Pumunta sa pangunahing content
Para sa Mga Miyembro (Bubukas sa isang bagong tab)
Pangunahing Nilalaman

Kentucky, we’ve got you covered.

No-cost or low-cost health coverage from UnitedHealthcare Community Plan. Learn about the UnitedHealthcare Medicaid health plans we offer in Kentucky.

Helping people is at the heart of all we do

All Kentuckians deserve affordable health care, including you. We offer many plans to help Kentuckians get healthy — and stay healthy. We cover adults, people with disabilities, pregnant women and children with our Kentucky Medicaid plan. We offer a Dual Special Needs Plan for those who qualify for both Kentucky Medicaid and Medicare.

Get a plan that gives you more. UnitedHealthcare has a large provider network in Kentucky. That gives you more options to choose the right doctors and specialists to fit your health care needs. We also offer more services and extras, which can make a real difference in your life.

See why Kentuckians choose UnitedHealthcare

Whatever plan you choose, UnitedHealthcare will help you get the care you need.

 • Large variety of network doctors/providers
 • No-cost virtual/telehealth visits
 • Low- or no-cost prescription drugs

Stay informed about coronavirus (COVID-19) in Kentucky. A list of Federally Qualified Health Centers (FQHCs) and their vaccine sites are located below.

Effective January 1, 21, all Presumptive Eligibility Medicaid members in Kentucky will be enrolled in managed care and assigned to UnitedHealthcare Community Plan. MATUTO NANG HIGIT PA

Upcoming Quarterly Member Advisory Committee (QMAC) Meeting:  Join us on March 29, 2022 to share your opinions. To RSVP, call 1-866-293-1796, TTY 711, 7 am - 7 pm EST. 

Kalusugan mo ito. Na iyo ang desisyon.

Karapat-dapat ang lahat sa abot-kayang pangangalagang pangkalusugan, kasama ka.

Working adults, people with disabilities, pregnant women, and children who qualify for Medicaid, should check out UnitedHealthcare Community Plan.

We have the Medicaid services and extras that can make a real difference in your life. Lahat nang wala kang gastos.

 • Humanap ng doktor na pinagkakatiwalaan mo sa aming network.
 • Connect to a doctor using Telehealth.
 • Annual vision exam for all members.
 • Dental coverage.
 • 24/7 NurseLine to answer your health questions.

Kung minsan, maaaring kailanganin mo ng kaunting karagdagang tulong. Kumuha ng mga extra na hindi saklaw ng Medicaid.

 • Kumita ng mga gantimpala sa pagpapanatili sa kalusugan mo at ng inyong sanggol.
 • Kumita ng mga gift card para sa pagkuha ng mga serbisyong nakakapigil ng sakit.
 • Meal Delivery for members meeting specific eligibility requirements.
 • Boys & Girls Club membership for members 6 through 17
 • 30 acupuncture visits per year

Nag-aalok din kami ng mga mapagkukunan upang matulungan kang masulit ang iyong plano. Kabilang ang:

 • Mga Advocate na Miyembro
 • Social Services Support
 • 24/7 behavioral health hotline with licensed clinicians
 • Health Education Tools
 • Care Management

To see if you qualify for Medicaid benefits or to enroll visit Kynect dot ky dot gov.

Tinutulungan kang mabuhay nang mas malusog.

We are here for you, Kentucky

Remember to choose UnitedHealthcare Community Plan.

At kunin ang Plano na makakapagbigay sa iyo ng mas higit.

To learn more about UnitedHealthcare Community Plan, visit UHCCommunityPlan dot com forward slash KY.

Kentucky health plans as low as $0 cost


KY Medicaid Plans:

 • No- or low-cost
 • Pregnant woman and children
 • Blind and disabled individuals
 • Low-income individuals and families

KY Dual Special Needs Plans:

 • Low-cost
 • Those qualifying for both Medicaid and Medicare
 • Blind and disabled
 • Individuals over 65
 • Offers benefits beyond traditional Medicare/Medicaid

Mga Itinatampok na Programa

Pregnant-couple

We Cover Kentucky

We offer health coverage to beneficiaries of the Cabinet for Health and Family Services (CHFS) Kentucky Medicaid program in all counties of the state. Enrollment is open year-round.

Current Medicaid enrollees can select a new plan during this time. 

New to Medicaid?  Apply anytime!


Medicaid: More for you in 2022

As a UnitedHealthcare Medicaid member, you’ll get extra benefits that some plans don’t offer. 

 • Healthy First Step Rewards for moms and babies 
 • Mga dental na pagsusuri
 • Eye exam and frames for all members
 • Free home-delivered meals for members who meet eligibility requirements
 • Boys and Girls Club membership
 • Gift cards for healthy actions
 • Smart phone, minutes and unlimited texts, through Assurance Wireless

Dual Special Needs Plans in 2022

Kentuckians on a UnitedHealthcare Dual Special Needs Plan receive many benefits beyond those with traditional Medicare.

 • $0 na copay sa gamot sa lahat ng tier ng mga saklaw na gamot na may opsyong paghahatid sa bahay
 • Up to $125 per month on a debit card to buy healthy food or OTC items at many retailers, online or by catalog
 • Up to $2,500 for covered types of preventive and comprehensive dental services
 • Debit card with credits to buy OTC health products, and more

Pangangalaga habang walang sakit at kapag may sakit

Get the help you and your family need to stay healthy, to get better if you’re injured or sick, or simply to reach your full potential. Some member benefits include:

 • Hospitalization: You pay nothing for care in a hospital
 • Lab and X-rays: Lab tests, x-rays and diagnostic imaging are covered
 • Therapy services: Therapy visits to help you recover or achieve your potential
 • 24-hr. NurseLine: Speak with a registered nurse 24/7
 • Well visits: Annual checkups and screenings to help keep you and your family healthy
 • Shots and vaccines: Routine shots to help protect against illness
 • No copays: You pay nothing for doctor visits or prescriptions
 • Virtual visits: Connect to a live doctor through a smart phone or computer for routine care visits

UnitedHealthcare mobile app

This free mobile app will allow you to access key information on the go. You can search for nearby doctors, view your member handbook or view your member ID card.

The UnitedHealthcare mobile app can be downloaded to an Apple® or Android® smartphone or tablet.


UnitedHealthcare Healthy First Steps®

Build a healthy future for you and your baby and earn great rewards with UnitedHealthcare Healthy First Steps. Tutulungan ka ng aming programang magawa ang mga tamang hakbang para mapanatiling malusog ang iyong sarili at ang iyong sanggol. Plus, you can earn $15 just for signing up.

Tutulungan ka namin:

 • Choose a pregnancy provider and a pediatrician (child’s doctor)
 • Schedule visits and exams and arrange rides to your visits
 • Earn rewards for going to visits throughout your pregnancy and baby’s first 15 months of life
 • Get supplies, including breast pumps for nursing moms
 • Connect with community resources such as Women, Infants and Children (WIC) services
Reading-newsltter

Kentucky HealthTalk member newsletter

Our KY HealthTalk newsletter is now online. The newsletters are a great way to learn about our Kentucky Medicaid plan, programs from the Kentucky Cabinet for Health and Family Services (CHFS) and other important health topics.

Maaari mo itong mabasa kahit kailan, saan mo man gusto. Bumalik dito tuwing tatlong buwan para sa isang bagong edisyon.

Ingles | Español

Edukasyong Pangkalusugan

woman-power-walking

Mga serbisyong pangkalusugan ng pag-iisip na apektado ng pag-uugali

Behavioral health (also known as mental health) is as important as physical health. Kung kaya’t mayroon kaming saklaw para sa dalawang ito.

Required care is covered 100% with no copay, including testing and diagnosis, behavioral therapy and medication.

Behavioral health services can help you with personal problems that may affect you and/or your family. Whether it’s stress, depression, anxiety or using drugs or alcohol, we can help.

Call 911 if you are in danger or need immediate medical attention. Call the Behavioral Health Crisis Line at any time, 24 hours a day, 7 days a week. 1-855-789-1977


Mental health crisis services

You’re always covered for a behavioral health emergency. An emergency means a behavioral health condition that comes on suddenly, is life threatening, is painful, or other severe symptoms that cannot wait to be treated. You may have a mental health, drug, or alcohol use emergency.

Emergency services are covered anywhere in the United States. If you think you have a life-threatening emergency, call 911 or go to the nearest hospital location where emergency providers can help you.

If you are experiencing a mental health crisis, call the Behavioral Health Crisis line at 1-866-293-1796.

View the Kentucky crisis lines directory.

Matutunan ang tungkol sa mga uri ng plano

Mga Plan ng Medicaid

KY Medicaid is health insurance for people with low incomes. You might be able to get Medicaid in Kentucky if you’re pregnant, have children or live with a disability. Sa ilang kaso, maaari ding maging kwalipikado ang iba pang nasa hustong gulang. Mababa ang gagastusin mo at nakabatay ito sa kakayahan mong magbayad. It’s important to know that Medicaid rules and coverage differ from state to state.

Medicare ID Card

Dual Special Needs Plans (D-SNP)

Dual Special Needs Plans (also called dual health plans or D-SNPs for short) are for people who get both MississippiCAN (Medicaid) and Medicare. Sinasaklaw ng mga dual plan ang mga pagpapatingin sa doktor, pananatili sa ospital, at inireresetang gamot. Nag-aalok ang mga ito ng mas maraming benepisyo at karagdagang tampok kaysa sa Original Medicare. You’ll keep all your Mississippi Medicaid benefits MississippiCAN too.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software