Kansas Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)
H5322-029

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Icon

Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $1,060 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

$0 na copay para sa hanggang 10 (na) pagpapatingin kada taon para sa kaginhawahan mula sa pananakit na dahil sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. Lunes – Biyernes

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-262-9947 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-262-9947 / TTY: 711

Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Butler, Cowley, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner and Wyandotte.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5322-029

UnitedHealthcare Community Plan - KanCare


KanCare-logo

Our KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our KanCare Medicaid plan offers you.

 

Higit Pa
Choice of Doctors Icon

Choice of Doctors

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Pangangalaga sa Ngipin

Cleanings, checkups and x-rays are covered.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-9238 / TTY: 711

8:00 a.m. hanggang 6:00 p.m.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-542-9238
TTY: 711

This plan is available:

 Available ang planong ito sa buong estado.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software