Health Plans for Kansas

Iniaalok namin ang 3 (na) plano sa kalusugan sa Kansas

I-filter Ayon sa Mga Uri ng Plano X I-clear ang Filter

Matuto pa bago kayo magpatala sa isang plano.

Visit Kansas' Home Page - Information for Medicaid Plans Only

Maaari kang maging kwalipikado para sa Mga Dual na Kwalipikadong Plano kung...

 • Ikaw ay wala pang 65 taong gulang, kwalipikado para sa mga pang-estadong benepisyo ng Medicaid, at kwalipikado dahil sa kapansanan at iba pang espesyal na sitwasyon.
 • Ikaw ay dapat na 65 taong gulang man lang at tumatanggap ng Karagdagang Tulong o pag-alalay mula sa iyong estado.

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO-POS D-SNP)

H0169-004-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Ang dual na planong pangkalusugan na ito ay para sa mga taong kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare Part A at B (Orihinal na Medicare).

Ito ay isang plano ng Health Maintenance Organization (HMO). With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services. 

Allen, Anderson, Atchison, Bourbon, Butler, Chase, Cherokee, Coffey, Cowley, Crawford, Doniphan, Douglas, Elk, Ellsworth, Franklin, Greenwood, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Labette, Leavenworth, Lincoln, Linn, Marion, McPherson, Miami, Morris, Nemaha, Neosho, Osage, Ottawa, Pottawatomie, Sedgwick, Stafford, Sumner, Wabaunsee, Washington, Wilson, Woodson, and Wyandotte.

Mga Pakinabang at Feature

 • Mga OTC na Item - Debit at Allowance sa Pagkain

  Up to $1,600 per year to buy OTC products, plus $600 per year for healthy foods

 • Saklaw ng Inireresetang Gamot

  $0 na copay sa gamot sa lahat ng tier ng mga saklaw na gamot na may opsyong paghahatid sa bahay

 • Dental

  Up to $3500 for covered types of preventive and comprehensive dental services

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO-POS D-SNP)

H5322-029-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Ang dual na planong pangkalusugan na ito ay para sa mga taong kwalipikado para sa parehong Medicaid at Medicare Part A at B (Orihinal na Medicare).

Ito ay isang plano ng Health Maintenance Organization (HMO). With an HMO plan, you must use network providers to get your medical care and services. 

Atchison, Bourbon, Butler, Cherokee, Cowley, Crawford, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Labette, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, and Wyandotte.

Mga Pakinabang at Feature

 • Mga OTC na Item - Debit at Allowance sa Pagkain

  Up to $1,200 per year to buy OTC products, plus $300 per year for healthy foods

 • Dental

  Up to $3500 for covered types of preventive and comprehensive dental services

 • Saklaw ng Inireresetang Gamot

  $0 na copay sa gamot sa lahat ng tier ng mga saklaw na gamot na may opsyong paghahatid sa bahay

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan KanCare


Our KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our KanCare Medicaid plan offers you.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Choice of Doctors

  Gamitin ang "Maghanap ng Doktor” para makita kung nasa network namin ang iyong doktor o para maghanap ng bagong doktor.

 • Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Pangangalaga sa Ngipin

  Cleanings, checkups and x-rays are covered.

Have questions?    8:00 a.m. to 6:00 p.m.   1-877-542-9238    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software