Hawaii Health Plans mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare®

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Pinili mo ang:

Maghanap ng mga planong malapit sa iyo.

Hanapin ang ZIP code.
O kaya
Ipakita ang lahat ng plano sa:
Mini Drop-down na Piliin ang Iyong County
Ipagpatuloy ang Paghahanap sa Estado

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-043

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $600 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Gym Membership Icon

Membership sa Gym

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9106 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. Lunes – Biyernes

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9106
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Honolulu.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-043

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Panrehiyong PPO SNP)
R3175-003

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Imatangan ti Pannakaikari

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog ng Benepisyo sa Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $560 na credit upang makabili ng mga produktong pangkalusugan na maaaring kailanganin mo.
Gym Membership Icon

Membership sa Gym

Access sa mga kalahok na fitness center nang walang karagdagang gastos.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9106 / TTY: 711

8 a.m. – 8 p.m. Lunes – Biyernes

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-877-505-9106
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711


Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. R3175-003

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
QUEST Integration Program

Ang programang QUEST Integration ay isang programa ng Hawaii Medicaid Managed Care na pinapangasiwaan ng Estado ng Hawaii, Department of Human Services, Med-QUEST Division. Tinutukoy ng Estado ng Hawaii ang pagiging karapat-dapat para sa programang ito. Nagbibigay kami ng saklaw sa kalusugan para sa mga miyembro ng Hawaii Medicaid. Sa Plano sa Komunidad ng UnitedHealthcare, matatanggap mo ang lahat ng iyong regular na benepisyo sa Medicaid. Ikinalulugod naming paglingkuran ang aming mga miyembro.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-980-8728 / TTY: 711

7:45 a.m. – 4:30 p.m.
Lunes - Biyernes

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-980-8728
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software