Mangyaring piliin ang estado kung saan ka nagtatrabaho.

Welcome

We are committed to working with you and your staff to achieve the best possible health outcomes for our members. 

This website is dedicated to information specific to our health plan. Look here for policies, processes, news and alerts.

 

Introduction to UnitedHealthcare Community Plan of Virginia CCC Plus (PDF 904.52 KB)

Care Provider Quick Reference Guide (PDF 136.85 KB) - Use this guide to learn how to verify eligibility, where to submit claims, and more.

 

Report Health Care Fraud, Waste and Abuse: 844-359-7736 or uhc.com/fraud

 

Prior Authorization 

UnitedHealthcare Medicare Solutions & UnitedHealthcare Community Plan 

UnitedHealthcare Medicare Prior Authorization Requirements - Effective 4/1/2018 (PDF 293.21 KB)

Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare 

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization VA - Effective 4/1/2018 (PDF 214.57 KB)

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Ang mga patakaran at alituntunin na ito ay ibinibigay para sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon, at hindi bumubuo ng isang payong medikal.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Integridad ng Mga Claim, Ulat, at Pagkakatawan sa Pamahalaan

Iniaatas ng UnitedHealth Group ang pagsunod sa mga batas pederal at batas ng estado na nagbabawal sa pagsusumite ng mga huwad na claim kaugnay sa mga pederal na programa ng pangangalaga sa kalusugan, kabilang na ang Medicare at Medicaid. 
View our policy (PDF 38.15 KB).

Disclaimer

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Upang makita ang mga na-update na pagbabago sa patakaran, piliin ang seksyon ng Bulletin sa kaliwa.