Health Plans for Kansas

Iniaalok namin ang 4 na plano sa kalusugan sa Kansas

I-filter ayon sa Taon ng Plano

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP) H5322-029

H5322-029

Buwanang Premium: $0.00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H5322-029


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs

Butler, Cowley, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, and Wyandotte.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $1,060 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

  $0 na copay para sa hanggang 10 na pagpapatingin kada taon para maibsan ang pananakit mula sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. Monday – Friday    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO D-SNP) H0169-004-000

H0169-004-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Atchison, Bourbon, Butler, Cherokee, Cowley, Crawford, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Labette, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, and Wyandotte.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $3500 toward dental services.

 • Health & Wellness Products Card

  Up to $1,200 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

May mga tanong?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS D-SNP) H5322-029-000

H5322-029-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. 


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs

Atchison, Bourbon, Butler, Cherokee, Cowley, Crawford, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Labette, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, and Wyandotte.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $3500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Health & Wellness Products Card

  Up to $1,200 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. Monday – Friday    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan KanCare


Our KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our KanCare Medicaid plan offers you.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Choice of Doctors

  Gamitin ang "Maghanap ng Doktor” para makita kung nasa network namin ang iyong doktor o para maghanap ng bagong doktor.

 • Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Pangangalaga sa Ngipin

  Cleanings, checkups and x-rays are covered.

May mga tanong?    8:00 a.m. to 6:00 p.m.   1-877-542-9238    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software