Hawaii Health Plans mula sa Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare®

Nilalaman ng Pahina Footer
Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-043

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Icon

Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $1,100 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

$0 na copay para sa hanggang 20 (na) pagpapatingin kada taon para sa kaginhawahan mula sa pananakit na dahil sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. - 8 p.m.
7 Araw Okt - Mar 2018 - 2019
Lunes - Biyernes Abr - Set 2019

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711

Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Honolulu.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H2228-043

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Panrehiyong PPO SNP)
R3175-003

Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Tingnan ang Pagiging Karapat-dapat

Buwanang Premium ng Plano*

$0.00

Higit Pa
Dental Coverage Icon

Coverage para sa Ngipin

$2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.
Health Products Benefit Icon

Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $600 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

$0 na copay para sa hanggang 20 (na) pagpapatingin kada taon para sa kaginhawahan mula sa pananakit na dahil sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 a.m. - 8 p.m.
7 Araw Okt - Mar 2018 - 2019
Lunes - Biyernes Abr - Set 2019

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-844-812-5965
TTY: 711

Miyembro na?

Tawagan kami sa 1-866-622-8054 / TTY: 711

Mag-enroll sa Plano

Ngayon, maaari ka nang mag-enroll sa planong ito online.

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. R3175-003

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
QUEST Integration Program

Ang programang QUEST Integration ay isang programa ng Hawaii Medicaid Managed Care na pinapangasiwaan ng Estado ng Hawaii, Department of Human Services, Med-QUEST Division. Tinutukoy ng Estado ng Hawaii ang pagiging karapat-dapat para sa programang ito. Nagbibigay kami ng saklaw sa kalusugan para sa mga miyembro ng Hawaii Medicaid. Sa Plano sa Komunidad ng UnitedHealthcare, matatanggap mo ang lahat ng iyong regular na benepisyo sa Medicaid. Ikinalulugod naming paglingkuran ang aming mga miyembro.

Higit Pa

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-980-8728 / TTY: 711

7:45 a.m. - 4:30 p.m. Lokal na Oras
Lunes hanggang Biyernes

Tawagan kami upang matuto nang higit pa:
1-888-980-8728
TTY: 711

Available ang planong ito sa mga sumusunod na county:

 Available ang planong ito sa buong estado.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software