UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP) H5322-030

Dual Special Needs Program (DSNP)

H5322-030

Buwanang Premium: $0.00*

* Maaaring maging kasingbaba ng $0 ang inyong mga gastos, depende sa antas ng inyong pagiging kwalipikado sa Medicaid. H5322-030

Nagbibigay sa iyo ang planong ito ng mga piling doktor at ospital. Bukod pa rito, makakakuha ka ng saklaw para sa mahabang listahan ng mga inireresetang gamot.

Appling, Barrow, Ben Hill, Berrien, Brooks, Burke, Butts, Catoosa, Chatham, Chattahoochee, Clarke, Columbia, Crisp, Decatur, Douglas, Effingham, Elbert, Fayette, Grady, Hall, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Henry, Jackson, Jefferson, Johnson, Macon, Madison, McDuffie, Meriwether, Mitchell, Muscogee, Newton, Peach, Richmond, Rockdale, Spalding, Talbot, Taliaferro, Tattnall, Thomas, Tift, Toombs, Treutlen, Upson, Walker, Warren, and Washington.

Mga Pakinabang at Feature

UnitedHealthcare® At Home

$0 copay for in-home visits from an advanced practice clinician.

Support the care you are already getting from your regular doctor and learn more about your health and how to take better care of yourself.

During your visit you may talk about:

 • Health concerns or questions you may have.
 • Preventive services you may need to stay healthy.
 • Ideas on how to make your home as safe as possible for you.

Kabilang sa programa sa kalakasan ng katawan na SilverSneakers® ang walang limitasyong access sa bawat kalahok na gym at fitness center sa network nang walang karagdagang gastos – Maging miyembro, manatiling aktibo at ipagpatuloy na gawin ang mga bagay na gustong-gusto ninyo.

Binibigyan kayo ng SilverSneakers ng LIBRENG access sa:

 • Mga nagsanay na tagapagturo na nagtuturo ng mga klaseng idinisenyo upang pabutihin ang mga antas ng enerhiya, lakas, balanse, lambot ng katawan at katatagan.
 • Mga kalahok na lokasyon sa buong bansa.
 • Mga tip sa kalakasan ng katawan at nutrisyon online at mga video para sa araw-araw na pag-eehersisyo.

Panatilihing balanse, flexible at maayos na gumagana ang inyong katawan.

Maaaring kasama sa saklaw para sa acupuncture at chiropractic ang:

 • Kombinasyon ng mga karaniwang pagpapatingin para sa chiropractic at acupuncture.
 • Kaginhawahan mula sa pananakit dahil sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.
 • Panggagamot upang malunasan ang mga sintomas ng pagduruwal.

Proper nutrition is important after a hospital stay.

To help you maintain a healthy meal plan, your benefit may include:

 • Home delivery of fresh meals.
 • Meal program benefit may be used once per calendar year.
 • Meals must be ordered by a provider and are subject to restrictions and limitations.

Ikaw ang pipili ng mga espesyalista mula sa network.

24 na oras. NurseLine

Makipag-usap sa rehistradong nurse anumang oras nang walang karagdagang gastos.

Mga Karagdagang Pakinabang

Higit pang mga pakinabang kumpara sa Orihinal na Medicare.

Coverage para sa Ngipin

$1,000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

Saklaw sa Pangangalaga sa Paa

$0 na copay para sa hanggang 4 (na) pagpapatingin kada taon upang makatulong na mapanatiling malakas ang iyong mga paa.

Pakinabang ng Mga Produktong Pangkalusugan

Hanggang $660 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan ninyo.

Hearing Coverage

Annual exam and $1,000 credit every 2 years for hearing devices.

Mga Inireresetang Gamot

May libu-libong gamot na available.

Tulong sa Transportasyon

Up to 36 one-way rides every year.

Vision Coverage

Bi-annual exam and $150 credit every 2 years for eyewear.

Ang iyong mga pangangailangan sa pangangalaga sa kalusugan ay natatangi. Makakatulong sa iyo ang mga dokumentong ito para siguraduhin na makakakuha ka ng tamang saklaw.

Kabilang sa mga dokumento ang Taunang Paalala sa Mga Pagbabago, Katibayan ng Saklaw, Mga Pormularyo, Mga Star Rating ng Plano ng Medicare, Mga Direktoryo ng Provider, Buod ng Mga Pakinabang, Iba pang nada-download na mapagkukunan.

Mga Mada-Download na Mapagkukunan

Mga Mapagkukunan ng Miyembro

Tingnan ang Mga Available na Mapagkukunan
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software