Health Plans for Georgia

Ang mga iniaalok naming plano ng Medicare Advantage ay para sa mga tao na parehong kwalipikado sa Part A at B ng Medicaid at Medicare. Magbibigay sa iyo ng mas maraming pakinabang at tampok ang aming mga plano kaysa sa Original Medicare. Gayundin, matatanggap mo pa rin ang lahat ng iyong pakinabang sa Medicaid.

Iniaalok namin ang 6 na plano sa kalusugan sa Georgia

I-filter ayon sa Taon ng Plano

Tinitingnan ang Lahat ng Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-044

H2228-044

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H2228-044


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Baldwin, Bibb, Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb, Fulton, Gwinnett, and Laurens.

Mga Pakinabang at Feature

 • UnitedHealthcare® At Home

  Get in-home visits from an advanced practice clinician at no extra cost.

 • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

 • Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

  $0 na copay para sa hanggang 10 na pagpapatingin kada taon para maibsan ang pananakit mula sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP) H5322-030

H5322-030

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid. H5322-030


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Appling, Barrow, Ben Hill, Berrien, Brooks, Burke, Butts, Catoosa, Chatham, Chattahoochee, Clarke, Columbia, Crisp, Decatur, Douglas, Effingham, Elbert, Fayette, Grady, Hall, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Henry, Jackson, Jefferson, Johnson, Macon, Madison, McDuffie, Meriwether, Mitchell, Muscogee, Newton, Peach, Richmond, Rockdale, Spalding, Talbot, Taliaferro, Tattnall, Thomas, Tift, Toombs, Treutlen, Upson, Walker, Warren, and Washington.

Mga Pakinabang at Feature

 • UnitedHealthcare® At Home

  Get in-home visits from an advanced practice clinician at no extra cost.

 • Benepisyo sa Kalakasan ng Katawan

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

 • Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

  $0 na copay para sa hanggang 10 na pagpapatingin kada taon para maibsan ang pananakit mula sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kalamnan, ugat at buto.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R7444-011

R7444-011

Buwanang Premium: $0.00


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $500 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Vision Coverage

  Annual exam and $200 credit every year for eyewear.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP) H2228-044-000

H2228-044-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Baldwin, Bibb, Clayton, Cobb, Coweta, DeKalb, Fulton, Gwinnett, and Laurens.

Mga Pakinabang at Feature

 • UnitedHealthcare® At Home

  Coordinated health care provided in the convenience of your own home for $0.

 • Health Products Card

  Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Meal Program

  Up to 14 meals in 7 days delivered once per year with $0 copay.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO D-SNP) R2604-004-000

R2604-004-000

Buwanang Premium: $0.00


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Available ang planong ito sa lahat ng county.

Mga Pakinabang at Feature

 • Coverage para sa Ngipin

  $1000 para sa mga serbisyo para sa ngipin.

 • Routine Vision Coverage

  Annual routine exam and $200 credit every 2 years for routine eyewear.

 • Mga Sistema ng Personal na Pagtugon sa Emergency

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS D-SNP) H5322-030-000

H5322-030-000

Buwanang Premium: $0.00*

* Ang iyong mga gastos ay posibleng maging kasingbaba ng $0, depende sa iyong antas ng pagiging karapat-dapat sa Medicaid.


Ang Plano sa Mga Espesyal na Pangangailangan na ito ay para sa mga taong may Medicare Part A at B at Medicaid. Nag-aalok ito ng mas maraming benepisyo at tampok kumpara sa orihinal na Medicare. Bilang karagdagan, hindi magbabago ang mga benepisyo mo sa Medicaid. Bukod pa sa mga karagdagang benepisyo, kasama sa saklaw ng plano ang mga ospital, doktor at gamot.

Appling, Barrow, Bartow, Ben Hill, Berrien, Brooks, Bryan, Bulloch, Burke, Butts, Catoosa, Chatham, Chattahoochee, Clarke, Columbia, Crisp, Dade, Decatur, Douglas, Effingham, Elbert, Fayette, Grady, Greene, Hall, Hancock, Haralson, Harris, Hart, Henry, Houston, Jackson, Jefferson, Johnson, Macon, Madison, McDuffie, Meriwether, Mitchell, Muscogee, Newton, Paulding, Peach, Richmond, Rockdale, Spalding, Talbot, Taliaferro, Tattnall, Thomas, Tift, Toombs, Treutlen, Upson, Walker, Walton, Warren, and Washington.

Mga Pakinabang at Feature

 • UnitedHealthcare® At Home

  Coordinated health care provided in the convenience of your own home for $0.

 • Benepisyo sa Produktong Pangkalusugan®

  Hanggang $660 na credit para mag-order mula sa catalog para sa mga produktong pangkalusugang maaaring kailangan mo.

 • Saklaw para sa Acupuncture at Chiropractic

  $0 copay for up to 10 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

May mga tanong?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software