Maaaring mapalawak ang animnapung (60) araw na limitasyon para sa mabuting dahilan. Isama sa inyong nakasulat na kahilingan ang dahilan kung bakit hindi kayo makapaghain sa loob ng animnapung (60) araw na timeframe.

Saan maaaring ihain ang Apela?

An appeal may be filed in writing directly to us. See the contact information below for appeals regarding services.

UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

P. O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
Call: 1-888-867-5511
Available 8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week
Fax/Expedited Fax: 1-844-226-0356

An appeal may be filed in writing directly to us. 

UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D
PO Box 6103, MS CA 124-0197
Cypress CA 90630-0023

Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-877-960-8235

OR

Call 1-888-867-5511 TTY 711
Available 8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week

Bakit maghahain ng Apela?

Maaari ninyong gamitin ang paraan ng apela kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang ng pasya (pagpapasya ng samahan) na ginawa patungkol sa isang serbisyo o ang halaga ng pagbabayad na binayaran ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare para sa isang serbisyo.

Mabibilis na Pasya/Pinabilis na Apela

Mayroon kayong karapatang humiling at tumanggap ng mga pinabilis na pasya na nakakaapekto sa inyong medikal na panggagamot sa "Sensitibo sa Oras" na mga sitwasyon. Ang isang Sensitibo sa Oras na sitwasyon ay isang sitwasyon kung saan ang pag-aantay na isagawa ang pasya sa loob ng nakatakdang panahon ng karaniwang proseso ng pagpapasya ay maaaring malalang maglagay sa panganib sa:

 • inyong buhay o kalusugan, o
 • inyong kakayahang makakuhang muli ng maximum na pagpapagana.

If your Medicare Advantage health plan or your Primary Care Provider decides, based on medical criteria, that your situation is Time-Sensitive or if any physician calls or writes in support of your request for an expedited review, your Medicare Advantage health plan will issue a decision as expeditiously as possible, but no later than seventy-two (72) hours plus fourteen (14) calendar days, if an extention is taken, after receiving the request.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Mga Daing

Sino ang maaaring maghain ng Daing?

Maaaring maghain ng daing ang sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng daing.
 • Maaaring ihain ng iba pa ang daing para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal na kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng daing para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in requesting a grievance from your Medicare Advantage health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong daing.

Ano ang isang Daing?

Ang isang daing ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kung mayroon kayong reklamo o problema na hindi kabilang ang pagbabayad o mga serbisyo ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isang Nangongontratang Provider na Medikal. Halimbawa, maghahain kayo ng daing: kung mayroon kayong problema sa mga bagay gaya ng kalidad ng inyong pangangalaga sa panahon ng pananatili sa opsital; nararamdaman ninyong hinihikayat kayong umalis sa inyong plano; mga oras ng pag-aantay sa telepono, sa isang botika ng network, sa silid ng pag-aantay, o sa silid ng eksaminasyon; nag-aantay nang masyadong matagal upang mapunan ang mga reseta; ang paraan ng pagkilos ng inyong mga doktor, network pharmacist o iba pa; hindi nakausap ang isang tao sa pamamagitan ng telepono o makuha ang impormasyong inyong kinakailangan; o kakulangan sa kalinisan o ang kundisyon ng tanggapan ng doktor.

Kailan maaaring ihain ang isang Daing?

You may file a grievance at any time.

Pinabilis na Daing

You have the right to request an expedited grievance if you disagree with your Medicare Advantage health plan's decision to invoke an extension on your request for an organization determination or reconsideration, or your Medicare Advantage health plan's decision to process your expedited reconsideration request as a standard request. In such cases, your Medicare Advantage health plan will respond to your grievance within twenty-four (24) hours of receipt.

Saan maaaring ihain ang Daing?

A grievance may be filed in writing or by phoning your Medicare Advantage health plan.

Bakit maghahain ng Daing?

Hinihikayat kayong gamitin ang pamamaraan ng daing kapag mayroon kayong anumang uri ng reklamo (maliban sa apela) sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isang Nangongontratang Provider na Medikal, lalo na kung nagreresulta ang mga naturang reklamo mula sa maling impormasyon, hindi pagkakaunawaan o kakulangan sa impormasyon.

Grievance, Coverage Determinations and Appeals

Filing a grievance (making a complaint) about your prescription coverage

A grievance is a complaint other than one that involves a request for a coverage determination. The complaint process is used for certain types of problems only. This includes problems related to quality of care, waiting times, and the customer service you receive. Grievances do not involve problems related to approving or paying for Medicare Part D drugs.

Some types of problems that might lead to filing a grievance include:

 • Issues with the service you receive from Customer Service.
 • If you feel that you are being encouraged to leave (disenroll from) the plan.
 • If you disagree with our decision not to give you a "fast" decision or a "fast" appeal.
 • We don't give you a decision within the required time frame.
 • We don't give you required notices.
 • You believe our notices and other written materials are hard to understand.
 • Waiting too long for prescriptions to be filled.
 • Rude behavior by network pharmacists or other staff.
 • We don't forward your case to the Independent Review Entity if we do not give you a decision on time.

If you have any of these problems and want to make a complaint, it is called "filing a grievance."

Who may file a grievance

You or someone you name may file a grievance. The person you name would be your "representative." You may name a relative, friend, lawyer, advocate, doctor or anyone else to act for you. Other persons may already be authorized by the Court or in accordance with State law to act for you.

If you want someone to act for you who is not already authorized by the Court or under State law, you and that person must sign and date a statement granting the person legal permission to be your representative. To learn how to name your representative, call UnitedHealthcare® Customer Service.

Filing a grievance with our plan

The process for making a complaint is different from the process for coverage decisions and appeals. If you have a complaint, you or your representative may call the phone number for Medicare Part D Grievances (for complaints about Medicare Part D drugs) listed on the back of your member ID card. We will try to resolve your complaint over the phone.

If you do not wish to call (or you called and were not satisfied), you can put your complaint in writing and send it to us. Submit a written request for a grievance to Part C & D Grievances:

Part C Grievances
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department
PO Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

O kaya

Fax/Expedited Fax: 1-844-226-0356

Or you can call us at: 1-888-867-5511
TTY 711.
Available 8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week

Part D Grievances UnitedHealthcare Part D Standard Appeals
Paunawa: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 6103
MS CA 124-0197
Cypress, CA 90630-0023

O kaya

Expedited Fax:  1-877-960-8235
Or you can call us at: 1-888-867-5511
TTY 711.
Available 8 a.m. - 8 p.m.; local time, 7 days a week

If you ask for a written response, file a written grievance, or if your complaint is related to quality of care, we will respond in writing.

If you are making a complaint because we denied your request for a "fast coverage decision" or a "fast appeal," we will automatically give you a "fast" complaint. If you have a "fast" complaint, it means we will give you an answer within 24 hours.

 1. 1. You may submit a written request for a Fast Grievance to the Medicare Part D Appeals & Grievance Dept. at PO Box 6103, MS CA124-0197 Cypress CA 90630-0023; or
 2. You may fax your written request toll-free to 1-866-308-6296; or
 3. You may contact UnitedHealthcare to file an expedited Grievance.

Please be sure to include the words "fast", "expedited" or "24-hour review" on your request.

Whether you call or write, you should contact Customer Service right away. If possible, we will answer you right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Most complaints are answered in 30 calendar days.

If we need more information and the delay is in your best interest or if you ask for more time, we can take up to 14 more calendar days (44 calendar days total) to answer your complaint. If we do not agree with some or all of your complaint or don’t take responsibility for the problem you are complaining about, we will let you know. Our response will include our reasons for this answer. We must respond whether we agree with the complaint or not.

Click here to view the Evidence of Coverage in Chapter 9

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Coverage Determination

Asking for a coverage determination (coverage decision)

The process for coverage decisions and making appeals deals with problems related to your benefits and coverage for prescription drugs, including problems related to payment. This is the process you use for issues such as whether a drug is covered or not and the way in which the drug is covered.

An initial coverage decision about your Part D drugs is called a “coverage determination.”, or simply put, a “coverage decision.” A coverage decision is a decision we make about your benefits and coverage or about the amount we will pay for your prescription drugs. We are making a coverage decision for you whenever we decide what is covered for you and how much we pay. In some cases we might decide a drug is not covered or is no longer covered by Medicare for you. If you disagree with this coverage decision, you can make an appeal.

Drug requirements and limitations

For certain prescription drugs, special rules restrict how and when the plan covers them. A team of doctors and pharmacists developed these rules to help our members use drugs in the most effective ways. These special rules also help control overall drug costs, which keeps your drug coverage more affordable. Some covered drugs may have additional requirements or limits that help ensure safe, effective and affordable drug use If there is a restriction for your drug, it usually means that you (or your doctor) will have to use the coverage decision process and ask us to make an exception. We may or may not agree to waive the restriction for you.

You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking for the abbreviations next to the drug names in the plan's drug list. To find the plan's drug list go to View plans and pricing and enter your ZIP code. Choose one of the available plans in your area and view the plan details. You’ll find the form you need in the Helpful Resources section.

Some drugs covered by the Medicare Part D plan have "limited access" at network pharmacies because:

 • The FDA says the drug can be given out only by certain facilities or doctors
 • These drugs may require extra handling, provider coordination or patient education that can't be done at a network pharmacy

Requirements and limits apply to retail and mail service. These may include:

Prior Authorization (PA)

The plan requires you or your doctor to get prior authorization for certain drugs. This means the plan needs more information from your doctor to make sure the drug is being used correctly for a medical condition covered by Medicare. If you don't get approval, the plan may not cover the drug.

Quantity Limits (QL)

The plan will cover only a certain amount of this drug , or a cumulative amount across a category of drugs (such as opioids), for one co-pay or over a certain number of days. These limits may be in place to ensure safe and effective use of the drug. If your doctor prescribes more than this amount or thinks the limit is not right for your situation, you and your doctor can ask the plan to cover the additional quantity.

Step Therapy (ST)

There are effective, lower-cost drugs that treat the same medical condition as this drug. You may be required to try one or more of these other drugs before the plan will cover your drug. If you have already tried other drugs or your doctor thinks they are not right for you, you and your doctor can ask the plan to cover this drug.

Medicare Part B or Medicare Part D Coverage Determination (B/D)

Depending on how this drug is used, it may be covered by either Medicare Part B (doctor and outpatient health care) or Medicare Part D (prescription drugs). Your doctor may need to provide the plan with more information about how this drug will be used to make sure it's correctly covered by Medicare.

TANDAAN: If you do not get approval from the plan for a drug with a requirement or limit before using it, you may be responsible for paying the full cost of the drug.

IN ADDITION TO THE ABOVE, YOU CAN ASK THE PLAN TO MAKE THE FOLLOWING EXCEPTIONS TO THE PLAN'S COVERAGE RULES

You can ask the plan to make an exception to the coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask the plan to make.

Formulary Exceptions

 • You can ask the plan to cover your drug even if it is not on the plan's drug list (formulary). If a formulary exception is approved, the non-preferred brand copay will apply.

Tiering Exceptions

 • You can ask the plan to provide a higher level of coverage for your drug. If your drug is in the non-preferred tier, you can ask the plan to cover it at the cost-sharing amount that applies to drugs in the preferred tier. This would lower the amount you must pay for your drug. Please note, if we grant your request to cover a drug that is not in the plan's formulary, you may not ask us to provide a higher level of coverage for the drug.

Tandaan: Tier exceptions are not available for drugs in the specialty tier.

Generally, the plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included in the plan’s formulary, the lower-tiered drug or additional utilization restrictions would not be as effective in treating your condition and/or would cause you to have adverse medical effects.

How to request a coverage determination

Call the UnitedHealthcare Customer Service number to request a coverage determination (coverage decision). When requesting a formulary or tiering exception or asking for the plan to cover an additional amount of a drug with a quantity limit or asking for the plan to waive a step therapy requirement, a statement from your doctor supporting your request is required. Usually, the coverage decision will be made within 72 hours after we receive the request or your doctor's supporting statement (if required).

You can request an expedited (fast) coverage decision if you or your doctor believe that your health could be seriously harmed by waiting up to 72 hours for a decision. If your request to expedite is granted, we must give you a decision no later than 24 hours after we receive your request or prescribing doctor's supporting statement.

If you are a continuing member in the plan, you may notice that a formulary medication which you are currently taking is either not on the 2019 formulary or its cost-sharing or coverage is limited in the upcoming year. If you are affected by a change in drug coverage you can:

 • Work with your doctor (or other prescriber) and ask the plan to make an exception to cover the drug. If we approve your request, you’ll be able to get your drug at the start of the new plan year.
 • Find a different drug that we cover. You can call Customer Service to ask for a list of covered drugs that treat the same medical condition. You should discuss that list with your doctor, who can tell you which drugs may work for you.

In some situations, we will cover a one-time, temporary supply. During the time when you are getting a temporary supply of a drug, you should talk with your doctor to decide what to do when your temporary supply runs out. You can either switch to a different drug covered by the plan or ask the plan to make an exception for you and cover your current drug.To initiate a coverage determination request, please contact UnitedHealthcare.

Have the following information ready when you call:

 • Member name
 • Member date of birth
 • Medicare Part D Member ID number
 • Name of the medication
 • Physician's phone number
 • Physician fax number (if available)

You may also request a coverage decision/exception by logging on to www.optumrx.com and submitting a request. If you are a new user with www.optumrx.com, you will need to register before you can access the Prior Authorization request tool. Once you have registered, you will find the Prior Authorization tool under the Health Tools Menu. Once your request has been submitted, we will attempt to contact your prescriber to get a supporting statement and/or additional clinical information needed to make a decision.

Download this form to request an exception:

 • Medicare Part D Coverage Determination Request Form(PDF)(54.6 KB) – for use by members and providers
 • This is a CMS-model exception and prior authorization request form developed specifically for use by all Medicare Part D prescribing physicians or members. You may use this form or the Prior Authorization Request Forms listed below. 
 • Medication Prior Authorization Request Form (PDF)(29.9 KB)
 • Tandaan: Matitingnan ang mga PDF (Portable Document Format) file gamit ang Adobe® Reader®. If you don't already have this viewer on your computer, download it free from the Adobe website.

To initiate a request, providers may contact UnitedHealthcare or fax toll-free to 1-800-527-0531 for Standard Prior Authorization or 1-800-853-3844 for Specialty Prior Authorization. The plan's decision on your exception request will be provided to you by telephone or mail. In addition, the initiator of the request will be notified by telephone or fax.

To inquire about the status of a coverage decision, contact UnitedHealthcare.

Click here to view the Evidence of Coverage in Chapter 9

Tandaan: Existing plan members who have already completed the coverage determination process for their medications in 2019 may not be required to complete this process again.

What happens if we deny your request?

If we deny your request, we will send you a written reply explaining the reasons for denial. If an initial decision does not give you all that you requested, you have the right to appeal the decision. See How to appeal a decision about your prescription coverage.

How to appoint a representative to help you with a coverage determination or an appeal.

The representative can be a permanent one, such as a Power of Attorney, or it can be someone you name to help you only during the coverage determination case. Download the representative form.

Both you and the person you have named as an authorized representative must sign the representative form. This statement must be sent to UnitedHealthcare P.O. Box 6103 M/S CA 124-0197 Cypress, CA 90630-0023. Or you can fax it to UnitedHealthcare Medicare Plans – AOR toll-free at 1-877-960-8235. If your prescribing doctor calls on your behalf, no representative form is required. Or you can call us at: 1-888-867-5511 TTY 711. Available 8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week.

Making an appeal

Making a Part D appeal

Kung gumawa kami ng pasya sa coverage at hindi ka nasisiyahan sa pasyang ito, maaari mong "i-apela" ang pasya. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin at baguhin ang isang pasya sa saklaw na aming ginawa.

When you make an appeal, we review the coverage decision we have made to check to see if we were following all of the rules properly. Your appeal is handled by different reviewers than those who made the original unfavorable decision. When we have completed the review we give you our decision.

How to appeal a decision about your prescription coverage

Appeal Level 1 - You may ask us to review an adverse coverage decision we’ve issued to you, even if only part of our decision is not what you requested. An appeal to the plan about a Medicare Part D drug is also called a plan "redetermination."

Appeal Level 2 – If we reviewed your appeal at "Appeal Level 1" and did not decide in your favor, you have the right to appeal to the Independent Review Entity (IRE).

When we receive your request to review the adverse coverage determination, we give the request to people at our organization not involved in making the initial determination. This helps ensure that we give your request a fresh look.

 • Write a letter describing your appeal, and include any paperwork that may help in the research of your case. Provide your name, your member identification number, your date of birth, and the drug you need. You may also request an appeal by downloading and mailing in the Redetermination Request Form (PDF)(66.8 KB) or by secure email.

Send the letter or the Redetermination Request Form to the Medicare Part D Appeals and Grievance Department P.O. Box 6103 MS CA 124-097 Cypress, CA 90630-0023.  You may also fax your letter of appeal to the Medicare Part D Appeals and Grievances Department toll-free at 1-877-960-8235. You must mail your letter within 60 days of the date the adverse determination was issues, or within 60 days from the date of the denial of reimbursement request. If you missed the 60-day deadline, you may still file your appeal if you provide a valid reason for missing the deadline. Or you can call us at: 1-888-867-5511 TTY 711. Available 8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week.

 • Tandaan: if you are requesting an expedited (fast) appeal, you may also call UnitedHealthcare.
 • The Medicare Part D Appeals and Grievance Department will look into your case and respond with a letter within 7 calendar days of receiving your request. You'll receive a letter with detailed information about the coverage denial.
 • The information on how to file a Level 1 Appeal can also be found in the adverse coverage decision letter.

To inquire about the status of an appeal, contact UnitedHealthcare.

UnitedHealthcare Coverage Determination Part C
P. O. Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9675
Call: 1-888-867-5511 TTY 711
Available 8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week
Fax/Expedited Fax: 1-501-262-7070

An appeal may be filed in writing directly to us.
UnitedHealthcare Coverage Determination Part D
P. O. Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9675
Call: 1-888-867-5511 TTY 711
Available 8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week
Fax/Expedited Fax: 1-501-262-7070

Who may file your appeal of the coverage determination?

If you are appealing a coverage decision about a Medicare Part D drug, you, your authorized representative, or a prescriber (or his and her office staff) may file a standard appeal request or a fast appeal request.

How soon must you file your appeal?

You must file the appeal request within 60 calendar days from the date included on the notice of our initial determination. We may give you more time if you have a good reason for missing the deadline.

How soon will we decide on your appeal?

For a standard decision regarding reimbursement for a Medicare Part D drug you have paid for and received and for standard appeal review requests for drugs you have not yet received:

We will give you our decision within 7 calendar days of receiving the pre-service appeal request and <14> days for a reimbursement request. If we do not give you our decision within 7/14 calendar days, your request will automatically go to Appeal Level 2 (Independent Review Entity).

For a fast decision about a Medicare Part D drug that you have not yet received.

We will give you our decision within 72 hours after receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 72 hours, your request will automatically go to Appeal Level 2.

Next steps if the plan says "no"

If you asked for Medicare Part D drugs or payment for Medicare Part D drugs and we did not rule completely in your favor at Appeal Level 1, you may file an appeal with the Independent Review Entity (Appeal Level 2).

If you choose to appeal, you must send the appeal request to the Independent Review Entity (IRE). The decision you receive from the plan (Appeal Level 1) will tell you how to file the appeal, including who can file the appeal and how soon it must be filed. You must file your appeal within 60 days from the date on the letter you receive.

To obtain an aggregate number of the plan's grievances, appeals and exceptions please contact UnitedHealthcare.

The following information about your Medicare Part D Drug Benefit is available upon request:

 • Information on the procedures used to control utilization of services and expenditures.
 • Information on the number and disposition in the aggregate of appeals and quality of care grievances filed by those enrolled in the plan.
 • A summary of the compensation method used for physicians and other health care providers.
 • A description of our financial condition, including a summary of the most recently audited statement.

Quality assurance policies and procedures

The Utilization Management/Quality Assurance (UM/QA) program is designed to help ensure safe and appropriate use of prescription drugs covered under Medicare Part D. This program focuses on reducing adverse drug events and drug interactions, optimizing medication utilization, and providing incentives to reduce costs when medically appropriate. UnitedHealthcare offers the UM/QA program at no additional cost to its members and their providers.

Utilization management

The UM/QA program incorporates utilization management tools to encourage appropriate and cost-effective use of Medicare Part D prescription drugs. These tools include, but are not limited to: prior authorization, clinical edits, quantity limits and step therapy.

Quality assurance

As part of the UM/QA program, all prescriptions are screened by drug utilization review systems developed to detect and address the following clinical issues:

 • Clinically significant drug interactions
 • Therapeutic duplication
 • Inappropriate or incorrect drug therapy
 • Patient-specific drug contraindications
 • Over-utilization and under-utilization
 • Abuse or misuse
 • The UM/QA program helps ensure that a review of prescribed therapy is performed before each prescription is dispensed. These concurrent drug reviews are implemented as clinical edits at the point-of-sale or point-of-distribution.

In addition, retrospective drug utilization reviews identify inappropriate or medically unnecessary care. We perform ongoing, periodic review of claims data to evaluate prescribing patterns and drug utilization that may suggest potentially inappropriate use.

Appeals, Coverage Determinations and Grievances

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Mga Apela

Sino ang maaaring maghain ng Apela?

Maaaring ihain ang isang apela ng sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng apela.
 • Maaaring maghain ang iba pa para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal upang kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng apela para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Provide your health plan with your name, your Medicare number and a statement, which appoints an individual as your representative. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in requesting an appeal from your health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong apela.
   • Mag-click dito upang hanapin at i-download ang form ng Pagtatalaga ng Pagkatawan ng CMS (CMS Appointment of Representation).
  • Click here to find your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 8 What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints of the Evidence of Coverage document.

  Ano ang isang Apela?

  Ang isang apela ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang sa pasya (pagpapasya) na ginagawa patungkol sa isang serbisyo, o ang halaga ng pagbabayad ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o magbabayad para sa isang serbisyo o ang halagang dapat ninyong bayaran para sa isang serbisyo.

  Kailan maaaring ihain ang isang Apela?

  You may file a Part C appeal within sixty (60) calendar days of the date of the notice of the initial organization determination. Halimbawa, maaari kayong maghain ng apela para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

  • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare na saklawin ang o magbayad para sa mga serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare.
  • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal na magbigay sa inyo ng serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin.
  • binabawasan o pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal ang mga serbisyong inyong tinatanggap.
  • Kung iniisip ninyong pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong saklaw nang masyadong maaga.

  Tandaan: Maaaring mapalawak ang animnapung (60) araw na limitasyon para sa mabuting dahilan. Isama sa inyong nakasulat na kahilingan ang dahilan kung bakit hindi kayo makapaghain sa loob ng animnapung (60) araw na timeframe.

  Saan maaaring ihain ang Apela?

  An appeal may be filed in writing directly to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

  P. O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131-0364
  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-844-226-0356

  OR

  Call 1-877-514-4911 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  An appeal may be filed in writing directly to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D

  PO Box 6103, MS CA 124-0197
  Cypress CA 90630-0023

  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-877-960-8235

  OR

  Call 1-877-514-4911 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  Bakit maghahain ng Apela?

  You may use the appeal procedure when you want a reconsideration of a decision (organization determination) that was made regarding a service or the amount of payment your health plan paid for a service.

  Mabibilis na Pasya/Pinabilis na Apela

  Mayroon kayong karapatang humiling at tumanggap ng mga pinabilis na pasya na nakakaapekto sa inyong medikal na panggagamot sa "Sensitibo sa Oras" na mga sitwasyon. Ang isang Sensitibo sa Oras na sitwasyon ay isang sitwasyon kung saan ang pag-aantay na isagawa ang pasya sa loob ng nakatakdang panahon ng karaniwang proseso ng pagpapasya ay maaaring malalang maglagay sa panganib sa: 

  • inyong buhay o kalusugan, o
  • inyong kakayahang makakuhang muli ng maximum na pagpapagana.

  If your health plan or your Primary Care Provider decides, based on medical criteria, that your situation is Time-Sensitive or if any physician calls or writes in support of your request for an expedited review, your Medicare Advantage health plan will issue a decision as expeditiously as possible, but no later than seventy-two (72) hours plus 14 calendar days, if an extension is taken, after receiving the request.

  Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

  Mga Daing

  Sino ang maaaring maghain ng Daing?

  Maaaring maghain ng daing ang sinuman sa sumusunod:

  • Maaari kayong maghain ng daing.
  • Maaaring ihain ng iba pa ang daing para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal na kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng daing para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
   • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in filing a grievance from my Medicare Advantage health plan regarding the quality of services I have received from my provider."
   • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
   • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
   • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong daing.

  Ano ang isang Daing?

  A grievance is a type of complaint you make if you have a complaint or problem that does not involve payment or services by your health plan or a Contracting Medical Provider. Halimbawa, maghahain kayo ng daing: kung mayroon kayong problema sa mga bagay gaya ng kalidad ng inyong pangangalaga sa panahon ng pananatili sa opsital; nararamdaman ninyong hinihikayat kayong umalis sa inyong plano; mga oras ng pag-aantay sa telepono, sa isang botika ng network, sa silid ng pag-aantay, o sa silid ng eksaminasyon; nag-aantay nang masyadong matagal upang mapunan ang mga reseta; ang paraan ng pagkilos ng inyong mga doktor, network pharmacist o iba pa; hindi nakausap ang isang tao sa pamamagitan ng telepono o makuha ang impormasyong inyong kinakailangan; o kakulangan sa kalinisan o ang kundisyon ng tanggapan ng doktor. 

  Kailan maaaring ihain ang isang Daing?

  You may file a grievance within ninety (90) calendar days for Part C and sixty (60) calendar days for Part D after the problem happened.

  Pinabilis na Daing

  You have the right to request an expedited grievance if you disagree with your Medicare Advantage health plan's decision to invoke an extension on your request for an organization determination or reconsideration, or your Medicare Advantage health plan's decision to process your expedited reconsideration request as a standard request. In such cases, your Medicare Advantage health plan will respond to your grievance within twenty-four (24) hours of receipt.

  Saan maaaring ihain ang Daing?

  A grievance may be filed in writing directly to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

  P. O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131-0364
  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-844-226-0356

  OR

  Call 1-877-514-4911 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  An appeal may be filed in writing directly to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D

  PO Box 6103, MS CA 124-0197
  Cypress CA 90630-0023

  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-877-960-8235

  OR

  Call 1-877-514-4911 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  Bakit maghahain ng Daing?

  Hinihikayat kayong gamitin ang pamamaraan ng daing kapag mayroon kayong anumang uri ng reklamo (maliban sa apela) sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isang Nangongontratang Provider na Medikal, lalo na kung nagreresulta ang mga naturang reklamo mula sa maling impormasyon, hindi pagkakaunawaan o kakulangan sa impormasyon.

  Part D - Grievance, Coverage Determinations and Appeals

  Filing a grievance (making a complaint) about your prescription coverage

  A grievance is a complaint other than one that involves a request for a coverage determination. The complaint process is used for certain types of problems only. This includes problems related to quality of care, waiting times, and the customer service you receive. Grievances do not involve problems related to approving or paying for Medicare Part D drugs.

  Some types of problems that might lead to filing a grievance include:

  • Issues with the service you receive from Customer Service.
  • If you feel that you are being encouraged to leave (disenroll from) the plan.
  • If you disagree with our decision not to give you a "fast" decision or a "fast" appeal.
  • We don't give you a decision within the required time frame.
  • We don't give you required notices.
  • You believe our notices and other written materials are hard to understand.
  • Waiting too long for prescriptions to be filled.
  • Rude behavior by network pharmacists or other staff.
  • We don't forward your case to the Independent Review Entity if we do not give you a decision on time.

  If you have any of these problems and want to make a complaint, it is called "filing a grievance."

  Who may file a grievance

  You or someone you name may file a grievance. The person you name would be your “representative.” You may name a relative, friend, lawyer, advocate, doctor or anyone else to act for you. Other persons may already be authorized by the Court or in accordance with State law to act for you.

  If you want someone to act for you who is not already authorized by the Court or under State law, you and that person must sign and date a statement granting the person legal permission to be your representative. To learn how to name your representative, call UnitedHealthcare® Customer Service.

  Filing a grievance with our plan

  The process for making a complaint is different from the process for coverage decisions and appeals. If you have a complaint, you or your representative may call the phone number for Medicare Part D Grievances (for complaints about Medicare Part D drugs) listed on the back of your member ID card. We will try to resolve your complaint over the phone.

  If you do not wish to call (or you called and were not satisfied), you can put your complaint in writing and send it to us.Submit a written request for a Part C and Part D grievance to:  

  Submit a written request for a Part C and Part D grievance to:  

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

  P. O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131-0364
  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-844-226-0356

  OR

  Call 1-877-514-4911 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  An appeal may be filed in writing directly to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D

  PO Box 6103, MS CA 124-0197
  Cypress CA 90630-0023

  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-877-960-8235

  OR

  Call 1-877-514-4911 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

If you ask for a written response, file a written grievance, or your complaint is related to quality of care, we will respond in writing.

If you are making a complaint because we denied your request for a “fast coverage decision” or a “fast appeal,” we will automatically give you a “fast” complaint. If you have a “fast” complaint, it means we will give you an answer within 24 hours.

You may contact UnitedHealthcare to file an expedited Grievance. Please be sure to include the words "fast," "expedited" or "24-hour review" on your request.

Please be sure to include the words "fast", "expedited" or "24-hour review" on your request.

Whether you call or write, you should contact Customer Service right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Most complaints are answered in 30 calendar days.

If we need more information and the delay is in your best interest or if you ask for more time, we can take up to 14 more calendar days (44 calendar days total) to answer your complaint. If we do not agree with some or all of your complaint or don't take responsibility for the problem you are complaining about, we will let you know. Our response will include our reasons for this answer. We must respond whether we agree with the complaint or not.

Click here to view Evidence of Coverage in Chapter 8.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Coverage Determination

Asking for a coverage determination (coverage decision)

An initial coverage decision about your Part D drugs is called a “coverage decision.” A coverage decision is a decision we make about your benefits and coverage or about the amount we will pay for your prescription drugs. We are making a coverage decision for you whenever we decide what is covered for you and how much we pay. In some cases we might decide a drug is not covered or is no longer covered by Medicare for you. If you disagree with this coverage decision, you can make an appeal.

In general, if you bring your prescription to a pharmacy and the pharmacy tells you the prescription isn't covered under your plan, that isn't a coverage determination. You need to call or write to us to ask for a formal decision about the coverage.

Drug requirements and limitations

For certain prescription drugs, special rules restrict how and when the plan covers them. A team of doctors and pharmacists developed these rules to help our members use drugs in the most effective ways. These special rules also help control overall drug costs, which keeps your drug coverage more affordable. Some covered drugs may have additional requirements or limits that help ensure safe, effective and affordable drug use. If there is a restriction for your drug, it usually means that you (or your doctor) will have to use the coverage decision process and ask us to make an exception. We may or may not agree to waive the restriction for you . You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking for the abbreviations next to the drug names in the plan's drug list. To find the plan's drug list go to View plans and pricing and enter your ZIP code. Choose one of the available plans in your area and view the plan details. You’ll find the form you need in the Helpful Resources section.

Some drugs covered by the Medicare Part D plan have "limited access" at network pharmacies because:

 • The FDA says the drug can be given out only by certain facilities or doctors
 • These drugs may require extra handling, provider coordination or patient education that can't be done at a network pharmacy

Requirements and limits apply to retail and mail service. These may include:

Prior Authorization (PA)

The plan requires you or your doctor to get prior authorization for certain drugs. This means the plan needs more information from your doctor to make sure the drug is being used correctly for a medical condition covered by Medicare. If you don't get approval, the plan may not cover the drug.

Quantity Limits (QL)

The plan will cover only a certain amount of this drug, or a cumulative amount across a category of drugs (such as opioids), for one co-pay or over a certain number of days. These limits may be in place to ensure safe and effective use of the drug. If your doctor prescribes more than this amount or thinks the limit is not right for your situation, you and your doctor can ask the plan to cover the additional quantity.

Step Therapy (ST)

There are effective, lower-cost drugs that treat the same medical condition as this drug. You may be required to try one or more of these other drugs before the plan will cover your drug. If you have already tried other drugs or your doctor thinks they are not right for you, you and your doctor can ask the plan to cover this drug.

Medicare Part B or Medicare Part D Coverage Determination (B/D)

Depending on how this drug is used, it may be covered by either Medicare Part B (doctor and outpatient health care) or Medicare Part D (prescription drugs). Your doctor may need to provide the plan with more information about how this drug will be used to make sure it's correctly covered by Medicare.

TANDAAN: If you do not get approval from the plan for a drug with a requirement or limit before using it, you may be responsible for paying the full cost of the drug.

IN ADDITION TO THE ABOVE, YOU CAN ASK THE PLAN TO MAKE THE FOLLOWING EXCEPTIONS TO THE PLAN'S COVERAGE RULES

You can ask the plan to make an exception to the coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask the plan to make.

Formulary Exceptions

 • You can ask the plan to cover your drug even if it is not on the plan's drug list (formulary). If a formulary exception is approved, the non-preferred brand co-pay will apply. You cannot ask for an exception to the copayment or coinsurance amount we require you to pay for the drug.

Cost Sharing Exceptions

 • If your drug is in a cost-sharing tier you think is too high, you and your doctor can ask the plan to make an exception in the cost-sharing tier so that you pay less for it.
 • Drugs in some of our cost-sharing tiers are not eligible for this type of exception. For example, if we grant your request to cover a drug that is not in the plan's Drug List, we cannot lower the cost-sharing amount for that drug. In addition:
  • Tier exceptions are not available for drugs in the Specialty Tier.
  • Tier exceptions are not available for drugs in the Preferred Generic Tier.
  • Tier exceptions are not available for branded drugs in the higher tiers if you ask for an exception for reduction to the generic-only tier level.
  • Tier exceptions are not available for biological (injectable) drugs if you ask for an exception for reduction to a tier that does not contain other biological (injectable) drugs.
  • Tier exceptions may be granted only if there are alternatives in the lower tiers used to treat the same condition as your drug.

Generally, the plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included in the plan’s formulary, the lower-tiered drug or additional utilization restrictions would not be as effective in treating your condition and/or would cause you to have adverse medical effects.

An exception is a type of coverage decision. Similar to other types of coverage decisions, if we turn down your request for an exception, you can appeal our decision.

How to request a coverage determination (including benefit exceptions)

Call the UnitedHealthcare Customer Service number to request a coverage determination (coverage decision). When requesting a formulary or tiering exception or asking for the plan to cover an additional amount of a drug with a quantity limit or asking for the plan to waive a step therapy requirement, a statement from your doctor supporting your request is required. Usually, the coverage decision will be made within 72 hours after we receive the request or your doctor's supporting statement (if required).

You can request an expedited (fast) coverage decision if you or your doctor believe that your health could be seriously harmed by waiting up to 72 hours for a decision. If your request to expedite is granted, we must give you a decision no later than 24 hours after we receive your request or prescribing doctor's supporting statement.

If you are a continuing member in the plan, you may notice that a formulary medication which you are currently taking is either not on the 2019 formulary or its cost-sharing or coverage is limited in the upcoming year.

If you are affected by a change in drug coverage you can:

 • Work with your doctor (or other prescriber) and ask the plan to make an exception to cover the drug. If we approve your request, you’ll be able to get your drug at the start of the new plan year.
 • Find a different drug that we cover. You can call Customer Service to ask for a list of covered drugs that treat the same medical condition. You should discuss that list with your doctor, who can tell you which drugs may work for you.

In some situations, we will cover a one-time, temporary supply. During the time when you are getting a temporary supply of a drug, you should talk with your doctor to decide what to do when your temporary supply runs out. You can either switch to a different drug covered by the plan or ask the plan to make an exception for you and cover your current drug. To initiate a coverage determination request, please contact UnitedHealthcare.

Have the following information ready when you call:

 • Member name
 • Member date of birth
 • Medicare Part D Member ID number
 • Name of the medication
 • Physician's phone number
 • Physician fax number (if available)

You may also request a coverage decision/exception by logging on to www.optumrx.com and submitting a request. If you are a new user with www.optumrx.com, you will need to register before you can access the Prior Authorization request tool. Once you have registered, you will find the Prior Authorization tool under the Health Tools Menu. Once your request has been submitted, we will attempt to contact your prescriber to get a supporting statement and/or additional clinical information needed to make a decision.

Download this form to request an exception:

 • Medicare Part D Coverage Determination Request Form (PDF)(54.6 KB) – for use by members and providers
 • This is a CMS-model exception and prior authorization request form developed specifically for use by all Medicare Part D prescribing physicians or members. You may use this form or the Prior Authorization Request Forms listed below.
 • Medication Prior Authorization Request Form(PDF)(29.9 KB)
 • Tandaan: Matitingnan ang mga PDF (Portable Document Format) file gamit ang Adobe® Reader®. If you don't already have this viewer on your computer, download it free from the Adobe website.

To initiate a request, providers may contact UnitedHealthcare or fax toll-free to 1-800-527-0531 for Standard Prior Authorization or 1-800-853-3844 for Specialty Prior Authorization. The plan's decision on your exception request will be provided to you by telephone or mail. In addition, the initiator of the request will be notified by telephone or fax.

To inquire about the status of a coverage decision, contact UnitedHealthcare.

Please refer to your plan’s Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage document or your plan’s member handbook.

Tandaan: Existing plan members who have already completed the coverage determination process for their medications in 2019 may not be required to complete this process again.

What happens if we deny your request?

If we deny your request, we will send you a written reply explaining the reasons for denial. If an initial decision does not give you all that you requested, you have the right to appeal the decision. See How to appeal a decision about your prescription coverage.

How to appoint a representative to help you with a coverage determination or an appeal.

The representative can be a permanent one, such as a Power of Attorney, or it can be someone you name to help you only during the coverage determination case. Mag-click dito upang hanapin at i-download ang form ng Pagtatalaga ng Pagkatawan ng CMS (CMS Appointment of Representation).

Both you and the person you have named as an authorized representative must sign the representative form. This statement must be sent to UnitedHealthcare, PO Box 6103, Cypress CA 90630-9998. Or you can fax it to the UnitedHealthcare Medicare Plans – AOR toll-free at 1-800-527-0531. If your prescribing doctor calls on your behalf, no representative form is required.

Making an appeal

If we make a coverage decision and you are not satisfied with this decision, you can “appeal” the decision. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin at baguhin ang isang pasya sa saklaw na aming ginawa.

When you make an appeal, we review the coverage decision we have made to check to see if we were following all of the rules properly. Your appeal is handled by different reviewers than those who made the original unfavorable decision. When we have completed the review we give you our decision.

How to appeal a decision about your prescription coverage

Appeal Level 1 - You may ask us to review an adverse coverage decision we’ve issued to you, even if only part of our decision is not what you requested. An appeal to the plan about a Medicare Part D drug is also called a plan "redetermination."

Appeal Level 2 – If we reviewed your appeal at “Appeal Level 1” and did not decide in your favor, you have the right to appeal to the Independent Review Entity (IRE).

When we receive your request to review the adverse coverage determination, we give the request to people at our organization not involved in making the initial determination. This helps ensure that we give your request a fresh look.

 • Write a letter describing your appeal, and include any paperwork that may help in the research of your case. Provide your name, your member identification number, your date of birth, and the drug you need. You may also request an appeal by downloading and mailing in the Redetermination Request Form (PDF)(66.8 KB) or by secure email.
 • Send the letter or the Redetermination Request Form to the Medicare Part C and Part D Appeals and Grievance Department PO Box 6103, MS CA124-0197, Cypress CA 90630-0023.You may also fax your letter of appeal to the Medicare Part D Appeals and Grievances Department toll-free at 1-877-960-8235. You must mail your letter within 60 days of the date the adverse determination was issues, or within 60 days from the date of the denial of reimbursement request. If you missed the 60-day deadline, you may still file your appeal if you provide a valid reason for missing the deadline.
 • Tandaan: if you are requesting an expedited (fast) appeal, you may also call UnitedHealthcare.
 • The Medicare Part C and Part D Appeals and Grievance Department will look into your case and respond with a letter within 7 calendar days of receiving your request. You'll receive a letter with detailed information about the coverage denial.
 • The information on how to file a Level 1 Appeal can also be found in the adverse coverage decision letter.

To inquire about the status of an appeal, contact UnitedHealthcare.

Submit a written request for a Part C and Part D grievance to:  

UnitedHealthcare Coverage Determination Part C

P. O. Box 5250
Kingston, NY 12402-5250
Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-501-262-7072

OR

Call 1-877-514-4911 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

An appeal may be filed in writing directly to us. 

UnitedHealthcare Coverage Determination Part D

P. O. Box 5250
Kingston, NY 12402-5250
Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-501-262-7072

OR

Call 1-877-514-4911 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

Who may file your appeal of the coverage determination?

If you are appealing a coverage decision about a Medicare Part D drug, you, your authorized representative, or a prescriber (or his and her office staff) may file a standard appeal request or a fast appeal request.

How soon must you file your appeal?

You must file the appeal request within 60 calendar days from the date included on the notice of our initial determination. We may give you more time if you have a good reason for missing the deadline.

How soon will we decide on your appeal?

For a standard decision regarding reimbursement for a Medicare Part D drug you have paid for and received and for standard appeal review requests for drugs you have not yet received:
We will give you our decision within 7 calendar days of receiving the pre-service appeal request and 14 days for a reimbursement request. If we do not give you our decision within 7/14 calendar days, your request will automatically go to Appeal Level 2 (Independent Review Entity).

For a fast decision about a Medicare Part D drug that you have not yet received.

We will give you our decision within 72 hours after receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 72 hours, your request will automatically go to Appeal Level 2.

Next steps if the plan says "no"

If you asked for Medicare Part D drugs or payment for Medicare Part D drugs and we did not rule completely in your favor at Appeal Level 1, you may file an appeal with the Independent Review Entity (Appeal Level 2).

If you choose to appeal, you must send the appeal request to the Independent Review Entity (IRE). The decision you receive from the plan (Appeal Level 1) will tell you how to file the appeal, including who can file the appeal and how soon it must be filed. You must file your appeal within <60> days from the date on the letter you receive.

To obtain an aggregate number of the plan's grievances, appeals and exceptions please contact UnitedHealthcare.

The following information about your Medicare Part D Drug Benefit is available upon request:

 • Information on the procedures used to control utilization of services and expenditures.
 • Information on the number and disposition in the aggregate of appeals and quality of care grievances filed by those enrolled in the plan.
 • A summary of the compensation method used for physicians and other health care providers.
 • A description of our financial condition, including a summary of the most recently audited statement.

Quality assurance policies and procedures

The Utilization Management/Quality Assurance (UM/QA) program is designed to help ensure safe and appropriate use of prescription drugs covered under Medicare Part D. This program focuses on reducing adverse drug events and drug interactions, optimizing medication utilization, and providing incentives to reduce costs when medically appropriate. UnitedHealthcare offers the UM/QA program at no additional cost to its members and their providers.

Utilization management

The UM/QA program incorporates utilization management tools to encourage appropriate and cost-effective use of Medicare Part D prescription drugs. These tools include, but are not limited to: prior authorization, clinical edits, quantity limits and step therapy.

Quality assurance

As part of the UM/QA program, all prescriptions are screened by drug utilization review systems developed to detect and address the following clinical issues:

 • Morphine Milligram Equivalent (MME) limits
 • Opioid day supply limits (7-day supply)
 • Therapeutic dose limits
 • Clinically significant drug interactions
  • Therapeutic duplication
  • Inappropriate or incorrect drug therapy
  • Patient-specific drug contraindications
  • Under-utilization
  • The UM/QA program helps ensure that a review of prescribed therapy is performed before each prescription is dispensed. These concurrent drug reviews are implemented as clinical edits at the point-of-sale or point-of-distribution.

In addition, retrospective drug utilization reviews identify inappropriate or medically unnecessary care. We perform ongoing, periodic review of claims data to evaluate prescribing patterns and drug utilization that may suggest potentially inappropriate use.

Dapat na sumunod ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare sa mahihigpit na panuntunan para sa kung paano kilalanin, subaybayan, lutasin at i-ulat ng mga ito ang lahat ng apela at daing.

For information regarding your Medicaid benefit and the appeals and grievances process, please access your Medicaid Plan’s Member Handbook.

Appeals, Coverage Determinations and Grievances

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Mga Apela

Sino ang maaaring maghain ng Apela?

Maaaring ihain ang isang apela ng sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng apela.
 • Maaaring maghain ang iba pa para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal upang kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng apela para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Provide your health plan with your name, your Medicare number and a statement, which appoints an individual as your representative. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in requesting an appeal from your health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong apela.
   • Mag-click dito upang hanapin at i-download ang form ng Pagtatalaga ng Pagkatawan ng CMS (CMS Appointment of Representation).
  • Click here to find your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 8 What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints of the Evidence of Coverage document.

  Ano ang isang Apela?

  Ang isang apela ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang sa pasya (pagpapasya) na ginagawa patungkol sa isang serbisyo, o ang halaga ng pagbabayad ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o magbabayad para sa isang serbisyo o ang halagang dapat ninyong bayaran para sa isang serbisyo.

  Kailan maaaring ihain ang isang Apela?

  You may file a Part C appeal within sixty (60) calendar days of the date of the notice of the initial organization determination. Halimbawa, maaari kayong maghain ng apela para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

  • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare na saklawin ang o magbayad para sa mga serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare.
  • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal na magbigay sa inyo ng serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin.
  • binabawasan o pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal ang mga serbisyong inyong tinatanggap.
  • Kung iniisip ninyong pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong saklaw nang masyadong maaga.

  Tandaan: Maaaring mapalawak ang animnapung (60) araw na limitasyon para sa mabuting dahilan. Isama sa inyong nakasulat na kahilingan ang dahilan kung bakit hindi kayo makapaghain sa loob ng animnapung (60) araw na timeframe.

  Saan maaaring ihain ang Apela?

  An appeal may be filed in writing directly to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

  P. O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131-0364
  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-844-226-0356

  OR

  Call 1-877-517-7113 TTY 711

  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  An appeal may be filed in writing directly to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D

  PO Box 6103, MS CA 124-0197
  Cypress CA 90630-0023

  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-866-308-6294

  OR

  Call 1-877-514-4912 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  Bakit maghahain ng Apela?

  Maaari ninyong gamitin ang paraan ng apela kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang ng pasya (pagpapasya ng samahan) na ginawa patungkol sa isang serbisyo o ang halaga ng pagbabayad na binayaran ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare para sa isang serbisyo. 

  Mabibilis na Pasya/Pinabilis na Apela

  Mayroon kayong karapatang humiling at tumanggap ng mga pinabilis na pasya na nakakaapekto sa inyong medikal na panggagamot sa "Sensitibo sa Oras" na mga sitwasyon. Ang isang Sensitibo sa Oras na sitwasyon ay isang sitwasyon kung saan ang pag-aantay na isagawa ang pasya sa loob ng nakatakdang panahon ng karaniwang proseso ng pagpapasya ay maaaring malalang maglagay sa panganib sa: 

  • inyong buhay o kalusugan, o
  • inyong kakayahang makakuhang muli ng maximum na pagpapagana.

  If your health plan or your Primary Care Provider decides, based on medical criteria, that your situation is Time-Sensitive or if any physician calls or writes in support of your request for an expedited review, your Medicare Advantage health plan will issue a decision as expeditiously as possible, but no later than seventy-two (72) hours plus 14 calendar days, if an extension is taken, after receiving the request.

  Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

  Mga Daing

  Sino ang maaaring maghain ng Daing?

  Maaaring maghain ng daing ang sinuman sa sumusunod:

  • Maaari kayong maghain ng daing.
  • Maaaring ihain ng iba pa ang daing para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal na kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng daing para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
   • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in filing a grievance with my Medicare Advantage health plan regarding quality of services provided by my physician"
   • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
   • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
   • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong daing.

  Ano ang isang Daing?

  Ang isang daing ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kung mayroon kayong reklamo o problema na hindi kabilang ang pagbabayad o mga serbisyo ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isang Nangongontratang Provider na Medikal. Halimbawa, maghahain kayo ng daing: kung mayroon kayong problema sa mga bagay gaya ng kalidad ng inyong pangangalaga sa panahon ng pananatili sa opsital; nararamdaman ninyong hinihikayat kayong umalis sa inyong plano; mga oras ng pag-aantay sa telepono, sa isang botika ng network, sa silid ng pag-aantay, o sa silid ng eksaminasyon; nag-aantay nang masyadong matagal upang mapunan ang mga reseta; ang paraan ng pagkilos ng inyong mga doktor, network pharmacist o iba pa; hindi nakausap ang isang tao sa pamamagitan ng telepono o makuha ang impormasyong inyong kinakailangan; o kakulangan sa kalinisan o ang kundisyon ng tanggapan ng doktor.

  Kailan maaaring ihain ang isang Daing?

  You may file a verbal grievance by calling customer service or a written grievance by writing to the plan within sixty (60) calendar days of the date of the circumstance giving rise to the grievance. 

  Pinabilis na Daing

  You have the right to request an expedited grievance if you disagree with your Medicare Advantage health plan's decision to invoke an extension on your request for an organization determination or reconsideration, or your Medicare Advantage health plan's decision to process your expedited reconsideration request as a standard request. In such cases, your Medicare Advantage health plan will respond to your grievance within twenty-four (24) hours of receipt.

  Saan maaaring ihain ang Daing?

  A grievance may be filed verbally or in writing. A verbal grievance may be filed by calling the Customer Service number on the back of your ID card. For complaints about Part D Drugs you may also call the phone number for Medicare Part D Grievances listed on the back of your ID Card. If we were unable to resolve your complaint over the phone you may file written complaint.

  A written Grievance may be filed by writing to the plan at the address listed in the Grievance, Coverage Determinations and Appeals section below.

  Bakit maghahain ng Daing?

  Hinihikayat kayong gamitin ang pamamaraan ng daing kapag mayroon kayong anumang uri ng reklamo (maliban sa apela) sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isang Nangongontratang Provider na Medikal, lalo na kung nagreresulta ang mga naturang reklamo mula sa maling impormasyon, hindi pagkakaunawaan o kakulangan sa impormasyon. 

  Prievance, Coverage Determinations and Appeals

  Filing a grievance (making a complaint) about your prescription coverage

  A grievance is a complaint other than one that involves a request for a coverage determination. The complaint process is used for certain types of problems only. This includes problems related to quality of care, waiting times, and the customer service you receive. Grievances do not involve problems related to approving or paying for Medicare Part D drugs.

  Some types of problems that might lead to filing a grievance include:

  • Issues with the service you receive from Customer Service.
  • If you feel that you are being encouraged to leave (disenroll from) the plan.
  • If you disagree with our decision not to give you a “fast” decision or a "fast" appeal.
  • We don't give you a decision within the required time frame.
  • We don't give you required notices.
  • You believe our notices and other written materials are hard to understand.
  • Waiting too long for prescriptions to be filled.
  • Rude behavior by network pharmacists or other staff.

  If you have any of these problems and want to make a complaint, it is called "filing a grievance."

  Who may file a grievance

  You or someone you name may file a grievance. The person you name would be your “representative.” You may name a relative, friend, lawyer, advocate, doctor or anyone else to act for you. Other persons may already be authorized by the Court or in accordance with State law to act for you.

  If you want someone to act for you who is not already authorized by the Court or under State law, you and that person must sign and date a statement granting the person legal permission to be your representative. To learn how to name your representative, call UnitedHealthcare® Customer Service.

  Filing a grievance with our plan

  The process for making a complaint is different from the process for coverage decisions and appeals. If you have a complaint, you or your representative may call the phone number for Medicare Part D Grievances (for complaints about Medicare Part D drugs) listed on the back of your member ID card. We will try to resolve your complaint over the phone.

  If you do not wish to call (or you called and were not satisfied), you can put your complaint in writing and send it to us. Submit a written request for a Part C and Part D grievance to:  

  Submit a written request for a Part C and Part D grievance to:  

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

  P. O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131-0364
  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-844-226-0356

  OR

  Call 1-877-517-7113 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  An appeal may be filed in writing directly to us.

  UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D

  P.O. Box 6106, MS CA124-0197
  Cypress, CA 90630-0023
  Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-866-308-6294

  OR

  Call 1-877-514-4912 TTY 711
  8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

  If you ask for a written response, file a written grievance, or your complaint is related to quality of care, we will respond in writing.

  If you are making a complaint because we denied your request for a “fast coverage decision” or a “fast appeal,” we will automatically give you a “fast” complaint. If you have a "fast" complaint, it means we will give you an answer within 24 hours.

  1. You may submit a written request for a Fast Grievance to the Medicare Part D Appeals & Grievance Dept. at PO Box 6106, M/S CA 124-0197, Cypress CA 90630-0016; or
  2. You may fax your written request toll-free to 1-866-308-6296; or
  3. You may contact UnitedHealthcare to file an expedited Grievance.

Please be sure to include the words "fast", "expedited" or "24-hour review" on your request.

 • Or you may call 1-800-514-4912. TTY 711
 • 8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

Whether you call or write, you should contact Customer Service right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Most complaints are answered in 30 calendar days.

If we need more information and the delay is in your best interest or if you ask for more time, we can take up to 14 more calendar days (44 calendar days total) to answer your complaint. If we do not agree with some or all of your complaint or don't take responsibility for the problem you are complaining about, we will let you know. Our response will include our reasons for this answer. We must respond whether we agree with the complaint or not.

Click here to view Evidence of Coverage in Chapter 9.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Coverage Determination

Asking for a coverage determination (coverage decision)

An initial coverage decision about your Part D drugs is called a “coverage decision.” A coverage decision is a decision we make about your benefits and coverage or about the amount we will pay for your prescription drugs. We are making a coverage decision for you whenever we decide what is covered for you and how much we pay. In some cases we might decide a drug is not covered or is no longer covered by Medicare for you. If you disagree with this coverage decision, you can make an appeal.

In general, if you bring your prescription to a pharmacy and the pharmacy tells you the prescription isn't covered under your plan, that isn't a coverage determination. You need to call or write to us to ask for a formal decision about the coverage.

Drug requirements and limitations

For certain prescription drugs, special rules restrict how and when the plan covers them. A team of doctors and pharmacists developed these rules to help our members use drugs in the most effective ways. These special rules also help control overall drug costs, which keeps your drug coverage more affordable. Some covered drugs may have additional requirements or limits that help ensure safe, effective and affordable drug use. If there is a restriction for your drug, it usually means that you (or your doctor) will have to use the coverage decision process and ask us to make an exception. We may or may not agree to waive the restriction for you . You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking for the abbreviations next to the drug names in the plan's drug list. To find the plan's drug list go to View plans and pricing and enter your ZIP code. Choose one of the available plans in your area and view the plan details. You’ll find the form you need in the Helpful Resources section.

Some drugs covered by the Medicare Part D plan have "limited access" at network pharmacies because:

 • The FDA says the drug can be given out only by certain facilities or doctors
 • These drugs may require extra handling, provider coordination or patient education that can't be done at a network pharmacy

Requirements and limits apply to retail and mail service. These may include:

Prior Authorization (PA)

The plan requires you or your doctor to get prior authorization for certain drugs. This means the plan needs more information from your doctor to make sure the drug is being used correctly for a medical condition covered by Medicare. If you don't get approval, the plan may not cover the drug.

Quantity Limits (QL)

The plan will cover only a certain amount of this drug, or a cumulative amount across a category of drugs (such as opioids), for one co-pay or over a certain number of days. These limits may be in place to ensure safe and effective use of the drug. If your doctor prescribes more than this amount or thinks the limit is not right for your situation, you and your doctor can ask the plan to cover the additional quantity.

Step Therapy (ST)

There are effective, lower-cost drugs that treat the same medical condition as this drug. You may be required to try one or more of these other drugs before the plan will cover your drug. If you have already tried other drugs or your doctor thinks they are not right for you, you and your doctor can ask the plan to cover this drug.

Medicare Part B or Medicare Part D Coverage Determination (B/D)

Depending on how this drug is used, it may be covered by either Medicare Part B (doctor and outpatient health care) or Medicare Part D (prescription drugs). Your doctor may need to provide the plan with more information about how this drug will be used to make sure it's correctly covered by Medicare.

TANDAAN: If you do not get approval from the plan for a drug with a requirement or limit before using it, you may be responsible for paying the full cost of the drug.

IN ADDITION TO THE ABOVE, YOU CAN ASK THE PLAN TO MAKE THE FOLLOWING EXCEPTIONS TO THE PLAN'S COVERAGE RULES

You can ask the plan to make an exception to the coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask the plan to make.

Formulary Exceptions

 • You can ask the plan to cover your drug even if it is not on the plan's drug list (formulary). If a formulary exception is approved, the non-preferred brand co-pay will apply. You cannot ask for an exception to the copayment or coinsurance amount we require you to pay for the drug.

Cost Sharing Exceptions

 • If your drug is in a cost-sharing tier you think is too high, you and your doctor can ask the plan to make an exception in the cost-sharing tier so that you pay less for it.
 • Drugs in some of our cost-sharing tiers are not eligible for this type of exception. For example, if we grant your request to cover a drug that is not in the plan's Drug List, we cannot lower the cost-sharing amount for that drug. In addition:
  • Tier exceptions are not available for drugs in the Specialty Tier.
  • Tier exceptions are not available for drugs in the Preferred Generic Tier.
  • Tier exceptions are not available for branded drugs in the higher tiers if you ask for an exception for reduction to the generic-only tier level.
  • Tier exceptions are not available for biological (injectable) drugs if you ask for an exception for reduction to a tier that does not contain other biological (injectable) drugs.
  • Tier exceptions may be granted only if there are alternatives in the lower tiers used to treat the same condition as your drug.

Generally, the plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included in the plan’s formulary, the lower-tiered drug or additional utilization restrictions would not be as effective in treating your condition and/or would cause you to have adverse medical effects.

An exception is a type of coverage decision. Similar to other types of coverage decisions, if we turn down your request for an exception, you can appeal our decision.

How to request a coverage determination (including benefit exceptions)

Call the UnitedHealthcare Customer Service number to request a coverage determination (coverage decision). When requesting a formulary or tiering exception or asking for the plan to cover an additional amount of a drug with a quantity limit or asking for the plan to waive a step therapy requirement, a statement from your doctor supporting your request is required. Usually, the coverage decision will be made within 72 hours after we receive the request or your doctor's supporting statement (if required).

You can request an expedited (fast) coverage decision if you or your doctor believe that your health could be seriously harmed by waiting up to 72 hours for a decision. If your request to expedite is granted, we must give you a decision no later than 24 hours after we receive your request or prescribing doctor's supporting statement.

If you are a continuing member in the plan, you may notice that a formulary medication which you are currently taking is either not on the 2019 formulary or its cost-sharing or coverage is limited in the upcoming year.

If you are affected by a change in drug coverage you can:

 • Work with your doctor (or other prescriber) and ask the plan to make an exception to cover the drug. If we approve your request, you’ll be able to get your drug at the start of the new plan year.
 • Find a different drug that we cover. You can call Customer Service to ask for a list of covered drugs that treat the same medical condition. You should discuss that list with your doctor, who can tell you which drugs may work for you.

In some situations, we will cover a one-time, temporary supply. During the time when you are getting a temporary supply of a drug, you should talk with your doctor to decide what to do when your temporary supply runs out. You can either switch to a different drug covered by the plan or ask the plan to make an exception for you and cover your current drug. To initiate a coverage determination request, please contact UnitedHealthcare.

Have the following information ready when you call:

 • Member name
 • Member date of birth
 • Medicare Part D Member ID number
 • Name of the medication
 • Physician's phone number
 • Physician fax number (if available)

You may also request a coverage decision/exception by logging on to www.optumrx.com and submitting a request. If you are a new user with www.optumrx.com, you will need to register before you can access the Prior Authorization request tool. Once you have registered, you will find the Prior Authorization tool under the Health Tools Menu. Once your request has been submitted, we will attempt to contact your prescriber to get a supporting statement and/or additional clinical information needed to make a decision.

Download this form to request an exception:

 • Medicare Part D Coverage Determination Request Form (PDF)(54.6 KB) – for use by members and providers
 • This is a CMS-model exception and prior authorization request form developed specifically for use by all Medicare Part D prescribing physicians or members. You may use this form or the Prior Authorization Request Forms listed below.
 • Medication Prior Authorization Request Form(PDF)(29.9 KB)
 • Tandaan: Matitingnan ang mga PDF (Portable Document Format) file gamit ang Adobe® Reader®. If you don't already have this viewer on your computer, download it free from the Adobe website.

To initiate a request, providers may contact UnitedHealthcare or fax toll-free to 1-800-527-0531 for Standard Prior Authorization or 1-800-853-3844 for Specialty Prior Authorization. The plan's decision on your exception request will be provided to you by telephone or mail. In addition, the initiator of the request will be notified by telephone or fax.

To inquire about the status of a coverage decision, contact UnitedHealthcare.

Please refer to your plan’s Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage document or your plan’s member handbook.

Tandaan: Existing plan members who have already completed the coverage determination process for their medications in 2019 may not be required to complete this process again.

What happens if we deny your request?

If we deny your request, we will send you a written reply explaining the reasons for denial. If an initial decision does not give you all that you requested, you have the right to appeal the decision. See How to appeal a decision about your prescription coverage.

How to appoint a representative to help you with a coverage determination or an appeal.

The representative can be a permanent one, such as a Power of Attorney, or it can be someone you name to help you only during the coverage determination case. Mag-click dito upang hanapin at i-download ang form ng Pagtatalaga ng Pagkatawan ng CMS (CMS Appointment of Representation).

Both you and the person you have named as an authorized representative must sign the representative form. This statement must be sent to UnitedHealthcare, PO Box 6103, Cypress CA 90630-9998. Or you can fax it to the UnitedHealthcare Medicare Plans – AOR toll-free at 1-800-527-0531. If your prescribing doctor calls on your behalf, no representative form is required.

Making an appeal

If we make a coverage decision and you are not satisfied with this decision, you can “appeal” the decision. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin at baguhin ang isang pasya sa saklaw na aming ginawa.

When you make an appeal, we review the coverage decision we have made to check to see if we were following all of the rules properly. Your appeal is handled by different reviewers than those who made the original unfavorable decision. When we have completed the review we give you our decision.

How to appeal a decision about your prescription coverage

Appeal Level 1 - You may ask us to review an adverse coverage decision we’ve issued to you, even if only part of our decision is not what you requested. An appeal to the plan about a Medicare Part D drug is also called a plan "redetermination."

Appeal Level 2 – If we reviewed your appeal at “Appeal Level 1” and did not decide in your favor, you have the right to appeal to the Independent Review Entity (IRE).

When we receive your request to review the adverse coverage determination, we give the request to people at our organization not involved in making the initial determination. This helps ensure that we give your request a fresh look.

 • Write a letter describing your appeal, and include any paperwork that may help in the research of your case. Provide your name, your member identification number, your date of birth, and the drug you need. You may also request an appeal by downloading and mailing in the Redetermination Request Form (PDF)(66.8 KB) or by secure email.
 • Send the letter or the Redetermination Request Form to the Medicare Part C and Part D Appeals and Grievance Department PO Box 6103, MS CA124-0197, Cypress CA 90630-0023.You may also fax your letter of appeal to the Medicare Part D Appeals and Grievances Department toll-free at 1-877-960-8235. You must mail your letter within 60 days of the date the adverse determination was issues, or within 60 days from the date of the denial of reimbursement request. If you missed the 60-day deadline, you may still file your appeal if you provide a valid reason for missing the deadline.
 • Tandaan: if you are requesting an expedited (fast) appeal, you may also call UnitedHealthcare.
 • The Medicare Part C and Part D Appeals and Grievance Department will look into your case and respond with a letter within 7 calendar days of receiving your request. You'll receive a letter with detailed information about the coverage denial.
 • The information on how to file a Level 1 Appeal can also be found in the adverse coverage decision letter.

To inquire about the status of an appeal, contact UnitedHealthcare.

Submit a written request for a Part C and Part D grievance to:  

UnitedHealthcare Coverage Determination Part C

P. O. Box 29675
Hot Springs, AZ 71903-9675
Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-501-262-7072

OR

Call 1-877-514-4912 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

An appeal may be filed in writing directly to us. 

UnitedHealthcare Coverage Determination Part D

P. O. Box 29675
Hot Springs, AZ 71903-9675
Fax: Fax/Expedited appeals only – 1-501-262-7072

OR

Call 1-877-514-4912 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

Who may file your appeal of the coverage determination?

If you are appealing a coverage decision about a Medicare Part D drug, you, your authorized representative, or a prescriber (or his and her office staff) may file a standard appeal request or a fast appeal request.

How soon must you file your appeal?

You must file the appeal request within 60 calendar days from the date included on the notice of our initial determination. We may give you more time if you have a good reason for missing the deadline.

How soon will we decide on your appeal?

For a standard decision regarding reimbursement for a Medicare Part D drug you have paid for and received and for standard appeal review requests for drugs you have not yet received:
We will give you our decision within 7 calendar days of receiving the pre-service appeal request and 14 days for a reimbursement request. If we do not give you our decision within 7/14 calendar days, your request will automatically go to Appeal Level 2 (Independent Review Entity).

For a fast decision about a Medicare Part D drug that you have not yet received.

We will give you our decision within 72 hours after receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 72 hours, your request will automatically go to Appeal Level 2.

Next steps if the plan says "no"

If you asked for Medicare Part D drugs or payment for Medicare Part D drugs and we did not rule completely in your favor at Appeal Level 1, you may file an appeal with the Independent Review Entity (Appeal Level 2).

If you choose to appeal, you must send the appeal request to the Independent Review Entity (IRE). The decision you receive from the plan (Appeal Level 1) will tell you how to file the appeal, including who can file the appeal and how soon it must be filed. You must file your appeal within 60 days from the date on the letter you receive.

To obtain an aggregate number of the plan's grievances, appeals and exceptions please contact UnitedHealthcare.

The following information about your Medicare Part D Drug Benefit is available upon request:

 • Information on the procedures used to control utilization of services and expenditures.
 • Information on the number and disposition in the aggregate of appeals and quality of care grievances filed by those enrolled in the plan.
 • A summary of the compensation method used for physicians and other health care providers.
 • A description of our financial condition, including a summary of the most recently audited statement.

Quality assurance policies and procedures

The Utilization Management/Quality Assurance (UM/QA) program is designed to help ensure safe and appropriate use of prescription drugs covered under Medicare Part D. This program focuses on reducing adverse drug events and drug interactions, optimizing medication utilization, and providing incentives to reduce costs when medically appropriate. UnitedHealthcare offers the UM/QA program at no additional cost to its members and their providers.

Utilization management

The UM/QA program incorporates utilization management tools to encourage appropriate and cost-effective use of Medicare Part D prescription drugs. These tools include, but are not limited to: prior authorization, clinical edits, quantity limits and step therapy.

Quality assurance

As part of the UM/QA program, all prescriptions are screened by drug utilization review systems developed to detect and address the following clinical issues:

 • Morphine Milligram Equivalent (MME) limits
 • Opioid day supply limits (7-day supply)
 • Therapeutic dose limits
 • Clinically significant drug interactions
  • Therapeutic duplication
  • Inappropriate or incorrect drug therapy
  • Patient-specific drug contraindications
  • Under-utilization
  • The UM/QA program helps ensure that a review of prescribed therapy is performed before each prescription is dispensed. These concurrent drug reviews are implemented as clinical edits at the point-of-sale or point-of-distribution.

In addition, retrospective drug utilization reviews identify inappropriate or medically unnecessary care. We perform ongoing, periodic review of claims data to evaluate prescribing patterns and drug utilization that may suggest potentially inappropriate use.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Your health plan must follow strict rules for how it identifies, tracks, resolves and reports all appeals and grievances.

Medicare Part D Prior Authorization, Formulary Exception or Coverage Determination Request(s)

Prior Authorizations /Formulary Exceptions

Medicare Part D prior authorization forms list

Prescription Drugs - Not Covered by Medicare Part D

While most of your prescription drugs will be covered by Medicare Part D, there are a few drugs that are not covered by Medicare Part D but are covered by UnitedHealthcare® Connected™ for MyCare Ohio. You can view our plan's List of Covered Drugs on our website at www.myuhc.com/communityplan. Drugs with an asterisk are not covered by Medicare Part D but are covered by UnitedHealthcare® Connected™ for MyCare Ohio (Medicare-Medicaid Plan). You do not have any co-pays for non-Part D drugs covered by our plan.

Please note that our list of medications that require prior authorization, formulary exceptions or coverage determinations can change.

Submit a Pharmacy Prior Authorization. Formulary Exception or Coverage Determination Request to OptumRx.

Submit a Pharmacy Prior Authorization Request, Forumulary Exception or Coverage Determination electronically to OptumRx.

Mga Apela

Sino ang maaaring maghain ng Apela?

Maaaring ihain ang isang apela ng sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng apela.
 • Maaaring maghain ang iba pa para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal upang kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng apela para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Provide your health plan with your name, your Medicare number and a statement, which appoints an individual as your representative. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in requesting an appeal from your health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong apela.
   • Mag-click dito upang hanapin at i-download ang form ng Pagtatalaga ng Pagkatawan ng CMS (CMS Appointment of Representation).
  • Please refer to your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage Document or your plan's member handbook.

Ano ang isang Apela?

An appeal is a type of complaint you make when you want a reconsideration of a decision (determination) that was made regarding a service, or the amount of payment your health plan pays or will pay for a service or the amount you must pay for a service.

Kailan maaaring ihain ang isang Apela?

You may file an appeal within ninety (90) calendar days of the date of the notice of the initial coverage decision. Halimbawa, maaari kayong maghain ng apela para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

 • your health plan refuses to cover or pay for services you think your health plan should cover.
 • your health plan or one of the Contracting Medical Providers refuses to give you a service you think should be covered.
 • your health plan or one of the Contracting Medical Providers reduces or cuts back on services you have been receiving.
 • If you think that your health plan is stopping your coverage too soon.

Tandaan: The ninety (90) day limit may be extended for good cause. Include in your written request the reason why you could not file within the ninety (90) day timeframe.

If you are appealing because you were told that a service you are getting will be reduced or stopped, you have a shorter timeframe to appeal if you want us to continue covering that service while the appeal is processing.   For more information, please see your Member Handbook

In most cases, you must file your appeal with the Health Plan.  However, if your problem is about a service or item covered primarily by Medicaid or both Medicare and Medicaid, you can request a State Hearing which is filed with the Bureau of State Hearings.    

To file a State Hearing, your request must be made within 90 calendar days of receiving the notice of your State Hearing rights. The 90 calendar days begins on the day after the mailing date on the notice.  If you have a good reason for being late the Bureau of State Hearings may extend this deadline for you.

For more information regarding State Hearings, please see your Member Handbook 

Saan maaaring ihain ang Apela?

An appeal may be filed by calling us at 1-877-542-9236 (TTY 711) 8 a.m. to 8p.m. local time, Monday through Friday (voicemail available 24 hours a day/7 days a week) writing directly to us, calling us or submitting a form electronically via fax.

How do I Start an Appeal?

To start your appeal, you, your doctor or other provider, or your representative must contact us. You can call us at 1-877-542-9236 (TTY 7-1-1), 8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday.

You can submit a request to the following address:

Part D Appeals:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Part D Standard Appeals
P.O. Box 6103
Cypress, CA 90630-9948
Standard Fax: 1-877-960-8235

Part C Appeals:

Write of us at the following address:
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department:
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131 0364
Expedited Fax: 801-994-1349
Standard Fax: 801-994-1082

Bakit maghahain ng Apela?

You may use the appeal procedure when you want a reconsideration of a decision (organization determination) that was made regarding a service or the amount of payment your health plan paid for a service.

Mabibilis na Pasya/Pinabilis na Apela

Mayroon kayong karapatang humiling at tumanggap ng mga pinabilis na pasya na nakakaapekto sa inyong medikal na panggagamot sa "Sensitibo sa Oras" na mga sitwasyon. Ang isang Sensitibo sa Oras na sitwasyon ay isang sitwasyon kung saan ang pag-aantay na isagawa ang pasya sa loob ng nakatakdang panahon ng karaniwang proseso ng pagpapasya ay maaaring malalang maglagay sa panganib sa:

 • inyong buhay o kalusugan, o
 • inyong kakayahang makakuhang muli ng maximum na pagpapagana.

If your Medicare Advantage health plan or your Primary Care Provider decides, based on medical criteria, that your situation is Time-Sensitive or if any physician calls or writes in support of your request for an expedited review, your Medicare Advantage health plan will issue a decision as expeditiously as possible, but no later than seventy-two (72) hours plus 14 calendar days, if an extension is taken, after receiving the request.

Coverage Determination

Asking for a coverage determination (coverage decision)

The process for coverage decisions and making appeals deals with problems related to your benefits and coverage for prescription drugs, including problems related to payment. This is the process you use for issues such as whether a drug is covered or not and the way in which the drug is covered.

An initial coverage decision about your Part D drugs is called a "coverage determination.", or simply put, a "coverage decision." A coverage decision is a decision we make about your benefits and coverage or about the amount we will pay for your prescription drugs. We are making a coverage decision for you whenever we decide what is covered for you and how much we pay. In some cases we might decide a drug is not covered or is no longer covered by Medicare for you. If you disagree with this coverage decision, you can make an appeal.

Drug requirements and limitations

For certain prescription drugs, special rules restrict how and when the plan covers them. A team of doctors and pharmacists developed these rules to help our members use drugs in the most effective ways. These special rules also help control overall drug costs, which keeps your drug coverage more affordable. Some covered drugs may have additional requirements or limits that help ensure safe, effective and affordable drug use. And some drugs may require a coverage determination to verify whether they are covered by the Medicare Part D plan. The coverage determination process allows you or your prescriber to request coverage of drugs with additional requirements or ask for exceptions to your benefits.

You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking for the abbreviations next to the drug names in the plan's drug list. To find the plan's drug list go to the 'Find a Drug' Look Up Page and download your plan's formulary.

Some drugs covered by the Medicare Part D plan have "limited access" at network pharmacies because:

 • The FDA says the drug can be given out only by certain facilities or doctors
 • These drugs may require extra handling, provider coordination or patient education that can't be done at a network pharmacy

Requirements and limits apply to retail and mail service. These may include:

Prior Authorization (PA)

The plan requires you or your doctor to get prior authorization for certain drugs. This means the plan needs more information from your doctor to make sure the drug is being used correctly for a medical condition covered by Medicare. If you don't get approval, the plan may not cover the drug.

Quantity Limits (QL)

The plan will cover only a certain amount of this drug for one co-pay or over a certain number of days. These limits may be in place to ensure safe and effective use of the drug. If your doctor prescribes more than this amount or thinks the limit is not right for your situation, you and your doctor can ask the plan to cover the additional quantity.

Step Therapy (ST)

There are effective, lower-cost drugs that treat the same medical condition as this drug. You may be required to try one or more of these other drugs before the plan will cover your drug. If you have already tried other drugs or your doctor thinks they are not right for you, you and your doctor can ask the plan to cover this drug.

Medicare Part B or Medicare Part D Coverage Determination (B/D)

Depending on how this drug is used, it may be covered by either Medicare Part B (doctor and outpatient health care) or Medicare Part D (prescription drugs). Your doctor may need to provide the plan with more information about how this drug will be used to make sure it's correctly covered by Medicare.

TANDAAN: If you do not get approval from the plan for a drug with a requirement or limit before using it, you may be responsible for paying the full cost of the drug.

IN ADDITION TO THE ABOVE, YOU CAN ASK THE PLAN TO MAKE THE FOLLOWING EXCEPTIONS TO THE PLAN'S COVERAGE RULES

You can ask the plan to make an exception to the coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask the plan to make.

Formulary Exceptions

 • You can ask the plan to cover your drug even if it is not on the plan's drug list (formulary). If a formulary exception is approved, the non-preferred brand co-pay will apply.

Tiering Exceptions

 • You can ask the plan to provide a higher level of coverage for your drug. If your drug is in the non-preferred tier, you can ask the plan to cover it at the cost-sharing amount that applies to drugs in the preferred tier. This would lower the amount you must pay for your drug. Please note, if we grant your request to cover a drug that is not in the plan's formulary, you may not ask us to provide a higher level of coverage for the drug.

Tandaan: Tier exceptions are not available for drugs in the specialty tier.

Generally, the plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included in the plan's formulary, the lower-tiered drug or additional utilization restrictions would not be as effective in treating your condition and/or would cause you to have adverse medical effects.

How to request a coverage determination (including benefit exceptions)

Call the UnitedHealthcare Customer Service number to request a coverage determination (coverage decision). When requesting a formulary or tiering exception or asking for the plan to cover an additional amount of a drug with a quantity limit or asking for the plan to waive a step therapy requirement, a statement from your doctor supporting your request is required. Usually, the coverage decision will be made within 72 hours after we receive the request or your doctor's supporting statement (if required).

You can request an expedited (fast) coverage decision if you or your doctor believe that your health could be seriously harmed by waiting up to 72 hours for a decision. If your request to expedite is granted, we must give you a decision no later than 24 hours after we receive your request or prescribing doctor's supporting statement.

If you are a continuing member in the plan, you may notice that a formulary medication which you are currently taking is either not on the 2018 formulary or its cost-sharing or coverage is limited in the upcoming year.

If you are affected by a change in drug coverage you can:

 • Work with your doctor (or other prescriber) and ask the plan to make an exception to cover the drug. If we approve your request, you'll be able to get your drug at the start of the new plan year.
 • Find a different drug that we cover. You can call Customer Service to ask for a list of covered drugs that treat the same medical condition. You should discuss that list with your doctor, who can tell you which drugs may work for you.

In some situations, we will cover a one-time, temporary supply. During the time when you are getting a temporary supply of a drug, you should talk with your doctor to decide what to do when your temporary supply runs out. You can either switch to a different drug covered by the plan or ask the plan to make an exception for you and cover your current drug. To initiate a coverage determination request, please contact UnitedHealthcare.

Have the following information ready when you call:

 • Member name
 • Member date of birth
 • Medicare Part D Member ID number
 • Name of the medication
 • Physician's phone number
 • Physician fax number (if available)

For Part C and Part D coverage determination:
Write of us at the following address:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department
PO Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

Fax: (801) 994-1082

If you have questions, please call Connected® for MyCare Ohio at 1‑877‑542‑9236 (TTY 711), 8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday (voicemail available 24 hours a day/7 days a Week). If you need to speak to your Care Manager, please call 1‑800‑542‑8630 (TTY 711), 24 hours a day/7 days a Week. These calls are free.

You may also request a coverage decision/exception by logging on to www.optumrx.com and submitting a request. If you are a new user with www.optumrx.com, you will need to register before you can access the Prior Authorization request tool. Once you have registered, you will find the Prior Authorization tool under the Health Tools Menu. Once your request has been submitted, we will attempt to contact your prescriber to get a supporting statement and/or additional clinical information needed to make a decision.

Download this form to request an exception:

 • Medicare Part D Coverage Determination Request Form (PDF)(54.6 KB) – for use by members and providers
 • This is a CMS-model exception and prior authorization request form developed specifically for use by all Medicare Part D prescribing physicians or members. You may use this form or the Prior Authorization Request Forms listed below.
 • Medication Prior Authorization Request Form (PDF)(29.9 KB)
 • Tandaan: PDF (Portable Document Format) files can be viewed with Adobe® Reader®. Kung wala ka pa ng viewer na ito sa iyong computer, i-download ito nang libre sa website ng Adobe.

To initiate a request, providers may contact UnitedHealthcare or fax toll-free to 1-800-527-0531 for Standard Prior Authorization or 1-800-853-3844 for Specialty Prior Authorization. The plan's decision on your exception request will be provided to you by telephone or mail. In addition, the initiator of the request will be notified by telephone or fax.

To inquire about the status of a coverage decision, contact UnitedHealthcare.

 • Please refer to your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage Document or your plan's member handbook.

Tandaan: Existing plan members who have already completed the coverage determination process for their medications in 2019 may not be required to complete this process again.

What happens if we deny your request?

If we deny your request, we will send you a written reply explaining the reasons for denial. If an initial decision does not give you all that you requested, you have the right to appeal the decision. See How to appeal a decision about your prescription coverage.

How to appoint a representative to help you with a coverage determination or an appeal.

The representative can be a permanent one, such as a Power of Attorney, or it can be someone you name to help you only during the coverage determination case. Download the representative form.

Both you and the person you have named as an authorized representative must sign the representative form. This statement must be sent to:

Part D Appeals:
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Part D Standard Appeals
P.O. Box 6103
Cypress, CA 90630-9948
Standard Fax: 877-960-8235

Medical (Non‑Drug) Appeals:
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
Or Fax to: 801-994-1082
If your prescribing doctor calls on your behalf, no representative form is required.

Making an appeal

Kung gumawa kami ng pasya sa coverage at hindi ka nasisiyahan sa pasyang ito, maaari mong "i-apela" ang pasya. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin at baguhin ang isang pasya sa saklaw na aming ginawa.

When you make an appeal, we review the coverage decision we have made to check to see if we were following all of the rules properly. Your appeal is handled by different reviewers than those who made the original unfavorable decision. When we have completed the review we give you our decision.

How to appeal a decision about your prescription coverage
Appeal Level 1 - You may ask us to review an adverse coverage decision we've issued to you, even if only part of our decision is not what you requested. An appeal to the plan about a Medicare Part D drug is also called a plan "redetermination."

Appeal Level 2 – If we reviewed your appeal at "Appeal Level 1" and did not decide in your favor, you have the right to appeal to the Independent Review Entity (IRE).

When we receive your request to review the adverse coverage determination, we give the request to people at our organization not involved in making the initial determination. This helps ensure that we give your request a fresh look.

To file an appeal:

 • Write a letter describing your appeal, and include any paperwork that may help in the research of your case. Provide your name, your member identification number, your date of birth, and the drug you need. You may also request an appeal by downloading and mailing in the Redetermination Request Form (PDF)(66.8 KB) or by secure email.

Send the letter or the Redetermination Request Form to the

Part D Appeals:
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Part D Standard Appeals
P.O. Box 6103
Cypress, CA 90630-9948
Standard Fax: 877-960-8235

Part C Appeals:
Grievances and Medical (Non-Drug) Appeals:

Write of us at the following address:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department:
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131 0364
Expedited Fax: 801-994-1349
Standard Fax: 801-994-1082

 • You must mail your letter within 60 days of the date the adverse determination was issues, or within 60 days from the date of the denial of reimbursement request. If you missed the 60-day deadline, you may still file your appeal if you provide a valid reason for missing the deadline.
 • Tandaan: if you are requesting an expedited (fast) appeal, you may also call UnitedHealthcare.
 • The Medicare Part D Appeals and Grievance Department will look into your case and respond with a letter within 7 calendar days of receiving your request. You'll receive a letter with detailed information about the coverage denial.
 • The information on how to file a Level 1 Appeal can also be found in the adverse coverage decision letter.

To inquire about the status of an appeal, contact UnitedHealthcare.

Who may file your appeal of the coverage determination?
If you are appealing a coverage decision about a Medicare Part D drug, you, your authorized representative, or a prescriber (or his and her office staff) may file a standard appeal request or a fast appeal request.

How soon must you file your appeal?
You must file the appeal request within 60 calendar days from the date included on the notice of our initial determination. We may give you more time if you have a good reason for missing the deadline.

How soon will we decide on your appeal?

For a standard decision regarding reimbursement for a Medicare Part D drug you have paid for and received and for standard appeal review requests for drugs you have not yet received:

We will give you our decision within 7 calendar days of receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 7 calendar days, your request will automatically go to Appeal Level 2 (Independent Review Entity).

For a fast decision about a Medicare Part D drug that you have not yet received.

We will give you our decision within 72 hours after receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 72 hours, your request will automatically go to Appeal Level 2.

Next steps if the plan says "no"

If you asked for Medicare Part D drugs or payment for Medicare Part D drugs and we did not rule completely in your favor at Appeal Level 1, you may file an appeal with the Independent Review Entity (Appeal Level 2).

If you choose to appeal, you must send the appeal request to the Independent Review Entity (IRE). The decision you receive from the plan (Appeal Level 1) will tell you how to file the appeal, including who can file the appeal and how soon it must be filed. You must file your appeal within 60 days from the date on the letter you receive.

To obtain an aggregate number of the plan's grievances, appeals and exceptions please contact UnitedHealthcare.

The following information about your Medicare Part D Drug Benefit is available upon request:

 • Information on the procedures used to control utilization of services and expenditures.
 • Information on the number and disposition in the aggregate of appeals and quality of care grievances filed by those enrolled in the plan.
 • A summary of the compensation method used for physicians and other health care providers.
 • A description of our financial condition, including a summary of the most recently audited statement.

Quality assurance policies and procedures

The Utilization Management/Quality Assurance (UM/QA) program is designed to help ensure safe and appropriate use of prescription drugs covered under Medicare Part D. This program focuses on reducing adverse drug events and drug interactions, optimizing medication utilization, and providing incentives to reduce costs when medically appropriate. UnitedHealthcare offers the UM/QA program at no additional cost to its members and their providers.

Utilization management

The UM/QA program incorporates utilization management tools to encourage appropriate and cost-effective use of Medicare Part D prescription drugs. These tools include, but are not limited to: prior authorization, clinical edits, quantity limits and step therapy.

Quality assurance

As part of the UM/QA program, all prescriptions are screened by drug utilization review systems developed to detect and address the following clinical issues:

 • Clinically significant drug interactions
 • Therapeutic duplication
 • Inappropriate or incorrect drug therapy
 • Patient-specific drug contraindications
 • Over-utilization and under-utilization
 • Abuse or misuse

The UM/QA program helps ensure that a review of prescribed therapy is performed before each prescription is dispensed. These concurrent drug reviews are implemented as clinical edits at the point-of-sale or point-of-distribution.

In addition, retrospective drug utilization reviews identify inappropriate or medically unnecessary care. We perform ongoing, periodic review of claims data to evaluate prescribing patterns and drug utilization that may suggest potentially inappropriate use.

Mga Daing

Sino ang maaaring maghain ng Daing?

Maaaring maghain ng daing ang sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng daing.
 • Maaaring ihain ng iba pa ang daing para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal na kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng daing para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
 • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in requesting a grievance from your Medicare Advantage health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
 • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
 • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.

Ano ang isang Daing?

A grievance is a type of complaint you make if you have a complaint or problem that does not involve payment or services by your health plan or a Contracting Medical Provider. Halimbawa, maghahain kayo ng daing: kung mayroon kayong problema sa mga bagay gaya ng kalidad ng inyong pangangalaga sa panahon ng pananatili sa opsital; nararamdaman ninyong hinihikayat kayong umalis sa inyong plano; mga oras ng pag-aantay sa telepono, sa isang botika ng network, sa silid ng pag-aantay, o sa silid ng eksaminasyon; nag-aantay nang masyadong matagal upang mapunan ang mga reseta; ang paraan ng pagkilos ng inyong mga doktor, network pharmacist o iba pa; hindi nakausap ang isang tao sa pamamagitan ng telepono o makuha ang impormasyong inyong kinakailangan; o kakulangan sa kalinisan o ang kundisyon ng tanggapan ng doktor.

Kailan maaaring ihain ang isang Daing?

Complaints related to Part D must be made within 90 calendar days after you had the problem you want to complain about. Complaints regarding any other Medicare or Medicaid Issue must be made within 90 calendar days after you had the problem you want to complain about. If possible, we will answer you right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Complaints about access to care are answered in 2 business days.

Pinabilis na Daing

You have the right to request an expedited grievance if you disagree with your health plan's decision to invoke an extension on your request for an organization determination or reconsideration, or your health plan's decision to process your expedited reconsideration request as a standard request. In such cases, health plan will respond to your grievance within twenty-four (24) hours of receipt.

Saan maaaring ihain ang Daing?

Call Member Services at 1-877-542-9236 (TTY 711) 8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday through Friday (voicemail available 24 hours a day/7 days a week). Or you can write us at:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131 0364

Expedited Fax: 801-994-1349
Standard Fax: 801-994-1082

Bakit maghahain ng Daing?

You are encouraged to use the grievance procedure when you have any type of complaint (other than an appeal) with your health plan or a Contracting Medical Provider, especially if such complaints result from misinformation, misunderstanding or lack of information.

Grievance, Coverage Determinations and Appeals

Filing a grievance (making a complaint) about your prescription coverage

A grievance is a complaint other than one that involves a request for a coverage determination. The complaint process is used for certain types of problems only. This includes problems related to quality of care, waiting times, and the customer service you receive. Grievances do not involve problems related to approving or paying for Medicare Part D drugs.

Some types of problems that might lead to filing a grievance include:

 • Issues with the service you receive from Customer Service.
 • If you feel that you are being encouraged to leave (disenroll from) the plan.
 • If you disagree with our decision not to give you a "fast" decision or a "fast" appeal.
 • We don't give you a decision within the required time frame.
 • We don't give you required notices.
 • You believe our notices and other written materials are hard to understand.
 • Waiting too long for prescriptions to be filled.
 • Rude behavior by network pharmacists or other staff.
 • We don't forward your case to the Independent Review Entity if we do not give you a decision on time.

If you have any of these problems and want to make a complaint, it is called "filing a grievance."

Who may file a grievance

You or someone you name may file a grievance. The person you name would be your "representative." You may name a relative, friend, lawyer, advocate, doctor or anyone else to act for you. Other persons may already be authorized by the Court or in accordance with State law to act for you.

If you want someone to act for you who is not already authorized by the Court or under State law, you and that person must sign and date a statement granting the person legal permission to be your representative. To learn how to name your representative, call UnitedHealthcare® Customer Service.

Filing a grievance with our plan
The process for making a complaint is different from the process for coverage decisions and appeals. If you have a complaint, you or your representative may call the phone number for Medicare Part D Grievances (for complaints about Medicare Part D drugs) listed on the back of your member ID card. We will try to resolve your complaint over the phone.

If you do not wish to call (or you called and were not satisfied), you can put your complaint in writing and send it to us.

Submit a written request for a grievance to Part C & D Grievances:

Write of us at the following address:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department:
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131 0364
Expedited Fax: 801-994-1349
Standard Fax: 801-994-1082

If you ask for a written response, file a written grievance, or your complaint is related to quality of care, we will respond in writing.

If you are making a complaint because we denied your request for a "fast coverage decision" or a "fast appeal," we will automatically give you a "fast" complaint. If you have a "fast" complaint, it means we will give you an answer within 24 hours.

 1. You may submit a written request for a Fast Grievance to the

  Write of us at the following address:
  Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
  Paunawa: Complaint and Appeals Department:
  P.O. Box 31364
  Salt Lake City, UT 84131 0364

 2. You may fax your expedited written request toll-free to 1-801-994-1349; or
 3. You may contact UnitedHealthcare to file an expedited Grievance.

Please be sure to include the words "fast", "expedited" or "24-hour review" on your request.

Whether you call or write, you should contact Customer Service right away. Complaints related to Part D must be made within 90 calendar days after you had the problem you want to complain about. Complaints regarding any other Medicare or Medicaid issue must be made within 90 calendar days after you had the problem you want to complain about. If possible, we will answer you right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Most complaints are answered in 30 calendar days.

Please refer to your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage Document or your plan's member handbook.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Dapat na sumunod ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare sa mahihigpit na panuntunan para sa kung paano kilalanin, subaybayan, lutasin at i-ulat ng mga ito ang lahat ng apela at daing.

Mga Apela

Maaaring ihain ang isang apela ng sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng apela.
 • Maaaring maghain ang iba pa para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal upang kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng apela para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in requesting an appeal from your Medicare Advantage health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong apela.
   • Mag-click dito upang hanapin at i-download ang form ng Pagtatalaga ng Pagkatawan ng CMS (CMS Appointment of Representation).
  • Click here to find your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9 of the Evidence of Coverage document.

Ano ang isang Apela?
Ang isang apela ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang sa pasya (pagpapasya) na ginagawa patungkol sa isang serbisyo, o ang halaga ng pagbabayad ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o magbabayad para sa isang serbisyo o ang halagang dapat ninyong bayaran para sa isang serbisyo.

Kailan maaaring ihain ang isang Apela?

Maaari kayong maghain ng apela sa loob ng animnapung (60) araw sa kalendaryo ng petsa ng notice ng paunang pagpapasya ng samahan. Halimbawa, maaari kayong maghain ng apela para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

 • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare na saklawin ang o magbayad para sa mga serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare.
 • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal na magbigay sa inyo ng serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin.
 • binabawasan o pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal ang mga serbisyong inyong tinatanggap.
 • Kung iniisip ninyong pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong saklaw nang masyadong maaga.

Tandaan: Maaaring mapalawak ang animnapung (60) araw na limitasyon para sa mabuting dahilan. Isama sa inyong nakasulat na kahilingan ang dahilan kung bakit hindi kayo makapaghain sa loob ng animnapung (60) araw na timeframe.

Saan maaaring ihain ang Apela?

An appeal may be filed in writing directly to us.

UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

P. O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
Fax: 1-888-517-7113 : Fax/Expedited appeals only – 1-866-373-1081

OR

Call 1-800-290-4009 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

An appeal may be filed in writing directly to us. 

UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D
PO Box 6103, MS CA 124-0197
Cypress CA 90630-0023

Fax/Expedited appeals only – 1-866-308-6294

OR

Call 1-800-290-4909 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

Bakit maghahain ng Apela?

Maaari ninyong gamitin ang paraan ng apela kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang ng pasya (pagpapasya ng samahan) na ginawa patungkol sa isang serbisyo o ang halaga ng pagbabayad na binayaran ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare para sa isang serbisyo.

Mabibilis na Pasya/Pinabilis na Apela

Mayroon kayong karapatang humiling at tumanggap ng mga pinabilis na pasya na nakakaapekto sa inyong medikal na panggagamot sa "Sensitibo sa Oras" na mga sitwasyon. Ang isang Sensitibo sa Oras na sitwasyon ay isang sitwasyon kung saan ang pag-aantay na isagawa ang pasya sa loob ng nakatakdang panahon ng karaniwang proseso ng pagpapasya ay maaaring malalang maglagay sa panganib sa:

 • inyong buhay o kalusugan, o
 • inyong kakayahang makakuhang muli ng maximum na pagpapagana.

If your Medicare Advantage health plan or your Primary Care Provider decides, based on medical criteria, that your situation is Time-Sensitive or if any physician calls or writes in support of your request for an expedited review, your Medicare Advantage health plan will issue a decision as expeditiously as possible, but no later than seventy-two (72) hours plus fourteen (14) calendar days, if an extention is taken, after receiving the request.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Mga Daing

Sino ang maaaring maghain ng Daing?

Maaaring maghain ng daing ang sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng daing.
 • Maaaring ihain ng iba pa ang daing para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal na kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng daing para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I your name appoint name of representative to act as my representative in requesting a grievance from your Medicare Advantage health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong daing.

Ano ang isang Daing?

Ang isang daing ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kung mayroon kayong reklamo o problema na hindi kabilang ang pagbabayad o mga serbisyo ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isang Nangongontratang Provider na Medikal. Halimbawa, maghahain kayo ng daing: kung mayroon kayong problema sa mga bagay gaya ng kalidad ng inyong pangangalaga sa panahon ng pananatili sa opsital; nararamdaman ninyong hinihikayat kayong umalis sa inyong plano; mga oras ng pag-aantay sa telepono, sa isang botika ng network, sa silid ng pag-aantay, o sa silid ng eksaminasyon; nag-aantay nang masyadong matagal upang mapunan ang mga reseta; ang paraan ng pagkilos ng inyong mga doktor, network pharmacist o iba pa; hindi nakausap ang isang tao sa pamamagitan ng telepono o makuha ang impormasyong inyong kinakailangan; o kakulangan sa kalinisan o ang kundisyon ng tanggapan ng doktor.

Kailan maaaring ihain ang isang Daing?

You may file a verbal by calling customer service or a written grievance by writing to the plan within sixty (60) of the date the circumstance giving rise to the grievance. Tandaan: Maaaring mapalawak ang animnapung (60) araw na limitasyon para sa mabuting dahilan. Include your written request the reason why you could not file within sixty (60) day timeframe.

Pinabilis na Daing

You have the right to request an expedited grievance if you disagree with your Medicare Advantage health plan's decision to invoke an extension on your request for an organization determination or reconsideration, or your Medicare Advantage health plan's decision to process your expedited reconsideration request as a standard request. In such cases, your Medicare Advantage health plan will respond to your grievance within twenty-four (24) hours of receipt.

Saan maaaring ihain ang Daing?

A grievance may be filed verbally or in writing.

A verbal grievance may be filled by calling the Customer Service number on the back of your ID card. For complaints about Part D Drugs you may also call the phone number for Medicare Part D Grievances listed on the back of your ID Card. If we were unable to resolve your complaint over the phone you may file written complaint.

A written Grievance may be filed by writing to

UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part C

P. O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
Fax: 1-888-517-7113 : Fax/Expedited appeals only – 1-866-373-1081

OR

Call 1-800-290-4009 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

An appeal may be filed in writing directly to us. 

UnitedHealthcare Appeals and Grievances Department Part D
PO Box 6103, MS CA 124-0197
Cypress CA 90630-0023

Fax/Expedited appeals only – 1-866-308-6294

OR

Call 1-800-290-4009 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

Bakit maghahain ng Daing?

Hinihikayat kayong gamitin ang pamamaraan ng daing kapag mayroon kayong anumang uri ng reklamo (maliban sa apela) sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isang Nangongontratang Provider na Medikal, lalo na kung nagreresulta ang mga naturang reklamo mula sa maling impormasyon, hindi pagkakaunawaan o kakulangan sa impormasyon.

Grievance, Coverage Determinations and Appeals

Filing a grievance (making a complaint) about your prescription coverage

A grievance is a complaint other than one that involves a request for a coverage determination. The complaint process is used for certain types of problems only. This includes problems related to quality of care, waiting times, and the customer service you receive. Grievances do not involve problems related to approving or paying for Medicare Part D drugs.

Some types of problems that might lead to filing a grievance include:

 • Issues with the service you receive from Customer Service.
 • If you feel that you are being encouraged to leave (disenroll from) the plan.
 • If you disagree with our decision not to give you a "fast" decision or a "fast" appeal.
 • We don't give you a decision within the required time frame.
 • We don't give you required notices.
 • You believe our notices and other written materials are hard to understand.
 • Waiting too long for prescriptions to be filled.
 • Rude behavior by network pharmacists or other staff.
 • We don't forward your case to the Independent Review Entity if we do not give you a decision on time.

If you have any of these problems and want to make a complaint, it is called "filing a grievance."

Who may file a grievance

You or someone you name may file a grievance. The person you name would be your "representative." You may name a relative, friend, lawyer, advocate, doctor or anyone else to act for you. Other persons may already be authorized by the Court or in accordance with State law to act for you.

If you want someone to act for you who is not already authorized by the Court or under State law, you and that person must sign and date a statement granting the person legal permission to be your representative. To learn how to name your representative, call UnitedHealthcare® Customer Service.

Filing a grievance with our plan

The process for making a complaint is different from the process for coverage decisions and appeals. If you have a complaint, you or your representative may call the phone number for Medicare Part D Grievances (for complaints about Medicare Part D drugs) listed on the back of your member ID card. We will try to resolve your complaint over the phone.

If you do not wish to call (or you called and were not satisfied), you can put your complaint in writing and send it to us.

Submit a written request for a Part D related grievance to:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Appeals & Grievance Dept.
PO Box 6106, M/S CA 124-0197
Cypress,CA 90630-0016

 • You may fax your written request toll-free to 1-866-308-6294.
 • Or call 1-800-290-4009 TTY 711


8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

If you ask for a written response, file a written grievance, or if your complaint is related to quality of care, we will respond in writing.

If you are making a complaint because we denied your request for a "fast coverage decision" or a "fast appeal," we will automatically give you a "fast" complaint. If you have a "fast" complaint, it means we will give you an answer within 24 hours.

 1. 1. You may submit a written request for a Fast Grievance to the Medicare Part D Appeals & Grievance Dept. at PO Box 6103, MS CA124-0197 Cypress CA 90630-0023; or
 2. You may fax your written request toll-free to 1-866-308-6296; or
 3. You may contact UnitedHealthcare to file an expedited Grievance.

Please be sure to include the words "fast", "expedited" or "24-hour review" on your request.

 • Or Call 1-800-290-4009 TTY 711 8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

Whether you call or write, you should contact Customer Service right away. The complaint must be made within 60 calendar days after you had the problem you want to complain about. If possible, we will answer you right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Most complaints are answered in 30 calendar days.

If we need more information and the delay is in your best interest or if you ask for more time, we can take up to 14 more calendar days (44 calendar days total) to answer your complaint.

Click here to find your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9 of the Evidence of Coverage document.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Coverage Determinations

Asking for a coverage determination (coverage decision)

An initial coverage decision about your Part D drugs is called a “coverage decision.” A coverage decision is a decision we make about your benefits and coverage or about the amount we will pay for your prescription drugs. We are making a coverage decision for you whenever we decide what is covered for you and how much we pay. In some cases we might decide a drug is not covered or is no longer covered by Medicare for you. If you disagree with this coverage decision, you can make an appeal.

In general, if you bring your prescription to a pharmacy and the pharmacy tells you the prescription isn't covered under your plan, that isn't a coverage determination. You need to call or write to us to ask for a formal decision about the coverage.

Drug requirements and limitations

For certain prescription drugs, special rules restrict how and when the plan covers them. A team of doctors and pharmacists developed these rules to help our members use drugs in the most effective ways. These special rules also help control overall drug costs, which keeps your drug coverage more affordable. Some covered drugs may have additional requirements or limits that help ensure safe, effective and affordable drug use If there is a restriction for your drug, it usually means that you (or your doctor) will have to use the coverage decision process and ask us to make an exception. We may or may not agree to waive the restriction for you.

You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking for the abbreviations next to the drug names in the plan's drug list. To find the plan's drug list go to View plans and pricing and enter your ZIP code. Choose one of the available plans in your area and view the plan details. You’ll find the form you need in the Helpful Resources section.

Some drugs covered by the Medicare Part D plan have "limited access" at network pharmacies because:

 • The FDA says the drug can be given out only by certain facilities or doctors
 • These drugs may require extra handling, provider coordination or patient education that can't be done at a network pharmacy

Requirements and limits apply to retail and mail service. These may include:

Prior Authorization (PA)

The plan requires you or your doctor to get prior authorization for certain drugs. This means the plan needs more information from your doctor to make sure the drug is being used correctly for a medical condition covered by Medicare. If you don't get approval, the plan may not cover the drug.

Quantity Limits (QL)

The plan will cover only a certain amount of this drug , or a cumulative amount across a category of drugs (such as opioids), for one co-pay or over a certain number of days. These limits may be in place to ensure safe and effective use of the drug. If your doctor prescribes more than this amount or thinks the limit is not right for your situation, you and your doctor can ask the plan to cover the additional quantity.

Step Therapy (ST)

There are effective, lower-cost drugs that treat the same medical condition as this drug. You may be required to try one or more of these other drugs before the plan will cover your drug. If you have already tried other drugs or your doctor thinks they are not right for you, you and your doctor can ask the plan to cover this drug.

Medicare Part B or Medicare Part D Coverage Determination (B/D)

Depending on how this drug is used, it may be covered by either Medicare Part B (doctor and outpatient health care) or Medicare Part D (prescription drugs). Your doctor may need to provide the plan with more information about how this drug will be used to make sure it's correctly covered by Medicare.

TANDAAN: If you do not get approval from the plan for a drug with a requirement or limit before using it, you may be responsible for paying the full cost of the drug.

IN ADDITION TO THE ABOVE, YOU CAN ASK THE PLAN TO MAKE THE FOLLOWING EXCEPTIONS TO THE PLAN'S COVERAGE RULES

You can ask the plan to make an exception to the coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask the plan to make.

Formulary Exceptions

 • You can ask the plan to cover your drug even if it is not on the plan's drug list (formulary). If a formulary exception is approved, the non-preferred brand co-pay will apply. You cannot ask for an exception to the copayment or coinsurance amount we require you to pay for the drug.

Cost Sharing Exceptions

 • If your drug is in a cost-sharing tier you think is too high, you and your doctor can ask the plan to make an exception in the cost-sharing tier so that you pay less for it.
 • Drugs in some of our cost-sharing tiers are not eligible for this type of exception. For example, if we grant your request to cover a drug that is not in the plan's Drug List, we cannot lower the cost-sharing amount for that drug. In addition:
  • Tier exceptions are not available for drugs in the Specialty Tier.
  • Tier exceptions are not available for drugs in the Preferred Generic Tier.
  • Tier exceptions are not available for branded drugs in the higher tiers if you ask for an exception for reduction to the generic-only tier level.
  • Tier exceptions are not available for biological (injectable) drugs if you ask for an exception for reduction to a tier that does not contain other biological (injectable) drugs.
  • Tier exceptions may be granted only if there are alternatives in the lower tiers used to treat the same condition as your drug.

Generally, the plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included in the plan’s formulary, the lower-tiered drug or additional utilization restrictions would not be as effective in treating your condition and/or would cause you to have adverse medical effects.

An exception is a type of coverage decision. Similar to other types of coverage decisions, if we turn down your request for an exception, you can appeal our decision.

How to request a coverage determination (including benefit exceptions)

Call the UnitedHealthcare Customer Service number to request a coverage determination (coverage decision). When requesting a formulary or tiering exception or asking for the plan to cover an additional amount of a drug with a quantity limit or asking for the plan to waive a step therapy requirement, a statement from your doctor supporting your request is required. Usually, the coverage decision will be made within 72 hours after we receive the request or your doctor's supporting statement (if required).

You can request an expedited (fast) coverage decision if you or your doctor believe that your health could be seriously harmed by waiting up to 72 hours for a decision. If your request to expedite is granted, we must give you a decision no later than 24 hours after we receive your request or prescribing doctor's supporting statement.

If you are a continuing member in the plan, you may notice that a formulary medication which you are currently taking is either not on the 2019 formulary or its cost-sharing or coverage is limited in the upcoming year. If you are affected by a change in drug coverage you can:

 • Work with your doctor (or other prescriber) and ask the plan to make an exception to cover the drug. If we approve your request, you’ll be able to get your drug at the start of the new plan year.
 • Find a different drug that we cover. You can call Customer Service to ask for a list of covered drugs that treat the same medical condition. You should discuss that list with your doctor, who can tell you which drugs may work for you.

In some situations, we will cover a one-time, temporary supply. During the time when you are getting a temporary supply of a drug, you should talk with your doctor to decide what to do when your temporary supply runs out. You can either switch to a different drug covered by the plan or ask the plan to make an exception for you and cover your current drug.To initiate a coverage determination request, please contact UnitedHealthcare.

Have the following information ready when you call:

 • Member name
 • Member date of birth
 • Medicare Part D Member ID number
 • Name of the medication
 • Physician's phone number
 • Physician fax number (if available)

You may also request a coverage decision/exception by logging on to www.optumrx.com and submitting a request. If you are a new user with www.optumrx.com, you will need to register before you can access the Prior Authorization request tool. Once you have registered, you will find the Prior Authorization tool under the Health Tools Menu. Once your request has been submitted, we will attempt to contact your prescriber to get a supporting statement and/or additional clinical information needed to make a decision.

Download this form to request an exception:

 • Medicare Part D Coverage Determination Request Form(PDF)(54.6 KB) – for use by members and providers
 • This is a CMS-model exception and prior authorization request form developed specifically for use by all Medicare Part D prescribing physicians or members. You may use this form or the Prior Authorization Request Forms listed below. 
 • Medication Prior Authorization Request Form (PDF)(29.9 KB)
 • Tandaan: Matitingnan ang mga PDF (Portable Document Format) file gamit ang Adobe® Reader®. If you don't already have this viewer on your computer, download it free from the Adobe website.

To initiate a request, providers may contact UnitedHealthcare or fax toll-free to 1-800-527-0531 for Standard Prior Authorization or 1-800-853-3844 for Specialty Prior Authorization. The plan's decision on your exception request will be provided to you by telephone or mail. In addition, the initiator of the request will be notified by telephone or fax.

To inquire about the status of a coverage decision, contact UnitedHealthcare.

Please refer to your plan’s Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage document or your plan’s member handbook.

Tandaan: Existing plan members who have already completed the coverage determination process for their medications in 2019 may not be required to complete this process again.

What happens if we deny your request?

If we deny your request, we will send you a written reply explaining the reasons for denial. If an initial decision does not give you all that you requested, you have the right to appeal the decision. See How to appeal a decision about your prescription coverage.

How to appoint a representative to help you with a coverage determination or an appeal.

The representative can be a permanent one, such as a Power of Attorney, or it can be someone you name to help you only during the coverage determination case. Download the representative form.

Both you and the person you have named as an authorized representative must sign the representative form. This statement must be sent to UnitedHealthcare P.O. Box 61036 Cypress, CA 90630-9998. Or you can fax it to UnitedHealthcare Medicare Plans – AOR toll-free at 1-800-527-0531. If your prescribing doctor calls on your behalf, no representative form is required.

Making an appeal

If we make a coverage decision and you are not satisfied with this decision, you can “appeal” the decision. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin at baguhin ang isang pasya sa saklaw na aming ginawa.

When you make an appeal, we review the coverage decision we have made to check to see if we were following all of the rules properly. Your appeal is handled by different reviewers than those who made the original unfavorable decision. When we have completed the review we give you our decision.

How to appeal a decision about your prescription coverage

Appeal Level 1 - You may ask us to review an adverse coverage decision we’ve issued to you, even if only part of our decision is not what you requested. An appeal to the plan about a Medicare Part D drug is also called a plan "redetermination."

Appeal Level 2 – If we reviewed your appeal at "Appeal Level 1" and did not decide in your favor, you have the right to appeal to the Independent Review Entity (IRE).

When we receive your request to review the adverse coverage determination, we give the request to people at our organization not involved in making the initial determination. This helps ensure that we give your request a fresh look.

To file an appeal:

 • Write a letter describing your appeal, and include any paperwork that may help in the research of your case. Provide your name, your member identification number, your date of birth, and the drug you need. You may also request an appeal by downloading and mailing in the Redetermination Request Form (PDF)(66.8 KB) or by secure email.
  • Send the letter or the Redetermination Request Form(PDF)(66.8 KB) to the Medicare Part D Appeals and Grievance Department P.O. Box 6103 Cypress, CA 90630-0233 8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept
 • You must mail your letter within 60 days of the date the adverse determination was issues, or within 60 days from the date of the denial of reimbursement request. If you missed the 60-day deadline, you may still file your appeal if you provide a valid reason for missing the deadline.
 • The Medicare Part D Appeals and Grievance Department will look into your case and respond with a letter within 7 calendar days of receiving your request. You'll receive a letter with detailed information about the coverage denial.

The information on how to file a Level 1 Appeal can also be found in the adverse coverage decision letter.

To inquire about the status of an appeal, contact UnitedHealthcare.

Submit a written request for a Part C and Part D grievance to:  

UnitedHealthcare Coverage Determination Part C

P. O. Box 5250
Kingston, NY 12402-5250
Fax/Expedited 1-501-262-7072

OR

Call: 1-800-290-4009 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

An appeal may be filed in writing directly to us.

UnitedHealthcare Coverage Determination Part D

P. O. Box 5250
Kingston, NY 12402-5250
Fax: Fax/Expedited Fax – 1-501-262-7072 OR
Call: 1-800-290-4009 TTY 711
8am-8pm: 7 Days Oct-Mar; M-F Apr-Sept

Who may file your appeal of the coverage determination?

If you are appealing a coverage decision about a Medicare Part D drug, you, your authorized representative, or a prescriber (or his and her office staff) may file a standard appeal request or a fast appeal request.

How soon must you file your appeal?

You must file the appeal request within 60 calendar days from the date included on the notice of our initial determination. We may give you more time if you have a good reason for missing the deadline.

How soon will we decide on your appeal?

For a standard decision regarding reimbursement for a Medicare Part D drug you have paid for and received and for standard appeal review requests for drugs you have not yet received:

We will give you our decision within 7 calendar days of receiving the pre-service appeal request and 14 days for a reimbursement request. If we do not give you our decision within 7/14 calendar days, your request will automatically go to Appeal Level 2 (Independent Review Entity).

For a fast decision about a Medicare Part D drug that you have not yet received.

We will give you our decision within 72 hours after receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 72 hours, your request will automatically go to Appeal Level 2.

Next steps if the plan says "no"

If you asked for Medicare Part D drugs or payment for Medicare Part D drugs and we did not rule completely in your favor at Appeal Level 1, you may file an appeal with the Independent Review Entity (Appeal Level 2).

If you choose to appeal, you must send the appeal request to the Independent Review Entity (IRE). The decision you receive from the plan (Appeal Level 1) will tell you how to file the appeal, including who can file the appeal and how soon it must be filed. You must file your appeal within 60 days from the date on the letter you receive.

To obtain an aggregate number of the plan's grievances, appeals and exceptions please contact UnitedHealthcare.

The following information about your Medicare Part D Drug Benefit is available upon request:

 • Information on the procedures used to control utilization of services and expenditures.
 • Information on the number and disposition in the aggregate of appeals and quality of care grievances filed by those enrolled in the plan.
 • A summary of the compensation method used for physicians and other health care providers.
 • A description of our financial condition, including a summary of the most recently audited statement.

Quality assurance policies and procedures

The Utilization Management/Quality Assurance (UM/QA) program is designed to help ensure safe and appropriate use of prescription drugs covered under Medicare Part D. This program focuses on reducing adverse drug events and drug interactions, optimizing medication utilization, and providing incentives to reduce costs when medically appropriate. UnitedHealthcare offers the UM/QA program at no additional cost to its members and their providers.

Utilization management

The UM/QA program incorporates utilization management tools to encourage appropriate and cost-effective use of Medicare Part D prescription drugs. These tools include, but are not limited to: prior authorization, clinical edits, quantity limits and step therapy.

Quality assurance

As part of the UM/QA program, all prescriptions are screened by drug utilization review systems developed to detect and address the following clinical issues:

 • Morphine Milligram Equivalent (MME) limits
 • Opioid day supply limits (7-day supply)
 • Therapeutic dose limits
 • Clinically significant drug interactions
  • Therapeutic duplication
  • Inappropriate or incorrect drug therapy
  • Patient-specific drug contraindications
  • Under-utilization

The UM/QA program helps ensure that a review of prescribed therapy is performed before each prescription is dispensed. These concurrent drug reviews are implemented as clinical edits at the point-of-sale or point-of-distribution.

In addition, retrospective drug utilization reviews identify inappropriate or medically unnecessary care. We perform ongoing, periodic review of claims data to evaluate prescribing patterns and drug utilization that may suggest potentially inappropriate use.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Your health plan must follow strict rules for how they identify, track, resolve and report all appeals and grievances.

Medicare Part D Prior Authorization, Formulary Exception or Coverage Determination Request(s)

Prior Authorizations /Formulary Exceptions

Medicare Part D prior authorization forms list

Prescription Drugs - Not Covered by Medicare Part D

While most of your prescription drugs will be covered by Medicare Part D, there are a few drugs that are not covered by Medicare Part D but are covered by UnitedHealthcare® Connected™. You can view our plan's List of Covered Drugs on our website at www.myuhc.com/communityplan. Drugs with an asterisk are not covered by Medicare Part D but are covered by UnitedHealthcare® Connected™ (Medicare-Medicaid Plan). You do not have any co-pays for non-Part D drugs covered by our plan.

Please note that our list of medications that require prior authorization, formulary exceptions or coverage determinations can change

Submit a Pharmacy Prior Authorization. Formulary Exception or Coverage Determination Request to OptumRx.

Submit a Pharmacy Prior Authorization Request, Forumulary Exception or Coverage Determination electronically to OptumRx.

Coverage Determinations, Coverage Decisions and Appeals

Mga Apela

Sino ang maaaring maghain ng Apela?

Maaaring ihain ang isang apela ng sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng apela.
 • Maaaring maghain ang iba pa para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal upang kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng apela para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I [your name] appoint [name of representative] to act as my representative in requesting an appeal from your Medicare Advantage health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong apela.
  • Please refer to your plan’s Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage Document or your plan’s member handbook.

Ano ang isang Apela?

An appeal is a type of complaint you make when you want a reconsideration of a decision (determination) that was made regarding a service, or the amount of payment your health plan pays or will pay for a service or the amount you must pay for a service.

Kailan maaaring ihain ang isang Apela?

You may file an appeal within ninety (90) calendar days of the date of the notice of the initial coverage decision. Halimbawa, maaari kayong maghain ng apela para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

 • your health plan refuses to cover or pay for services you think your health plan should cover.
 • your health plan or one of the Contracting Medical Providers refuses to give you a service you think should be covered.
 • your health plan or one of the Contracting Medical Providers reduces or cuts back on services you have been receiving.
 • If you think that your  health plan is stopping your coverage too soon.

Tandaan: The ninety (90) day limit may be extended for good cause. Include in your written request the reason why you could not file within the ninety (90) day timeframe.

If you are appealing because you were told that a service you are getting will be reduced or stopped, you have a shorter timeframe to appeal if you want us to continue covering that service while the appeal is processing. For more information, please see your Member Handbook.

In most cases, you must file your appeal with the Health Plan. However, if your problem is about a service or item covered primarily by Medicaid or both Medicare and Medicaid, you can request a State Hearing which is filed with the Bureau of State Hearings.

To file a State Hearing, your request must be made within 90 calendar days of receiving the notice of your State Hearing rights. The 90 calendar days begins on the day after the mailing date on the notice. If you have a good reason for being late the Bureau of State Hearings may extend this deadline for you.

For more information regarding State Hearings, please see your Member Handbook.

Saan maaaring ihain ang Apela?

An appeal may be filed by calling us at 1-800-256-6533 (TTY 711) 8 a.m. to 8p.m. local time, Monday through Friday (voicemail available 24 hours a day/7 days a week) writing directly to us, calling us or submitting a form electronically.

How do I Start an Appeal?
To start your appeal, you, your doctor or other provider, or your representative must contact us. You can call us at 1-800-256-6533 (TTY 7-1-1), 8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday.

You can submit a request to the following address:

Part D Appeals:
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Part D Standard Appeals
P.O. Box 6103
Cypress, CA 90630-9948
Standard Fax: 877-960-8235

Part C Appeals:

Write of us at the following address:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department:
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131 0364

Expedited Fax: 801-994-1349
Standard Fax: 801-994-1082

Bakit maghahain ng Apela?

You may use the appeal procedure when you want a reconsideration of a decision (organization determination) that was made regarding a service or the amount of payment your health plan paid for a service

Mabibilis na Pasya/Pinabilis na Apela

Mayroon kayong karapatang humiling at tumanggap ng mga pinabilis na pasya na nakakaapekto sa inyong medikal na panggagamot sa "Sensitibo sa Oras" na mga sitwasyon. Ang isang Sensitibo sa Oras na sitwasyon ay isang sitwasyon kung saan ang pag-aantay na isagawa ang pasya sa loob ng nakatakdang panahon ng karaniwang proseso ng pagpapasya ay maaaring malalang maglagay sa panganib sa:

 • inyong buhay o kalusugan, o
 • inyong kakayahang makakuhang muli ng maximum na pagpapagana.

If your Medicare Advantage health plan or your Primary Care Provider decides, based on medical criteria, that your situation is Time-Sensitive or if any physician calls or writes in support of your request for an expedited review, your Medicare Advantage health plan will issue a decision as expeditiously as possible, but no later than seventy-two (72) hours plus fourteen (14) calendar days, if an extention is taken, after receiving the request.

Coverage Determination

Asking for a coverage determination (coverage decision)

The process for coverage decisions and making appeals deals with problems related to your benefits and coverage for prescription drugs, including problems related to payment. This is the process you use for issues such as whether a drug is covered or not and the way in which the drug is covered.

An initial coverage decision about your Part D drugs is called a "coverage determination.", or simply put, a "coverage decision." A coverage decision is a decision we make about your benefits and coverage or about the amount we will pay for your prescription drugs. We are making a coverage decision for you whenever we decide what is covered for you and how much we pay. In some cases we might decide a drug is not covered or is no longer covered by Medicare for you. If you disagree with this coverage decision, you can make an appeal.

Drug requirements and limitations

For certain prescription drugs, special rules restrict how and when the plan covers them. A team of doctors and pharmacists developed these rules to help our members use drugs in the most effective ways. These special rules also help control overall drug costs, which keeps your drug coverage more affordable. Some covered drugs may have additional requirements or limits that help ensure safe, effective and affordable drug use. And some drugs may require a coverage determination to verify whether they are covered by the Medicare Part D plan. The coverage determination process allows you or your prescriber to request coverage of drugs with additional requirements or ask for exceptions to your benefits.

You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking for the abbreviations next to the drug names in the plan's drug list. To find the plan's drug list go to the ‘Find a Drug' Look Up Page and download your plan's formulary.

Some drugs covered by the Medicare Part D plan have "limited access" at network pharmacies because:

 • The FDA says the drug can be given out only by certain facilities or doctors
 • These drugs may require extra handling, provider coordination or patient education that can't be done at a network pharmacy

Requirements and limits apply to retail and mail service. These may include:

Prior Authorization (PA)

The plan requires you or your doctor to get prior authorization for certain drugs. This means the plan needs more information from your doctor to make sure the drug is being used correctly for a medical condition covered by Medicare. If you don't get approval, the plan may not cover the drug.

Quantity Limits (QL)

The plan will cover only a certain amount of this drug for one co-pay or over a certain number of days. These limits may be in place to ensure safe and effective use of the drug. If your doctor prescribes more than this amount or thinks the limit is not right for your situation, you and your doctor can ask the plan to cover the additional quantity.

Step Therapy (ST)

There are effective, lower-cost drugs that treat the same medical condition as this drug. You may be required to try one or more of these other drugs before the plan will cover your drug. If you have already tried other drugs or your doctor thinks they are not right for you, you and your doctor can ask the plan to cover this drug.

Medicare Part B or Medicare Part D Coverage Determination (B/D)

Depending on how this drug is used, it may be covered by either Medicare Part B (doctor and outpatient health care) or Medicare Part D (prescription drugs). Your doctor may need to provide the plan with more information about how this drug will be used to make sure it's correctly covered by Medicare.

TANDAAN: If you do not get approval from the plan for a drug with a requirement or limit before using it, you may be responsible for paying the full cost of the drug.

IN ADDITION TO THE ABOVE, YOU CAN ASK THE PLAN TO MAKE THE FOLLOWING EXCEPTIONS TO THE PLAN'S COVERAGE RULES

You can ask the plan to make an exception to the coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask the plan to make.

Formulary Exceptions

 • You can ask the plan to cover your drug even if it is not on the plan's drug list (formulary). If a formulary exception is approved, the non-preferred brand co-pay will apply.

Tiering Exceptions

 • You can ask the plan to provide a higher level of coverage for your drug. If your drug is in the non-preferred tier, you can ask the plan to cover it at the cost-sharing amount that applies to drugs in the preferred tier. This would lower the amount you must pay for your drug. Please note, if we grant your request to cover a drug that is not in the plan's formulary, you may not ask us to provide a higher level of coverage for the drug.

Tandaan: Tier exceptions are not available for drugs in the specialty tier.

Generally, the plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included in the plan's formulary, the lower-tiered drug or additional utilization restrictions would not be as effective in treating your condition and/or would cause you to have adverse medical effects.

How to request a coverage determination (including benefit exceptions)

Call the UnitedHealthcare Customer Service number to request a coverage determination (coverage decision). When requesting a formulary or tiering exception or asking for the plan to cover an additional amount of a drug with a quantity limit or asking for the plan to waive a step therapy requirement, a statement from your doctor supporting your request is required. Usually, the coverage decision will be made within 72 hours after we receive the request or your doctor's supporting statement (if required).

You can request an expedited (fast) coverage decision if you or your doctor believe that your health could be seriously harmed by waiting up to 72hours for a decision. If your request to expedite is granted, we must give you a decision no later than 24 hours after we receive your request or prescribing doctor's supporting statement.

If you are a continuing member in the plan, you may notice that a formulary medication which you are currently taking is either not on the 2018 formulary or its cost-sharing or coverage is limited in the upcoming year.
If you are affected by a change in drug coverage you can:

 • Work with your doctor (or other prescriber) and ask the plan to make an exception to cover the drug. If we approve your request, you'll be able to get your drug at the start of the new plan year.
 • Find a different drug that we cover. You can call Customer Service to ask for a list of covered drugs that treat the same medical condition. You should discuss that list with your doctor, who can tell you which drugs may work for you.

In some situations, we will cover a one-time, temporary supply. During the time when you are getting a temporary supply of a drug, you should talk with your doctor to decide what to do when your temporary supply runs out. You can either switch to a different drug covered by the plan or ask the plan to make an exception for you and cover your current drug. To initiate a coverage determination request, please contact UnitedHealthcare.

Have the following information ready when you call:

 • Member name
 • Member date of birth
 • Medicare Part D Member ID number
 • Name of the medication
 • Physician's phone number
 • Physician fax number (if available)

For Part C and Part D coverage determination:

If you have questions, please call UnitedHealthcare Connected® at 1-800-256-6533 (TTY 7-1-1), 8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday

For Part C coverage decision:

Write: UnitedHealthcare Community Plan of Texas,
14141 Southwest Freeway
Suite 800
Sugar Land, TX 77478

Fax: 1-877-950-6885

For Part D coverage decision:

Write: Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Part D/Texas Medicaid Standard Appeals
PO Box 6103
Cypress, CA 90630-9998

Fax: 1-877-960-8235

You may also request a coverage decision/exception by logging on to www.optumrx.com and submitting a request. If you are a new user with www.optumrx.com, you will need to register before you can access the Prior Authorization request tool. Once you have registered, you will find the Prior Authorization tool under the Health Tools Menu. Once your request has been submitted, we will attempt to contact your prescriber to get a supporting statement and/or additional clinical information needed to make a decision.

Download this form to request an exception:

To initiate a request, providers may contact UnitedHealthcare or fax toll-free to 1-800-527-0531 for Standard Prior Authorization or 1-800-853-3844 for Specialty Prior Authorization. The plan's decision on your exception request will be provided to you by telephone or mail. In addition, the initiator of the request will be notified by telephone or fax.

To inquire about the status of a coverage decision, contact UnitedHealthcare.

• Please refer to your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage Document or your plan's member handbook.

Tandaan: Existing plan members who have already completed the coverage determination process for their medications in 2019 may not be required to complete this process again.

What happens if we deny your request?

If we deny your request, we will send you a written reply explaining the reasons for denial. If an initial decision does not give you all that you requested, you have the right to appeal the decision. See How to appeal a decision about your prescription coverage.

How to appoint a representative to help you with a coverage determination or an appeal.

The representative can be a permanent one, such as a Power of Attorney, or it can be someone you name to help you only during the coverage determination case. Download the representative form.

Both you and the person you have named as an authorized representative must sign the representative form. This statement must be sent to

Part D Appeals:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Part D Standard Appeals
P.O. Box 6103
Cypress, CA 90630-9948
Standard Fax: 877-960-8235

Part C Appeals:

Write of us at the following address:
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department:
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131 0364
Expedited Fax: 801-994-1349
Standard Fax: 801-994-1082

If your prescribing doctor calls on your behalf, no representative form is required.

Making an appeal

Kung gumawa kami ng pasya sa coverage at hindi ka nasisiyahan sa pasyang ito, maaari mong "i-apela" ang pasya. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin at baguhin ang isang pasya sa saklaw na aming ginawa.

When you make an appeal, we review the coverage decision we have made to check to see if we were following all of the rules properly. Your appeal is handled by different reviewers than those who made the original unfavorable decision. When we have completed the review we give you our decision.

How to appeal a decision about your prescription coverage

Appeal Level 1 - You may ask us to review an adverse coverage decision we've issued to you, even if only part of our decision is not what you requested. An appeal to the plan about a Medicare Part D drug is also called a plan "redetermination."

Appeal Level 2 – If we reviewed your appeal at "Appeal Level 1" and did not decide in your favor, you have the right to appeal to the Independent Review Entity (IRE).

When we receive your request to review the adverse coverage determination, we give the request to people at our organization not involved in making the initial determination. This helps ensure that we give your request a fresh look.

To file an appeal:

 • Write a letter describing your appeal, and include any paperwork that may help in the research of your case. Provide your name, your member identification number, your date of birth, and the drug you need. You may also request an appeal by downloading and mailing in the Redetermination Request Form or by secure email.

Part D Appeals:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Part D Standard Appeals
P.O. Box 6103
Cypress, CA 90630-9948
Standard Fax: 877-960-8235

Part C Appeals:

Write of us at the following address:
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department:
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131 0364
Expedited Fax: 801-994-1349
Standard Fax: 801-994-1082

You must mail your letter within 60 days of the date the adverse determination was issues, or within 60 days from the date of the denial of reimbursement request. If you missed the 60-day deadline, you may still file your appeal if you provide a valid reason for missing the deadline.

 • Tandaan: if you are requesting an expedited (fast) appeal, you may also call UnitedHealthcare.
 • The Medicare Part D Appeals and Grievance Department will look into your case and respond with a letter within 7 calendar days of receiving your request. You'll receive a letter with detailed information about the coverage denial.
 • The information on how to file a Level 1 Appeal can also be found in the adverse coverage decision letter.

To inquire about the status of an appeal, contact UnitedHealthcare.

Who may file your appeal of the coverage determination?

If you are appealing a coverage decision about a Medicare Part D drug, you, your authorized representative, or a prescriber (or his and her office staff) may file a standard appeal request or a fast appeal request.

How soon must you file your appeal?

You must file the appeal request within 60 calendar days from the date included on the notice of our initial determination. We may give you more time if you have a good reason for missing the deadline.

How soon will we decide on your appeal?

For a standard decision regarding reimbursement for a Medicare Part D drug you have paid for and received and for standard appeal review requests for drugs you have not yet received:

We will give you our decision within 7 calendar days of receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 7 calendar days, your request will automatically go to Appeal Level 2 (Independent Review Entity).

For a fast decision about a Medicare Part D drug that you have not yet received.

We will give you our decision within 72 hours after receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 72 hours, your request will automatically go to Appeal Level 2.

Next steps if the plan says "no"

If you asked for Medicare Part D drugs or payment for Medicare Part D drugs and we did not rule completely in your favor at Appeal Level 1, you may file an appeal with the Independent Review Entity (Appeal Level 2).

If you choose to appeal, you must send the appeal request to the Independent Review Entity (IRE). The decision you receive from the plan (Appeal Level 1) will tell you how to file the appeal, including who can file the appeal and how soon it must be filed. You must file your appeal within 60 days from the date on the letter you receive.

To obtain an aggregate number of the plan's grievances, appeals and exceptions please contact UnitedHealthcare.

The following information about your Medicare Part D Drug Benefit is available upon request:

 • Information on the procedures used to control utilization of services and expenditures.
 • Information on the number and disposition in the aggregate of appeals and quality of care grievances filed by those enrolled in the plan.
 • A summary of the compensation method used for physicians and other health care providers.
 • A description of our financial condition, including a summary of the most recently audited statement.

Quality assurance policies and procedures

The Utilization Management/Quality Assurance (UM/QA) program is designed to help ensure safe and appropriate use of prescription drugs covered under Medicare Part D. This program focuses on reducing adverse drug events and drug interactions, optimizing medication utilization, and providing incentives to reduce costs when medically appropriate. UnitedHealthcare offers the UM/QA program at no additional cost to its members and their providers.

Utilization management

The UM/QA program incorporates utilization management tools to encourage appropriate and cost-effective use of Medicare Part D prescription drugs. These tools include, but are not limited to: prior authorization, clinical edits, quantity limits and step therapy.

Quality assurance

As part of the UM/QA program, all prescriptions are screened by drug utilization review systems developed to detect and address the following clinical issues:

 • Clinically significant drug interactions
 • Therapeutic duplication
 • Inappropriate or incorrect drug therapy
 • Patient-specific drug contraindications
 • Over-utilization and under-utilization
 • Abuse or misuse

The UM/QA program helps ensure that a review of prescribed therapy is performed before each prescription is dispensed. These concurrent drug reviews are implemented as clinical edits at the point-of-sale or point-of-distribution.

In addition, retrospective drug utilization reviews identify inappropriate or medically unnecessary care. We perform ongoing, periodic review of claims data to evaluate prescribing patterns and drug utilization that may suggest potentially inappropriate use.

Mga Daing

Sino ang maaaring maghain ng Daing?

Maaaring maghain ng daing ang sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng daing.
 • Maaaring ihain ng iba pa ang daing para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal na kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng daing para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I [your name] appoint [name of representative] to act as my representative in requesting a grievance from your Medicare Advantage health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.

Ano ang isang Daing?

A grievance is a type of complaint you make if you have a complaint or problem that does not involve payment or services by your health plan or a Contracting Medical Provider. Halimbawa, maghahain kayo ng daing: kung mayroon kayong problema sa mga bagay gaya ng kalidad ng inyong pangangalaga sa panahon ng pananatili sa opsital; nararamdaman ninyong hinihikayat kayong umalis sa inyong plano; mga oras ng pag-aantay sa telepono, sa isang botika ng network, sa silid ng pag-aantay, o sa silid ng eksaminasyon; nag-aantay nang masyadong matagal upang mapunan ang mga reseta; ang paraan ng pagkilos ng inyong mga doktor, network pharmacist o iba pa; hindi nakausap ang isang tao sa pamamagitan ng telepono o makuha ang impormasyong inyong kinakailangan; o kakulangan sa kalinisan o ang kundisyon ng tanggapan ng doktor.

Kailan maaaring ihain ang isang Daing?

Complaints related to Part D must be made within 90 calendar days after you had the problem you want to complain about. Complaints regarding any other Medicare or Medicaid Issue must be made within 90 calendar days after you had the problem you want to complain about. If possible, we will answer you right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Complaints about access to care are answered in 2 business days.

Pinabilis na Daing

You have the right to request an expedited grievance if you disagree with your health plan's decision to invoke an extension on your request for an organization determination or reconsideration, or your health plan's decision to process your expedited reconsideration request as a standard request. In such cases, health plan will respond to your grievance within twenty-four (24) hours of receipt.

Saan maaaring ihain ang Daing?

Call Member Services at 1-800-256-6533 (TTY 711) 8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday through Friday (voicemail available 24 hours a day/7 days a week).  

Bakit maghahain ng Daing?

You are encouraged to use the grievance procedure when you have any type of complaint (other than an appeal) with your health plan or a Contracting Medical Provider, especially if such complaints result from misinformation, misunderstanding or lack of information

Grievance, Coverage Determinations and Appeals

Filing a grievance (making a complaint) about your prescription coverage

A grievance is a complaint other than one that involves a request for a coverage determination. The complaint process is used for certain types of problems only. This includes problems related to quality of care, waiting times, and the customer service you receive. Grievances do not involve problems related to approving or paying for Medicare Part D drugs.

Some types of problems that might lead to filing a grievance include:

 • Issues with the service you receive from Customer Service.
 • If you feel that you are being encouraged to leave (disenroll from) the plan.
 • If you disagree with our decision not to give you a "fast" decision or a "fast" appeal.
 • We don't give you a decision within the required time frame.
 • We don't give you required notices.
 • You believe our notices and other written materials are hard to understand.
 • Waiting too long for prescriptions to be filled.
 • Rude behavior by network pharmacists or other staff.
 • We don't forward your case to the Independent Review Entity if we do not give you a decision on time.

If you have any of these problems and want to make a complaint, it is called "filing a grievance."

Who may file a grievance

You or someone you name may file a grievance. The person you name would be your "representative." You may name a relative, friend, lawyer, advocate, doctor or anyone else to act for you. Other persons may already be authorized by the Court or in accordance with State law to act for you.

If you want someone to act for you who is not already authorized by the Court or under State law, you and that person must sign and date a statement granting the person legal permission to be your representative. To learn how to name your representative, call UnitedHealthcare® Customer Service.

Filing a grievance with our plan

The process for making a complaint is different from the process for coverage decisions and appeals. If you have a complaint, you or your representative may call the phone number for Medicare Part D Grievances (for complaints about Medicare Part D drugs) listed on the back of your member ID card. We will try to resolve your complaint over the phone.

If you do not wish to call (or you called and were not satisfied), you can put your complaint in writing and send it to us.

Submit a written request for a grievance to Part C & D Grievances:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364
O kaya
Expedited Fax: 801-994-1349
Standard Fax: 801-994-1082.

If you ask for a written response, file a written grievance, or your complaint is related to quality of care, we will respond in writing.

If you are making a complaint because we denied your request for a "fast coverage decision" or a "fast appeal," we will automatically give you a "fast" complaint. If you have a "fast" complaint, it means we will give you an answer within 24 hours.

 1. You may fax your expedited written request toll-free to 1-801-994-1349; or
  You may contact UnitedHealthcare to file an expedited Grievance.

Please be sure to include the words "fast", "expedited" or "24-hour review" on your request.

Whether you call or write, you should contact Customer Service right away. Complaints related to Part D must be made within 90 calendar days after you had the problem you want to complain about. Complaints regarding any other Medicare or Medicaid issue must be made within 90 calendar days after you had the problem you want to complain about. If possible, we will answer you right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Most complaints are answered in 30 calendar days.

 • Please refer to your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage Document or your plan's member handbook.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

If your health plan is not listed above, please refer to our UnitedHealthcare Dual Complete® General Appeals & Grievance Process below.

UnitedHealthcare Dual Complete® General Appeals & Grievance Process

Your Medicare Advantage health plan must follow strict rules for how they identify, track,

Prior Authorizations /Formulary Exceptions

Medicare Part D prior authorization forms list

Prescription Drugs - Not Covered by Medicare Part D

While most of your prescription drugs will be covered by Medicare Part D, there are a few drugs that are not covered by Medicare Part D but are covered by UnitedHealthcare Community Plans. You can view our plan's List of Covered Drugs on our website at www.myuhc.com/communityplan. Drugs with an asterisk are not covered by Medicare Part D but are covered by UnitedHealthcare Community Plans. You do not have any co-pays for non-Part D drugs covered by our plan.

Please note that our list of medications that require prior authorization, formulary exceptions or coverage determinations can change so it is important for you and/or your provider to check this information when you need to fill/refill a medication.

Submit a Pharmacy Prior Authorization. Forumulary Exception or Coverage Determination Request to OptumRx
Submit a Pharmacy Prior Authorization Request, Forumulary Exception or Coverage Determination electronically to OptumRx.

Appeals, Coverage Determinations and Grievances

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Mga Apela

Sino ang maaaring maghain ng Apela?

Maaaring ihain ang isang apela ng sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng apela.
 • Maaaring maghain ang iba pa para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal upang kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng apela para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I [your name] appoint [name of representative] to act as my representative in requesting an appeal from your Medicare Advantage health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong apela.
  • Click hereto find and download the CMS Appointment of Representation form.
  • Please refer to your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage Document or your plan's member handbook.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Ano ang isang Apela?

Ang isang apela ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang sa pasya (pagpapasya) na ginagawa patungkol sa isang serbisyo, o ang halaga ng pagbabayad ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o magbabayad para sa isang serbisyo o ang halagang dapat ninyong bayaran para sa isang serbisyo.

Kailan maaaring ihain ang isang Apela?
You may file an appeal within sixty (60) calendar days of the date of the notice of the initial coverage decision. Halimbawa, maaari kayong maghain ng apela para sa alinman sa mga sumusunod na dahilan:

 • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare na saklawin ang o magbayad para sa mga serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare.
 • tumanggi ang inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal na magbigay sa inyo ng serbisyong iniisip ninyong dapat na saklawin.
 • binabawasan o pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isa sa Mga Nangongontratang Provider na Medikal ang mga serbisyong inyong tinatanggap.
 • Kung iniisip ninyong pinuputol ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong saklaw nang masyadong maaga.

Tandaan: Maaaring mapalawak ang animnapung (60) araw na limitasyon para sa mabuting dahilan. Isama sa inyong nakasulat na kahilingan ang dahilan kung bakit hindi kayo makapaghain sa loob ng animnapung (60) araw na timeframe.

Saan maaaring ihain ang Apela?

An appeal may be filed in writing directly to us, calling us or submitting a form electronically.

How do I start an Appeal?

To start your appeal, you, your doctor or other provider, or your representative must contact us.

You can call us at 1-866-842-4968 (TTY 7-1-1), 8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week.

Customer Service also has free language interpreter services available for non-English speakers.

You can submit a Part C request to the following address:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Part D Standard Complaint and Appeals Department
P.O. Box 6106 MS CA 124-0157
Cypress, CA 90630-0016
Fax: 1-888-517-7113 Expedited Fax: 1-866-373-1081
8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week.

For an Expedited Part C Appeal: You, your prescriber, or your representative should contact us by telephone 1-877-262-9203 TTY 711, or expedited fax at Expedited Fax: 1-866-373-1081, TTY 711, 8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week. Monday through Friday.

You can submit a Part D request to the following address:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Part D Standard Complaint and Appeals Department
P.O. Box 6106 Cypress, CA 90630-9948
Fax: 1-866-308-6294 Expedited Fax: 1-866-308-6296
Or you can call us at: 1-888-867-5511TTY 711.
Available 8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week

Bakit maghahain ng Apela?

Maaari ninyong gamitin ang paraan ng apela kapag nais ninyo ng muling pagsaalang-alang ng pasya (pagpapasya ng samahan) na ginawa patungkol sa isang serbisyo o ang halaga ng pagbabayad na binayaran ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare para sa isang serbisyo.

Mabibilis na Pasya/Pinabilis na Apela

Mayroon kayong karapatang humiling at tumanggap ng mga pinabilis na pasya na nakakaapekto sa inyong medikal na panggagamot sa "Sensitibo sa Oras" na mga sitwasyon. Ang isang Sensitibo sa Oras na sitwasyon ay isang sitwasyon kung saan ang pag-aantay na isagawa ang pasya sa loob ng nakatakdang panahon ng karaniwang proseso ng pagpapasya ay maaaring malalang maglagay sa panganib sa:

 • inyong buhay o kalusugan, o
 • inyong kakayahang makakuhang muli ng maximum na pagpapagana.

If your Medicare Advantage health plan or your Primary Care Provider decides, based on medical criteria, that your situation is Time-Sensitive or if any physician calls or writes in support of your request for an expedited review, your Medicare Advantage health plan will issue a decision as expeditiously as possible, but no later than seventy-two (72) hours plus (14) calendar days, if an extension is taken, after receiving the request.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Coverage Determination

Asking for a coverage determination (coverage decision)

The process for coverage decisions and making appeals deals with problems related to your benefits and coverage for prescription drugs, including problems related to payment. This is the process you use for issues such as whether a drug is covered or not and the way in which the drug is covered.

An initial coverage decision about your Part D drugs is called a "coverage determination.", or simply put, a "coverage decision." A coverage decision is a decision we make about your benefits and coverage or about the amount we will pay for your prescription drugs. We are making a coverage decision for you whenever we decide what is covered for you and how much we pay. In some cases we might decide a drug is not covered or is no longer covered by Medicare for you. If you disagree with this coverage decision, you can make an appeal.

Drug requirements and limitations

For certain prescription drugs, special rules restrict how and when the plan covers them. A team of doctors and pharmacists developed these rules to help our members use drugs in the most effective ways. These special rules also help control overall drug costs, which keeps your drug coverage more affordable. Some covered drugs may have additional requirements or limits that help ensure safe, effective and affordable drug use. And some drugs may require a coverage determination to verify whether they are covered by the Medicare Part D plan. The coverage determination process allows you or your prescriber to request coverage of drugs with additional requirements or ask for exceptions to your benefits.

You can find out if your drug has any additional requirements or limits by looking for the abbreviations next to the drug names in the plan's drug list. To find the plan's drug list go to "Find a Drug" and download your plan's Formulary.

Some drugs covered by the Medicare Part D plan have "limited access" at network pharmacies because:

 • The FDA says the drug can be given out only by certain facilities or doctors
 • These drugs may require extra handling, provider coordination or patient education that can't be done at a network pharmacy

Requirements and limits apply to retail and mail service. These may include:

Prior Authorization (PA)

The plan requires you or your doctor to get prior authorization for certain drugs. This means the plan needs more information from your doctor to make sure the drug is being used correctly for a medical condition covered by Medicare. If you don't get approval, the plan may not cover the drug.

Quantity Limits (QL)

The plan will cover only a certain amount of this drug for one co-pay or over a certain number of days. These limits may be in place to ensure safe and effective use of the drug. If your doctor prescribes more than this amount or thinks the limit is not right for your situation, you and your doctor can ask the plan to cover the additional quantity.

Step Therapy (ST)

There are effective, lower-cost drugs that treat the same medical condition as this drug. You may be required to try one or more of these other drugs before the plan will cover your drug. If you have already tried other drugs or your doctor thinks they are not right for you, you and your doctor can ask the plan to cover this drug.

Medicare Part B or Medicare Part D Coverage Determination (B/D)

Depending on how this drug is used, it may be covered by either Medicare Part B (doctor and outpatient health care) or Medicare Part D (prescription drugs). Your doctor may need to provide the plan with more information about how this drug will be used to make sure it's correctly covered by Medicare.

Tandaan: If you do not get approval from the plan for a drug with a requirement or limit before using it, you may be responsible for paying the full cost of the drug.

IN ADDITION TO THE ABOVE, YOU CAN ASK THE PLAN TO MAKE THE FOLLOWING EXCEPTIONS TO THE PLAN'S COVERAGE RULES

You can ask the plan to make an exception to the coverage rules. There are several types of exceptions that you can ask the plan to make.

Formulary Exceptions

 • You can ask the plan to cover your drug even if it is not on the plan's drug list (formulary). If a formulary exception is approved, the non-preferred brand co-pay will apply.

Tiering Exceptions

 • You can ask the plan to provide a higher level of coverage for your drug. If your drug is in the non-preferred tier, you can ask the plan to cover it at the cost-sharing amount that applies to drugs in the preferred tier. This would lower the amount you must pay for your drug. Please note, if we grant your request to cover a drug that is not in the plan's formulary, you may not ask us to provide a higher level of coverage for the drug.

Tandaan: Tier exceptions are not available for drugs in the specialty tier.

Generally, the plan will only approve your request for an exception if the alternative drugs included in the plan's formulary, the lower-tiered drug or additional utilization restrictions would not be as effective in treating your condition and/or would cause you to have adverse medical effects.

How to request a coverage determination
(including benefit exceptions)

Call the UnitedHealthcare Customer Service number to request a coverage determination (coverage decision). When requesting a formulary or tiering exception or asking for the plan to cover an additional amount of a drug with a quantity limit or asking for the plan to waive a step therapy requirement, a statement from your doctor supporting your request is required. Usually, the coverage decision will be made within 72 hours after we receive the request or your doctor's supporting statement (if required).

You can request an expedited (fast) coverage decision if you or your doctor believe that your health could be seriously harmed by waiting up to 72 hours for a decision. If your request to expedite is granted, we must give you a decision no later than 24 hours after we receive your request or prescribing doctor's supporting statement.

If you are a continuing member in the plan, you may notice that a formulary medication which you are currently taking is either not on the 2019 formulary or its cost-sharing or coverage is limited in the upcoming year. If you are affected by a change in drug coverage you can:

 • Work with your doctor (or other prescriber) and ask the plan to make an exception to cover the drug. If we approve your request, you'll be able to get your drug at the start of the new plan year.
 • Find a different drug that we cover. You can call Customer Service to ask for a list of covered drugs that treat the same medical condition. You should discuss that list with your doctor, who can tell you which drugs may work for you.

In some situations, we will cover a one-time, temporary supply. During the time when you are getting a temporary supply of a drug, you should talk with your doctor to decide what to do when your temporary supply runs out. You can either switch to a different drug covered by the plan or ask the plan to make an exception for you and cover your current drug. To initiate a coverage determination request, please contact UnitedHealthcare.

Have the following information ready when you call:

 • Member name
 • Member date of birth
 • Medicare Part D Member ID number
 • Name of the medication
 • Physician's phone number
 • Physician fax number (if available)

Coverage Decisions for Medical Care Part C – Contact Information:

Write: UnitedHealthcare Customer Service Department (Organization Determinations)

P.O. Box 29675
Hot Springs, AR 71903-9675

Call: 1-866-842-4968 TTY: 711
Calls to this number are free.

Mga oras ng pagpapatakbo: 8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week

Fax: 1-501-262-7072

Coverage Decisions for Part D Prescription Drugs – Contact Information:

Write: UnitedHealthcare Part D Coverage Determinations Department
P.O. Box 31350
Salt Lake City, UT 84131-0365

Call: 1-866-842-4968 TTY: 711
Mga oras ng pagpapatakbo: 8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week

Fax: 1-800-527-0531

You may also request a coverage decision/exception by logging on to www.optumrx.com and submitting a request. If you are a new user with www.optumrx.com, you will need to register before you can access the Prior Authorization request tool. Once you have registered, you will find the Prior Authorization tool under the Health Tools Menu. Once your request has been submitted, we will attempt to contact your prescriber to get a supporting statement and/or additional clinical information needed to make a decision.

Download this form to request an exception:

 • Medicare Part D Coverage Determination Request Form(PDF 54.58 KB) – for use by members and providers
 • This is a CMS-model exception and prior authorization request form developed specifically for use by all Medicare Part D prescribing physicians or members. You may use this form or the Prior Authorization Request Forms listed below. 
 • Medication Prior Authorization Request Form(PDF 29.88 KB)
 • Tandaan: PDF (Portable Document Format) files can be viewed with Adobe® Reader®. If you don't already have this viewer on your computer, download it free from the Adobe website.

To initiate a request, providers may contact UnitedHealthcare or fax toll-free to 1-800-527-0531 for Standard Prior Authorization or call at 1-866-842-4968 (TTY 711) 8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week.

The plan's decision on your exception request will be provided to you by telephone or mail. In addition, the initiator of the request will be notified by telephone or fax.

To inquire about the status of a coverage decision, contact UnitedHealthcare.

Please refer to your plan's Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage document or your plan's member handbook.

Tandaan: Existing plan members who have already completed the coverage determination process for their medications in 2019 may not be required to complete this process again.

What happens if we deny your request?

If we deny your request, we will send you a written reply explaining the reasons for denial. If an initial decision does not give you all that you requested, you have the right to appeal the decision.

See How to appeal a decision about your prescription coverage.

How to appoint a representative to help you with a coverage determination or an appeal.

The representative can be a permanent one, such as a Power of Attorney, or it can be someone you name to help you only during the coverage determination case. Download the representative form.

Both you and the person you have named as an authorized representative must sign the representative form. This statement must be sent to:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 6106
M/S CA 124-0197
Cypress, CA 90630-0016

Or you can fax it to the UnitedHealthcare Medicare Plans - AOR toll-free at 1-888-308-6294 Expedited Fax1-866-308-6296. Or you can call 1-800-595-9532 TTY 711 8 a.m. - 5 p.m. local time, Monday – Friday. If your prescribing doctor calls on your behalf, no representative form is required.

Making an appeal

Kung gumawa kami ng pasya sa coverage at hindi ka nasisiyahan sa pasyang ito, maaari mong "i-apela" ang pasya. Ang apela ay isang pormal na paraan ng paghiling sa aming suriin at baguhin ang isang pasya sa saklaw na aming ginawa.

When you make an appeal, we review the coverage decision we have made to check to see if we were following all of the rules properly. Your appeal is handled by different reviewers than those who made the original unfavorable decision. When we have completed the review we give you our decision.

How to appeal a decision about your prescription coverage

Appeal Level 1 - You may ask us to review an adverse coverage decision we've issued to you, even if only part of our decision is not what you requested. An appeal to the plan about a Medicare Part D drug is also called a plan "redetermination."

Appeal Level 2 – If we reviewed your appeal at "Appeal Level 1" and did not decide in your favor, you have the right to appeal to the Independent Review Entity (IRE).

When we receive your request to review the adverse coverage determination, we give the request to people at our organization not involved in making the initial determination. This helps ensure that we give your request a fresh look.

To file an appeal:

 • Write a letter describing your appeal, and include any paperwork that may help in the research of your case. Provide your name, your member identification number, your date of birth, and the drug you need. You may also request an appeal by downloading and mailing in the Redetermination Request Form or by secure email.
 • Send the letter or the Redetermination Request Form to the Medicare Part D Appeals and Grievance Department at:

P.O. Box 6106
M/S CA 124-0197
Cypress CA 90630-9948

 • Or you can fax it to the UnitedHealthcare Medicare Plans - AOR toll-free at 1-866-308-6294. Or you can call 1-800-595-9532 TTY 711 8 a.m. - 5 p.m. local time, Monday – Friday.
 • You must mail your letter within 60 days of the date of adverse determination was issued, or within 60 days from the date the denial of reimbursement request. If you missed the 60 day deadline, you may still file your appeal if you provide a valid reason for missing the deadline.
 • Tandaan: if you are requesting an expedited (fast) appeal, you may also call UnitedHealthcare.
 • The Appeals and Grievance Department will look into your case and respond with a letter within 7 calendar days of receiving your request. You'll receive a letter with detailed information about the coverage denial.
 • The information on how to file a Level 1 Appeal can also be found in the adverse coverage decision letter.

To inquire about the status of an appeal, contact UnitedHealthcare.

Who may file your appeal of the coverage determination?

If you are appealing a coverage decision about a Medicare Part D drug, you, your authorized representative, or a prescriber (or his and her office staff) may file a standard appeal request or a fast appeal request.

How soon must you file your appeal?

You must file the appeal request within 60 calendar days from the date included on the notice of our initial determination. We may give you more time if you have a good reason for missing the deadline.

How soon will we decide on your appeal?

For a standard decision regarding reimbursement for a Medicare Part D drug you have paid for and received and for standard appeal review requests for drugs you have not yet received:

We will give you our decision within 7 calendar days of receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 7 calendar days, your request will automatically go to Appeal Level 2 (Independent Review Entity).

For a fast decision about a Medicare Part D drug that you have not yet received.

We will give you our decision within 72 hours after receiving the appeal request. If we do not give you our decision within 72 hours, your request will automatically go to Appeal Level 2.

Next steps if the plan says "no"

If you asked for Medicare Part D drugs or payment for Medicare Part D drugs and we did not rule completely in your favor at Appeal Level 1, you may file an appeal with the Independent Review Entity (Appeal Level 2).

If you choose to appeal, you must send the appeal request to the Independent Review Entity (IRE). The decision you receive from the plan (Appeal Level 1) will tell you how to file the appeal, including who can file the appeal and how soon it must be filed. You must file your appeal within 60 days from the date on the letter you receive.

To obtain an aggregate number of the plan's grievances, appeals and exceptions please contact UnitedHealthcare.

The following information about your Medicare Part D Drug Benefit is available upon request:

 • Information on the procedures used to control utilization of services and expenditures.
 • Information on the number and disposition in the aggregate of appeals and quality of care grievances filed by those enrolled in the plan.
 • A summary of the compensation method used for physicians and other health care providers.
 • A description of our financial condition, including a summary of the most recently audited statement.

Quality assurance policies and procedures

The Utilization Management/Quality Assurance (UM/QA) program is designed to help ensure safe and appropriate use of prescription drugs covered under Medicare Part D. This program focuses on reducing adverse drug events and drug interactions, optimizing medication utilization, and providing incentives to reduce costs when medically appropriate. UnitedHealthcare offers the UM/QA program at no additional cost to its members and their providers.

Utilization management

The UM/QA program incorporates utilization management tools to encourage appropriate and cost-effective use of Medicare Part D prescription drugs. These tools include, but are not limited to: prior authorization, clinical edits, quantity limits and step therapy.

Quality assurance

As part of the UM/QA program, all prescriptions are screened by drug utilization review systems developed to detect and address the following clinical issues:

 • Clinically significant drug interactions
 • Therapeutic duplication
 • Inappropriate or incorrect drug therapy
 • Patient-specific drug contraindications
 • Over-utilization and under-utilization
 • Abuse or misuse
 • The UM/QA program helps ensure that a review of prescribed therapy is performed before each prescription is dispensed. These concurrent drug reviews are implemented as clinical edits at the point-of-sale or point-of-distribution.

In addition, retrospective drug utilization reviews identify inappropriate or medically unnecessary care. We perform ongoing, periodic review of claims data to evaluate prescribing patterns and drug utilization that may suggest potentially inappropriate use.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Mga Daing

Sino ang maaaring maghain ng Daing?

Maaaring maghain ng daing ang sinuman sa sumusunod:

 • Maaari kayong maghain ng daing.
 • Maaaring ihain ng iba pa ang daing para sa inyo sa inyong pangalan. Maaari kayong magtalaga ng indibidwal na kumilos bilang ang inyong kinatawan na maghahain ng daing para sa inyo sa pamamagitan ng mga sumusunod na hakbang sa ibaba:
  • Ibigay sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare ang inyong pangalan, inyong numero ng Medicare at isang salaysay, na nagtatalaga ng indibidwal bilang ang inyong kinatawan. (Tandaan: maaari kayong magtalaga ng manggagamot o isang Provider.) Halimbawa: "I [your name] appoint [name of representative] to act as my representative in requesting a grievance from your Medicare Advantage health plan regarding the denial or discontinuation of medical services."
  • Dapat ninyong lagdaan at lagyan ng petsa ang salaysay.
  • Dapat ring lagdaan at lagyan ng petsa ng inyong kinatawan ang salaysay na ito.
  • Dapat ninyong isama ang nilagdaang salaysay na ito sa inyong daing.

Ano ang isang Daing?

Ang isang daing ay isang uri ng reklamo na inyong ginagawa kung mayroon kayong reklamo o problema na hindi kabilang ang pagbabayad o mga serbisyo ng inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isang Nangongontratang Provider na Medikal. Halimbawa, maghahain kayo ng daing: kung mayroon kayong problema sa mga bagay gaya ng kalidad ng inyong pangangalaga sa panahon ng pananatili sa opsital; nararamdaman ninyong hinihikayat kayong umalis sa inyong plano; mga oras ng pag-aantay sa telepono, sa isang botika ng network, sa silid ng pag-aantay, o sa silid ng eksaminasyon; nag-aantay nang masyadong matagal upang mapunan ang mga reseta; ang paraan ng pagkilos ng inyong mga doktor, network pharmacist o iba pa; hindi nakausap ang isang tao sa pamamagitan ng telepono o makuha ang impormasyong inyong kinakailangan; o kakulangan sa kalinisan o ang kundisyon ng tanggapan ng doktor.

Kailan maaaring ihain ang isang Daing?

Maaari kayong maghain ng daing sa loob ng animnapung (60) araw sa kalendaryo ng petsa ng pangyayaring nagbibigay-diin sa daing.

Tandaan: Maaaring mapalawak ang animnapung (60) araw na limitasyon para sa mabuting dahilan. Isama sa inyong nakasulat na kahilingan ang dahilan kung bakit hindi kayo makapaghain sa loob ng animnapung (60) araw na timeframe.

Pinabilis na Daing

You have the right to request an expedited grievance if you disagree with your Medicare Advantage health plan's decision to invoke an extension on your request for an organization determination or reconsideration, or your Medicare Advantage health plan's decision to process your expedited reconsideration request as a standard request. In such cases, your Medicare Advantage health plan will respond to your grievance within twenty-four (24) hours of receipt.

Where can a Grievance be filed?

A grievance may be filed in writing directly to us.

Bakit maghahain ng Daing?

Hinihikayat kayong gamitin ang pamamaraan ng daing kapag mayroon kayong anumang uri ng reklamo (maliban sa apela) sa inyong planong pangkalusugan ng Bentahe ng Medicare o isang Nangongontratang Provider na Medikal, lalo na kung nagreresulta ang mga naturang reklamo mula sa maling impormasyon, hindi pagkakaunawaan o kakulangan sa impormasyon.

Grievance, Coverage Determinations and Appeals

Filing a grievance (making a complaint) about your prescription coverage

A grievance is a complaint other than one that involves a request for a coverage determination. The complaint process is used for certain types of problems only. This includes problems related to quality of care, waiting times, and the customer service you receive. Grievances do not involve problems related to approving or paying for Medicare Part D drugs.

Some types of problems that might lead to filing a grievance include:

 • Issues with the service you receive from Customer Service.
 • If you feel that you are being encouraged to leave (disenroll from) the plan.
 • If you disagree with our decision not to give you a "fast" decision or a "fast" appeal.
 • We don't give you a decision within the required time frame.
 • We don't give you required notices.
 • You believe our notices and other written materials are hard to understand.
 • Waiting too long for prescriptions to be filled.
 • Rude behavior by network pharmacists or other staff.
 • We don't forward your case to the Independent Review Entity if we do not give you a decision on time.

Who may file a grievance

You or someone you name may file a grievance. The person you name would be your "representative." You may name a relative, friend, lawyer, advocate, doctor or anyone else to act for you. Other persons may already be authorized by the Court or in accordance with State law to act for you.

If you want someone to act for you who is not already authorized by the Court or under State law, you and that person must sign and date a statement granting the person legal permission to be your representative. To learn how to name your representative, call UnitedHealthcare® Customer Service.

Filing a grievance with our plan

The process for making a complaint is different from the process for coverage decisions and appeals. If you have a complaint, you or your representative may call the phone number for Grievances listed on the back of your member ID card. We will try to resolve your complaint over the phone.

You can call us at 1-866-842-4968 (TTY 7-1-1), 8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week.

Customer Service also has free language interpreter services available for non-English speakers.

If you do not wish to call (or you called and were not satisfied), you can put your complaint in writing and send it to us.

Submit a written request for a grievance to Part C & D Grievances:

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
Paunawa: Complaint and Appeals Department
P.O. Box 6106,
Cypress CA 90630-9948

O kaya

Expedited Fax: 1-866-308-6296
Standard Fax: 1-866-308-6294

If you ask for a written response, file a written grievance, or if your complaint is related to quality of care, we will respond in writing.

If you are making a complaint because we denied your request for "fast coverage decision" or a "fast appeal," we will automatically give you a "fast" complaint. If you have a "fast" complaint, it means we will give you an answer within 24 hours.

1. You may submit a written request for a Fast Grievance to the Medicare Part D Appeals & Grievance Dept. at:

P.O. Box 6106
Cypress, CA 90630-9948

2. You may fax your written request toll-free to 1-866-308-6296; or

3. You may contact UnitedHealthcare to file an expedited Grievance. Please be sure to include the words "fast," "expedited" or "24-hour review" on your request.

Whether you call or write, you should contact Customer Service right away. The complaint must be made within 60 calendar days, after you had the problem you want to complain about. If possible, we will answer you right away. If your health condition requires us to answer quickly, we will do that. Most complaints are answered in 30 calendar days.

If we need more information and the delay is in your best interest or if you ask for more time, we can take up to 14 more calendar days (44 calendar days total) to answer your complaint. If we do not agree with some or all of your complaint or don't take responsibility for the problem you are complaining about, we will let you know. Our response will include our reasons for this answer. We must respond whether we agree with the complaint or not.

 • Please refer to your plan’s Appeals and Grievance process located in Chapter 9: What to do if you have a problem or complaint (coverage decisions, appeals, complaints) of the Evidence of Coverage document or your plan’s member handbook.

Form para sa Pagrereklamo sa Medicare

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software