Mga Planong Pangkalusugan para sa Hawai‘i

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 3 na plano sa kalusugan sa Hawaii

Tingnan ang Lahat ng Resulta

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-043

Dual Special Needs Program (DSNP)

H2228-043

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay maaaring maging kasingbaba ng $0, depende sa antas ng iyong pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H2228-043


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $1,100 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

  $0 na copay para sa hanggang 20 na pagpapatingin kada taon para maibsan ang pananakit mula sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.

May mga tanong?    8 a.m. - 8 p.m.
7 Araw Okt - Mar 2018 - 2019
Lunes - Biyernes Abr - Set 2019  1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP) R1375-003

Dual Special Needs Program (DSNP)

R3175-003

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay maaaring maging kasingbaba ng $0, depende sa antas ng iyong pagiging karapat-dapat sa Medicaid. R3175-003


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $2,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

  Hanggang $600 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

  $0 na copay para sa hanggang 20 na pagpapatingin kada taon para maibsan ang pananakit mula sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.

May mga tanong?    7 Araw Okt - Mar 2018 - 2019
Lunes - Biyernes Abr - Set 2019   1-844-812-5967    TTY 711

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare na QUEST Integration Program

Medicaid


Ang programang QUEST Integration ay isang programa ng Hawai‘i Medicaid Managed Care na ibinibigay ng Med-Quest Division ng Departamento ng Mga Serbisyong Pantao (Department of Human Services) ng Estado ng Hawai'i. Tinutukoy ng Estado ng Hawai‘i ang pagiging kwalipikado para sa programang ito. Nagbibigay kami ng saklaw sa kalusugan para sa mga miyembro ng Hawai‘i Medicaid. Sa Plano sa Komunidad ng UnitedHealthcare, matatanggap mo ang lahat ng iyong regular na benepisyo sa Medicaid. Ikinalulugod naming paglingkuran ang aming mga miyembro.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Large Choice of Doctors

  Use "Doctor Lookup" to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Walk-in Customer Service

  We've got your peace of mind covered. Visit or call us in Honolulu, Hilo, and Kahului.

 • Medicines

  Get prescription medication mailed to your home.

May mga tanong?    7:45 a.m. - 4:30 p.m. Lokal na Oras, Lunes hanggang Biyernes    1-888-980-8728     TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software