Iowa Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nilalaman ng Pahina Footer

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0169-001

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $1,000 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Gym Membership Icon

Membership sa Gym

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.
Personal Emergency Response System Icon

Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-332-0756 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-6883 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-855-332-0756
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-844-368-6883 / TTY: 711


8 a.m. – 8 p.m. local time,
7 (na) araw sa isang linggo

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Dallas, Jasper, Madison, Marshall, Polk, Story and Warren.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H0169-001

UnitedHealthcare Community Plan hawk-i


hawk-i Healthy and Well Kids in Iowa
The UnitedHealthcare Community Plan Healthy and Well Kids in Iowa (hawk-i) plan is for children in Iowa up to age 19. Eligibility is based on family income. Your family may qualify, even if both parents are working. You can choose your child’s doctor from a network of providers. Choose "View Plan" to see what our plan offers you. 

Have a question about a ride? Please call 1-800-464-9484 / TTY 711 to learn more.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Child Visits Icon

Well Child Visits

Members receive preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Medicines Icon

Medicines

No copays for covered drugs. Fill prescriptions at local network pharmacies.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-464-9484 / TTY: 711

Lunes–Biyernes
7:30 a.m. – 6:00 p.m.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-464-9484
TTY: 711

This plan is available:

 This plan is available everywhere in Iowa.

UnitedHealthcare Community Plan - IA Health Link


IA Health Link

Our IA Health Link plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Choose “View Plan” to see what our IA Health Link Medicaid plan offers you.

Have a question about a ride? Please call 1-800-464-9484 / TTY 711 to learn more.

Higit Pa
Choice of Doctor Icon

Pagpili ng Doktor

Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Mga Pagpapatingin Habang Walang Sakit

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Outpatient Services Icon

Outpatient Services

Extra support for you and your baby.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-464-9484 / TTY: 711

Lunes–Biyernes
7:30 a.m. – 6:00 p.m.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-800-464-9484
TTY: 711

This plan is available:

 This plan is available everywhere in Iowa.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software