What can we do to make the UnitedHealthcare Provider Manuals better for you? Click here to provide feedback.

Mangyaring piliin ang estado kung saan ka nagtatrabaho.

You don't have time to spare: that's why we put all the documents you need in one place.

Use the navigation items on the left to find what you're looking for fast.

Please remember to check our website frequently for updates regarding reimbursement policies, provider manuals and bulletins, providing information to our provider network of changes throughout the year. 

 

Makipag-ugnayan sa Amin

Select a plan below for contact information (call center, mailing address and more).

Provider Call Center: 866-270-5785
Mga oras ng pagpapatakbo: M-F 8:00 am-5:00 pm PST

Mailing Address:
San Diego County:
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
4365 Executive Drive, Suite 500
San Diego, CA 92121

Sacramento County
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
8880 Call Center Drive, Suite, 300
Sacramento, CA 95826

Claims & Medical Records Mailing Address:
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
P.O. Box 30884
Salt Lake City, UT 84130-0884

Provider Disputes Mailing Address:
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
Attention: Provider Dispute
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131

Member Grievance & Appeals:
UnitedHealthcare Community Plan of California, Inc.
Attention: Grievance and Appeals
P.O. Box 31364
Salt Lake City, UT 84131-0364

 

 

Prior Authorization and Notification

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization CA - Effective 4/1/2018 (PDF 209.22 KB) - Updated 3.27.2018

Archive

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization CA - Effective 1/1/2018 (PDF 208.66 KB) - Updated 12.27.2017

UnitedHealthcare Community Plan Prior Authorization CA - Effective 10/1/2017 (PDF 215.58 KB) - Updated 9.25.2017

 

UnitedHealthcare Community Plan Medical & Drug Policies and Coverage Determination Guidelines

UnitedHealthcare has developed Medical Policies, Medical Benefit Drug Policies and Coverage Determination Guidelines to assist us in administering health benefits. Ang mga patakaran at alituntunin na ito ay ibinibigay para sa mga layunin ng pagbibigay-impormasyon, at hindi bumubuo ng isang payong medikal.
View the guidelines

UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries

For policy guidance for Medicare Advantage plan members, view the UnitedHealthcare Medicare Advantage Coverage Summaries Manual and corresponding policy update bulletins here

Integridad ng Mga Claim, Ulat, at Pagkakatawan sa Pamahalaan

Iniaatas ng UnitedHealth Group ang pagsunod sa mga batas pederal at batas ng estado na nagbabawal sa pagsusumite ng mga huwad na claim kaugnay sa mga pederal na programa ng pangangalaga sa kalusugan, kabilang na ang Medicare at Medicaid. 
View our policy (PDF 38.15 KB).

Disclaimer

If UHG policies conflict with provisions of a state contract or with state or federal law, the contractual / statutory / regulatory provisions shall prevail. Upang makita ang mga na-update na pagbabago sa patakaran, piliin ang seksyon ng Bulletin sa kaliwa.