UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration Program How To Enroll

UnitedHealthcare Community Plan QUEST Integration is available to Medicaid-eligible Hawai‘i residents State-wide.

Simulan ang pagtahak sa landas nang mas mabuting kalusugan kasama kami sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare.

Narito ang mga hakbang na dapat mong gawin upang magpatala:

Hakbang 1

Kung kailangan mo ng karagdagang impormasyon tungkol sa planong pangkalusugan, makipag-ugnayan sa UnitedHealthcare Community Plan para humingi ng higit pang impormasyon.

Call us toll-free at 1-888-980-8728
TTY: 711 para sa may kapansanan sa pandinig 
7:45 a.m. hanggang 4:30 p.m., Lunes-Biyernes

Hakbang 2

Contact State of Hawai‘i Department of Human Services Med-QUEST Division to apply for Medicaid or verify your eligibility.  
Call toll-free 1-800-316-8005 
TTY: Toll-free 1-800-603-1201 for hearing impaired

Visit www.mybenefits.hawaii.gov to enroll and track your eligibility online.


Hakbang 3

If you are eligible to receive State assistance from the State of Hawai‘i Department of Human Service Med-QUEST Division, you will receive a packet in the mail from them asking you to choose your health plan provider.  Sundin ang mga tagubilin upang matiyak na mapipili mo ang Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare sa loob ng saklaw ng panahon na sinasabi nitong para sa iyo upang maipaalam sa kanila ang iyong pinili.  

Matuto Nang Higit Pa

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na QUEST Integration Program

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software