What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.
 

Mangyaring piliin ang estado kung saan ka nagtatrabaho.
UnitedHealthcare Community Plan Maryland Providers

You don't have time to spare: that's why we put all the documents you need in one place. Use the navigation menu on the left to find what you're looking for fast.

 

Makipag-ugnayan sa Amin

Mga oras ng pagpapatakbo: 8:00 am - 6:00 pm EST
Provider Call Center: 877-842-3210
Member Services Number: 800-318-8821 (TTY 711),  Monday-Friday, 8:00 am to 7:00 pm EST 

Mailing Address:
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
6220 Old Dobbin Lane
Columbia, MD  21045

Claims Mailing Address:
Planong Pangkomunidad ng UnitedHealthcare
PO Box 31365
Salt Lake City, UT 84131 

Utilization Denial & Appeals Department Mailing Address:
UM Denial & Appeals Department
PO Box 31365
Salt Lake City, UT 84131

Claims Appeals Mailing Address:
UnitedHealthcare Community Plan Appeals-Maryland
PO Box 31365
Salt Lake City, UT 84131

Credentialing Updates:
Contact the National Credentialing Center at 1-877-842-3210.

Report Health Care Fraud, Waste and Abuse: 844-359-7736 or uhc.com/fraud

 

Prior Authorization

Prior authorization is required for some services. A current list of prior authorization services, forms, and how to request authorization can be found on the "Prior Authorization Requirements" tab on the left menu. 

 

Maryland Specialty Referral Requirements

Referrals are required for most specialty services. The links below provide more information on our referral requirements including how to submit online referrals. 

Referral Information - Frequently Asked Questions (PDF 94.96 KB)
Maryland Uniform Consultation Form (PDF 41.57 KB)

Click here for Referral Submissions and Referral Status 

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Ang mga patakaran at alituntunin na ito ay ibinibigay para sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon, at hindi bumubuo ng isang payong medikal.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Integridad ng Mga Claim, Ulat, at Pagkakatawan sa Pamahalaan

Iniaatas ng UnitedHealth Group ang pagsunod sa mga batas pederal at batas ng estado na nagbabawal sa pagsusumite ng mga huwad na claim kaugnay sa mga pederal na programa ng pangangalaga sa kalusugan, kabilang na ang Medicare at Medicaid. 
View our policy (PDF 38.15 KB).

Disclaimer

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Upang makita ang mga na-update na pagbabago sa patakaran, piliin ang seksyon ng Bulletin sa kaliwa.