Mangyaring piliin ang estado kung saan ka nagtatrabaho.

Welcome!

Welcome to the UnitedHealthcare Community Plan Health Professionals area for Oklahoma providers! Here you will find the information, forms, manuals and links you need to conduct business with UnitedHealthcare Community Plan.

 

Upcoming Training

UnitedHealthcare Dual Complete Provider Expo Invitation (PDF 170.75 KB) - Date Posted 4.19.2018

 

Dual Plan (HMO-SNP) coming soon, learn more

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Ang mga patakaran at alituntunin na ito ay ibinibigay para sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon, at hindi bumubuo ng isang payong medikal.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Integridad ng Mga Claim, Ulat, at Pagkakatawan sa Pamahalaan

Iniaatas ng UnitedHealth Group ang pagsunod sa mga batas pederal at batas ng estado na nagbabawal sa pagsusumite ng mga huwad na claim kaugnay sa mga pederal na programa ng pangangalaga sa kalusugan, kabilang na ang Medicare at Medicaid. 
View our policy (PDF 38.15 KB).

Reporting Fraud, Waste and Abuse

If you suspect another provider or member has committed fraud, waste or abuse, you have a responsibility and a right to report it.

Tawagan Kami sa: 1-866-675-1607 to report any issues or concerns. 

Disclaimer

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Upang makita ang mga na-update na pagbabago sa patakaran, piliin ang seksyon ng Bulletin sa kaliwa.